MADS
MANUAL
KURSER
BRUGERMØDER
MDS-KODER
BESKRIVELSE

powered by FreeFind
Hospitaler m.v.
Introduktion
I programmet Hospitaler m.v. knyttes Hospitaler til region og EPJsystem, med henblik på at styre svarene til EPJ, så der ikke sendes to svar til samme EPJ ved angivelse af kopimodtager.
Knytte hospital til Epjsystem.
  1. Markér det hospital, der skal knyttes til en region og et EPJsystem.
  2. Skriv regionskoden i kolonnen region. Søg evt. via . Regionskoderne er oprettet i følgeteksten REGION.
  3. Skriv navnet på EPJsystemet, og gem det med . Bemærk, at der er ikke en valgliste til Epjsystem-angivelse. Det afgørende er, at man anvender samme navn til samme EPJsystem, for at undgå at kopisvar kan resultere i 2 ens svar til samme EPJ.
Adskille hospital fra EPJsystem
Hospitalets tilknytning til region og EPJsystem kan bare fjernes ved anvendelse af , når regionskode og/eller EpjSystem er markeret.

MADS - Klinisk Mikrobiologi - Aarhus Universitetshospital -  Region Midt - Palle Juul-Jensens Boulevard 99
DK-8200 Aarhus N - DENMARK - Tel: (+45) 2427 9566 / 3071 5558 / 2126 7801- Email: herlau@rm.dk