MADS
MANUAL
KURSER
BRUGERMØDER
MDS-KODER
BESKRIVELSE
KONTAKT

powered by FreeFind
Stempler
Introduktion
I programmet stempler oprettes standard svartekster, der bruges så ofte, at det kan betale sig, at give dem en kode i stedet. Sekretærstempler kan benyttes Forside og Hent rekvisition, Laborantstempler i Dyrkning og Svarkonferering og Analysestempler i Prøveanalyser og Analysebesvarelser.
Opretter du et nyt "laborantstempel" skal du være opmærksom på, at det kun er tilgængeligt i dyrkningsbilledet, hvis du knytter det til prøvematerialegrupperne i prøvematerialegrupper.
Oprette eller ændre et stempel

Illustrationen viser et eksempel på hvordan det kan være udfyldt. Hvert felt fungerer samtidig som links (henvisning) til forskriften nedenfor.

Stemplet skal tildeles en kode. [F9](værdiliste) viser en liste med frie numre. [ESC] lukker værdilisten. Sorteringsnummeret bestemmer den standard placering i rækkefølgen, som stemplet får i stempeloversigten. Sorteringen kan sættes til 0. For stempler med samme sorteringsnummer vil anden sorteringsnøgle være stempelkoden. Bemærk, at sorteringen af laborantstempler i dyrkningsbilledet også ændres i Prøvematerialegrupper for de enkelte prøvematerialegrupper. Sorteringsordenen dér har forrang i forhold til sorteringen hér. Nummeret bestemmer sorteringsrækkefølgen på svaret. Sorteringen kan sættes til 0. For stempler med samme sorteringsnummer vil anden sorteringsnøgle være stempelkoden. Typen angiver for hvem (og hvor) stemplet skal være tilgængeligt. [F9](værdiliste) viser listen med stempeltyper. [ESC] lukker værdilisten. Stempeltyperne er oprette i følgetekster (art=STP). Feltet angiver hvor prøver med dette stempel skal placeres statistisk. [F9](værdiliste) viser listen med svartyper. [ESC] lukker værdilisten. Svartyperne er oprette i følgetekster (art=STTYP1). Dén følgetekst må IKKE ændres! Skriv den stempeltekst, der skal vises i skærmoversigter. skriv den stempeltekst, der skal vises på svaret.

Forskrift
Feltnavn Forskrift for at oprette et (nyt) stempel Forskrift for at ændre (allerede oprettet) stempel
Kode
fx 101
Stemplet skal tildeles en kode. [F9](værdiliste) viser en liste med frie numre. [ESC] lukker værdilisten. Klik pĂĄ overskriften, hvis du vil sortere stempler efter kode. I feltet søges det stempel, som skal ændres. Brug tastaturrækkefølgen [F7](angiv forespørgsel) - [Analysegruppens initial] - [F8](udfør søg).
Skærmtekst
skærmtekst
Skriv den stempeltekst, der skal vises i skærmoversigter. Klik pĂĄ overskriften, hvis du vil sortere stempler efter skærmtekst. Stempelteksten kan ændres, men ikke slettes.
Sort.nr
fx 99
Sorteringsnummeret bestemmer den standard placering i rækkefølgen, som stemplet får i stempeloversigten i andre programmer.  Sorteringen kan sættes til "0". For stempler med samme sorteringsnummer vil anden sorteringsnøgle være stempelkoden.
Laborantstempler kan desuden sorteres for hver Prøvematerialegruppe, hvor sorteringen har forrang i forhold til hér.
Sorteringsnummeret kan ændres, men ikke slettes.
Udskrivningsorden
24
Nummeret bestemmer sorteringsrækkefølgen på svaret.  Sorteringen kan sættes til "0". For stempler med samme sorteringsnummer vil anden sorteringsnøgle være stempelkoden. Sorteringen af stemplet på svaret kan ændres, men ikke slettes.  Sorteringen kan sættes til "0". For stempler med samme sorteringsnummer vil anden sorteringsnøgle være stempelkoden.
type
L
Typen angiver i hvilke programmer stemplet skal være tilgængeligt. Sekretærstempel er kun tilgængeligt i Forside og Hent rekvisition, mens laborantstempler er tilgængelige i Dyrkningsprogrammet og Mikroskopiprogrammerne. [F9](værdiliste) viser listen med stempeltyper. [ESC] lukker værdilisten. Stempeltyperne er oprette i følgetekster (art=STP). Stempeltypen kan ændres, men ikke slettes.
Svartype
A
Feltet angiver hvor prøver med dette stempel skal placeres statistisk. Svartypen har ogsĂĄ indflydelse pĂĄ hvordan status pĂĄ prøven er ved besvarelse. [F9](værdiliste) viser listen med svartyper. [ESC] lukker værdilisten. Svartyperne er oprette i følgetekster (art=STTYP1). Dén følgetekst må IKKE ændres!
Svartypen [M] (Generel meddelelse) medfører i de elektroniske svar, at stempel-teksten placeres øverst i svaret, som en generel rekvisitions-/svarkommentar, og derfor i nogle praksissystemer placeres et andet (mindre iøjnefaldende) sted end kliniske kommentarer. Svartypen [M] bør derfor kun angives på stempler, der er af helt generel karakter. Men vil man være helt sikker på at alle generelle stempler også bliver iøjenfaldende i det elektroniske svar, bør de ændres til svartypen [A] (andre).
Hvis svaret kun indeholder mikroskopistempler, vil svartyperne [M] (Ge. meddelelse) og [A] (andet) medfører at undersøgelsens status er "stempel", mens svartypen [N] (negativ stempel) medfører at undersøgelsens status er "- vækst".
Svartypen kan ændres, men ikke slettes. Ændres svartypen vil der IKKE ske en opdatering bagud for prøver med hensyn til statistisk status. 
Svartekst
Svartekst
Skriv den stempeltekst, der skal vises på svaret. Svar-stempelteksten kan ændres, men ikke slettes.
Laboratorieafsnit
fx B
Angiv de laboratorieafsnit, hvor stemplet skal kunne anvendes i. Kan ændres.
Afslut Når oplysningerne vedrørende stemplet er indtastet trykkes [F10](acceptér), hvorved stemplet er oprettet og gemt. Når du har foretaget dine rettelser stempeloplysningerne, trykker du [F10](acceptér), hvorved ændringerne gemmes.
 
Slette et stempel
Det er kun MADS-administratoren, som kan slette et stempel. Overflødige stempler kan sættes passive, ved at knytte dem til stempel typen "P".

MADS
Klinisk Mikrobiologi - Aarhus Universitetshospital -  Region Midtjylland - Palle Juul-Jensens Boulevard 99
DK-8200 Aarhus N - DENMARK - Tel: (+45) 20 30 02 58 - Email: auh.mads-gruppen@rm.dk