MADS
MANUAL
KURSER
BRUGERMØDER
MDS-KODER
BESKRIVELSE

powered by FreeFind
Følgetekster
Introduktion
I programmet Følgetekster vedligeholdes alle faste kodetekster, fx. amtskoder (til placering af kunder) og koder for mængdeangivelse. Følgeteksterne er inddelt i arter. Det er KUN systemadministratoren, som har mulighed for at oprette eller slette en art følgetekst, mens superbrugere har mulighed for at ændre eller tilføje koder og faste tekster i en art følgetekst.
Nederst i afsnittet er en gennemgang af alle følgetekster, og deres anvendelse.
Ændre en Følgetekst
Illustrationen viser et eksempel på hvordan det kan være udfyldt. Hvert feltkolonne fungerer samtidig som links (henvisning) til forskriften nedenfor. [TAB] markerer og [ENTER] (eller muse-klik på feltet) aktiverer linket, der bringer dig frem til feltets forskrift.

Følgetekstens art kan normalt ikke ændres. Kun systemadministratoren kan ændre eller oprette en art følgetekst. Beskrivelsen af følgeteksten kan frit ændres eller tilføjes. Forklaringen dækker to felter. Den kan frit tilføjes, ændres eller slettes. Kodelængdens sikrer at man ikke opretter kodeværdier med forkert længde. Den vil normalt ikke kunne ændres. Kodeværdien kan normalt ikke ændres. Spørg evt. den systemansvarlige. Der er dog visse arter af følgetekster, som tillader at man tilføjer flere koder. Prøv dig frem. Vær opmærksom på at koden kun kan have et begrænset antal tegn, hvis antal som regel er angivet i art-forklaringen. Teksten kan frit ændres, men ikke slettes. Dette felt har ingen generel anvendelse, men vil have en specifik betydning afhængig af arten af tekster.

Forskrift
Feltnavn (Klik på betegnelsen for at springe til illustrationen) Forskrift for at ændre en (allerede oprettet) følgetekst
Art
art
Følgetekstens art kan normalt ikke ændres. Kun systemadministratoren kan ændre eller oprette en art følgetekst.

art-beskrivelse
Beskrivelsen af følgeteksten kan frit ændres eller tilføjes.

