MADS
MANUAL
KURSER
BRUGERMØDER
MDS-KODER
BESKRIVELSE
KONTAKT

powered by FreeFind
Numeriske programkoder
Introduktion
I programmet numeriske programkoder vedligeholdes faste programkoder. Programmet er opbygget på samme måde som Følgetekster, men adskiller sig ved kun at indeholde numeriske koder og ved at være målrettet en numerisk sortering (1,2,3,...9,10,11,12..etc.). Disse koder ville, hvis de var oprettet som følgetekst, lægge en uhensigtsmæssig sortering (1,10,11,12,...2,20,21..etc.). De numeriske programkoder er også inddelt i arter. Det er KUN systemadministratoren, som har mulighed for at oprette eller slette en art numeriske programkoder, mens visse brugere har mulighed for at slette, tilføje eller ændre koder og faste tekster i en art numerisk programkode.
Ændre en Numerisk programkode
Illustrationen viser et eksempel på hvordan det kan være udfyldt. Hvert feltkolonne fungerer samtidig som links (henvisning) til forskriften nedenfor. [TAB] markerer og [ENTER] (eller muse-klik på feltet) aktiverer linket, der bringer dig frem til feltets forskrift.

programkodens art kan normalt ikke ændres. Kun systemadministratoren kan ændre eller oprette en art numerisk programkode. Beskrivelsen af den numeriske programkode kan frit ændres eller tilføjes. Forklaringen dækker to felter. Den kan frit tilføjes, ændres eller slettes. Kodeværdien kan normalt ikke ændres. Spørg evt. den systemansvarlige. Der er dog visse arter af programkoder, som tillader at man tilføjer flere koder. Prøv dig frem. Vær opmærksom på at koden kun kan have et begrænset antal cifre (tal!), hvis antal som regel er angivet i art-forklaringen. Teksten kan frit ændres, men ikke slettes.

Forskrift
Feltnavn Forskrift for at ændre en (allerede oprettet) numerisk programkode
Art
fx PSTGRP
programkodens art kan normalt ikke ændres. Kun systemadministratoren kan ændre eller oprette en art numerisk programkode.
Max. længde: 6 karakterer.
Tekst
Gruppekoder prøvematerial
Beskrivelsen af den numeriske programkode kan frit ændres eller tilføjes.
Max. længde: 25 karakterer.

art-forklaring
Forklaringen dækker to felter. Den kan frit tilføjes, ændres eller slettes.
Max. længde: 50 karakterer pr. linje.
Kode
0
Kodeværdien kan normalt ikke ændres. Spørg evt. den systemansvarlige. Der er dog visse arter af programkoder, som tillader at man tilføjer flere koder. Prøv dig frem. Vær opmærksom på at koden kun kan have et begrænset antal cifre (tal!), hvis antal som regel er angivet i art-forklaringen. Tryk [TAB] for at komme til næste felt.
Max. længde: 4 cifre.
Tekst
Midlertidig
Teksten kan frit ændres, men ikke slettes. Tryk [PIL NED] for evt. at ændre næste kodes tilhørende tekst eller tilføje en ny kode.
Afslut Når du er færdig med dine rettelser trykkes [F10](acceptér). Så er ændringerne gemt.
Slette en numerisk programkode
Det er kun MADS-administratoren, som kan slette en art numerisk programkode, men superbrugere kan slette koder indenfor den enkelte Art helst i samråd med en MADS-ansvarlige.

MADS
Klinisk Mikrobiologi - Aarhus Universitetshospital -  Region Midtjylland - Palle Juul-Jensens Boulevard 99
DK-8200 Aarhus N - DENMARK - Tel: (+45) 20 30 02 58 - Email: herlau@rm.dk