MADS
MANUAL
KURSER
BRUGERMØDER
MDS-KODER
BESKRIVELSE
KONTAKT

powered by FreeFind
Celletyper
Introduktion
I programmet celletyper oprettes kode og navn (beskrivelse) for de celletyper, der kan angives i mikroskopi-programmerne. Koderne har tidligere været oprettet som en Art følgetekst.
Oprette eller ændre en celletype
  1. Søg cellekoderne frem ved at taste  [F8] (udfør søg) og brug [PIL NED] eller [F6] (indsæt record) for at aktivere en tom linje (tom kode).
  2. Indtast en ny kode. Ledige cellekoder kan vises med [F9] (værdiliste). Ryk frem til tekstfeltet med [ENTER].
  3. Indtast en kort celletype-beskrivelse og gem den nye celletype-kode med [F10] (acceptér).
    Celletype-beskrivelse kan ikke ændres, hvis de er angivet på en prøve.
Slette en celletype
En celletype kan ikke slettes, hvis den har været angivet på en prøve.

MADS
Klinisk Mikrobiologi - Aarhus Universitetshospital -  Region Midtjylland - Palle Juul-Jensens Boulevard 99
DK-8200 Aarhus N - DENMARK - Tel: (+45) 20 30 02 58 - Email: auh.mads-gruppen@rm.dk