art-forklaring
Forklaringen dækker to felter. Den kan frit tilføjes, ændres eller slettes.
Kode længde
KL
Kodelængdens sikrer at man ikke opretter kodeværdier med forkert længde. Den vil normalt ikke kunne ændres. [F4](næste blok) bringer dig til feltet kode i blokken Kodeværdier.
Kode
kode
Kodeværdien kan normalt ikke ændres. Spørg evt. den systemansvarlige. Der er dog visse arter af følgetekster, som tillader at man tilføjer flere koder. Prøv dig frem. Vær opmærksom på at koden kun kan have et begrænset antal tegn, hvis antal som regel er angivet i art-forklaringen. Tryk [TAB] for at komme til næste felt.
Tekst
tekst
Teksten kan frit ændres, men ikke slettes. Tryk [PIL NED] for evt. at ændre næste kodes tilhørende tekst. Ændres et navn, bør det kun være til noget andet med samme betydning, så prøver hvor tekstens tilhørende kode tidligere er anvendt, fastholder samme betydning i teksten. 
f
f
Dette felt har ingen generel anvendelse, men vil have en specifik betydning afhængig af arten af tekster.
Afslut Når du er færdig med dine rettelser trykkes [F10](acceptér). Så er ændringerne gemt.
Slette en følgetekst
En følgetekst kan normalt ikke slettes. Spørg din systemansvarlige.
Følgeteksterne og deres betydning.
Følgetekster og deres betydning
Art Arts-Beskrivelse Anvendelse
ABV Antibiotika terapi: Behandlingens varighed ved antibiotikabehandling. Ved registrering (Forside) af rekvisitionen kan antibiotika terapi angives.
AFD Laboratorieafsnit: Anvendes til opdeling af prøver pr. laboratorieafsnit. (Ikke i brug) UDGÅET!
AMT Amtskoder: Anvendes til placering af kunder. Amtskoden, angivet pr kunde, anvendes til opdeling af fakturering pr. amt.
ANA Analysegrupper: Anvendes til gruppering af analyser. Ved oprettelse skal en analyse knyttes til en af disse analysegrupper.
ARS Resultatkode - analyser: Forskellige resultattyper anvendt ved reg. af forgæring, resistens, PCN og mikroskopi. Hver analyse skal knyttes til en resultattype, som passer til gruppe. Oprettes fx en resistensanalyse, skal det knyttes til resultattypen SIR, tilsvarende skal en biokemisk analyse, som er en forgæringsreaktion, knyttes til resultattypen FRG (forgæring).
ATTENT Noter på prøven: Anvendes i udtastningsprogrammer. Ikke i brug. ?
BEK Betalingskode: Angives på kunden. Anvendes ved statistikopl. udfra fakturalinier. Anvendes til administrativ placering af kunden i forbindelse med fakturering. Kunden kan opgørelsesmæssigt placeres i nogle overordnede grupper, fx læger under overneskomst, privathospitaler etc.
BET Betaler: Anvendes ved indtastning af grundbilag til angivelse af betaling. Ved registrering (Forside) eller godkendelse (Hent rekvisition) af rekvisitionen angives hvem betaleren er, ud fra disse koder.
CEL Celletyper: Anvendes ved mikroskopiregistrering. UDGÅET
CELEKS Celletyper: Anvendes ved mikroskopiregistrering af ekspektorater. UDGÅET
CELURI Celletyper: anvendes ved mikroskopiering ag Uriner. UDGÅET
DAT Data ej på rapport: Anvendes ved rapportudskrivning til begrænsning af udskrevne oplysninger. ?
DIA Resultatkoder diag. tabs: Resultatkoder diag. tabs. ? (erstattet af programmet Sygdomme?)
DIABEH Antibiotikabehandling: Anvendes i applikationen 'DIAGNOSE' til styring af behandlingskode. ?
DIABIN BAL-indikation: Anvendes i applikationen 'DIAGNOSE' til styring af BAL-indikation. ?
DIAIND Behandlingsindikation: Anvendes i applikationen 'DIAGNOSE' til styring af behandlingsindikation. ?
DIAKON Diagnosekonsekvens: Anvendes i applikationen DIAGNOSE til styring af konsekvens. ?
EMK Emnekode: Emnekode vedr. postliste.  
ENH Enhedsangivelse: Anvendes ved registrering af absolut mængder ved dyrkning.  
FAK Fakturakoder: Anvendes ved fakturaredigering.  
FLAG Flag typer pĂĄ patient: Anvendes i pationtjournalprogram. UDGĂ…ET pr.16.12.2008 - se adm af flag. UDGÅET
FLO Flora - Mikroskopi: Floraangivelse ved mikroskopi af ekspektorater m.v. For hver mikroskopitype (blod, ekspetorat m.v.) opsættes i Mikroskopiopsætning hvilke af disse florabeskrivelser, der skal kunne anvendes.
FNK Personalefunktion: Angivelse pĂĄ brugeren. Hver bruger af MADS er knyttet til en personalefunktion, som har betydning for hvilke slags patienjournal-notater kan oprette.
FRG Resultat ved forgæring: Resultatværdier ved forgæring (GK - prøver).  
FRM Fremmedlegeme: Angivelse vedr. kliniske data. Alle Fremmedlegeme-beskrivelser, der skal kunne angives pĂĄ en rekvisition i Forside.
FRV Farvekoder: UdgĂĄet.  
FRYKAS Fryserkasse. Ved oprettelse af nye frysekasser, vælges der blandt disse.
FRYKOL Fryserkolonne. Angivelsesmuligheder for kolonner i en frysekasse. Bruges ved placering eller flytning af prøver i fryser.
FRYRK Fryserække. Angivelsesmuligheder for rækker i frysekasse. Bruges ved placering eller flytning af prøver/bakterier i fryser.
FRYSER Frysere: Anvendes i frysekartotek. Oprettede fryseres placering/anvendelse.
FRYSJL Frysersøjler. Angivelsesmuligheder for søjler i en frysekasse. Bruges ved placering eller flytning af prøver/bakterier i fryser.
GMK MIK - resultatværdier: Resultatværdier ved mikroskopiregistrering. ?
HOSPCE Hopitalcenter: Angives på kunden og anvendes statistisk. Oprettede hospitalscentre, hvortil en kunde kan knyttes. Indgår statistisk i perioderapporten "Prøvemateriale/hospitalscenter".
HOSPIT Hospitaler: Anvendes i kundeprogram. Liste med hospitalsnavne hvortil kunden er knyttet. I statistikudtræk og perioderapporter kan udtræk være opdelt på hospitaler.
JHP Jobhyppighed: Vedr. rapporter. KAN SLETTES - 01.05.2002. UDGÅET
KNDTYP Kundetyper: Anvendes i kundeprogram. Hver kunde skal knyttes til en af disse kundetype. I statistikudtræk og perioderapporter kan udtræk være opdelt på kundetype.
KON Konsistens - Mikroskopi: Konsistens af det modtagne materiale ved mikroskopi af ekspektorater m.v. For hver mikroskopitype (blod, ekspetorat m.v.) opsættes i Mikroskopiopsætning hvilke af disse konsistensbeskrivelser, der skal kunne anvendes.
LABDK KMA forkortelser: Anvendes i repertoiret til at angive udførende laboratorie. I eget repertoire kan anføres kombinationer af undersøgelse, prøvemateriale og anatomisk lokalisation, som udføres af et andet laboratorium, og hér er det nødvendigt at angive LABDK for udførende lab.
LEH Enhedskoder leverandører: Enhedsbetegnelse på leverandørvarenumre. Bruges ved opbygning af et varekartotek i forbindelse med varekøb.
MDF Modifikation: Anvendes ved indtastning af analyseværdier. Koder for "større end", "lig med" og "mindre end", så de kan anvendes ved indtastning af analyseværdier og zoner.
MGD Mængdeangivelse: Anvendes ved registrering af relativ mængdeangivelse. ?
MGDTYP Mængdetype: Mængdetype anvendes ved mængdeangivelse af bakteriefund (indsættes i materialetabel). Angivelse af mængdetypen sker i Prøvematerialegrupper.
MIK Mængdeangivelse: Anvendes ved mængdeangivelse af mikroskopi. ?
MIKBAK Mængdeangivelse bakterier: Anvendes ved mængdeangivelse i mikroskopi. For hver mikroskopitype (blod, ekspetorat m.v.) opsættes i Mikroskopiopsætning hvilke af disse mængdeangivelser på bakterier, der skal kunne anvendes.
MIKBAL Mængdeangivelse: Anvendes ved mængdeangivelse af celler og bakt. ved mikroskopi af bal-væsker. UDGÅET
MIKBLO Mængdeangivelse: Anvendes ved mængdeangivelse af bakterier ved mikroskopi af bloddyrkninger. UDGÅET
MIKCEL Mængdeangivelse celler: Anvendes ved mængdeangivelse i mikroskopi. For hver mikroskopitype (blod, ekspetorat m.v.) opsættes i Mikroskopiopsætning hvilke af disse mængdeangivelser på celler, der skal kunne anvendes.
MIKEKB Mængdeangivelse: Anvendes ved mængdeangivelse af bakterier ved mikroskopi af ekspektorater. UDGÅET
MIKEKC Mængdeangivelse: Anvendes ved mængdeangivelse af celler ved mikroskopi af ekspektorater. UDGÅET
MIKPAR Mængdeangivelse: Anvendes ved påvisning af parasitter ved mikroskopi. UDGÅET
MIKPRI Mængdeangivelse: Anvendes ved mængdeangivelse af celler og bakt. ved mikroskopi i dyrkningsprogram. ?
MIKTYP Mikroskopityper: Anvendes ved adm af bakterier. Koder for de mikroskopityper, der kan registreres under (blod, ekspektorat, parasitter og urin)
MIKURB Mængdeangivelse: Anvendes ved mængdeangivelse af bakterier ved mikroskopi af uriner. UDGÅET
MIKURC Mængdeangivelse: Anvendes ved mængdeangivelse af celler ved mikroskopi af uriner. UDGÅET
MOD Modtagelse: Anvendes ved indtastning af grundbilag til angivelse af svarmodtager. Ved registrering (Forside) eller godkendelse (Hent rekvisition) af rekvisitionen angives hvem svarmodtageren er, ud fra disse koder.
MORFOL Morfologi: Beskrivelse af bakteriens morfologi i udtastningsprogrammet 'DYRKNING'. Koder for angivelse af bakteriens morfologi.
OVK Overvækst af svampe: Resultatangivelse ved GK-prøver. UDGÅET
PCN Resultatkoder PCN: Resultatværdier vedr. PCN.  
PNEUMO Pneumotest: Anvendes i blodprojekt (Rita - Kirsten). ?
PRÆDAG Indikation i dag: Prævalensundersøgelse. Projekt
PRÆDOK Dok. for kateterbeh.: Prævalensundersøgelse. Projekt
PRÆHIN Hospitalserhv. infektion: Prævalensundersøgelse. Projekt
PRÆINK Inkontinens hjælpemidl.: Prævalensundersøgelse. Projekt
PRÆKAT Kateterbehandling: Prævalensundersøgelse. Projekt
PRÆUIN Urinvejsinfektion: Prævalensundersøgelse. Projekt
PST Prøvens status: Programtildelte koder til angivelse af prøvens status. Anvendes alle steder, hvor det er nødvendigt at kunne se prøvens status. Koderne må KUN ændres, slettes eller tilføjes af MADS-administratoren.
P_N Positiv/Negativ. ?
RAP Rapportgrupper: Anvendes til gruppering af rapporter. De forskellige rapporter anvender en af disse rapportformer.
REGION Region, stat, privat: Anvendes til administrativ placering af kunden i forbindelse med fakturering. Anvendes til administrativ placering af kunden i forbindelse med fakturering og ved styring af svar til EPJ.
REGNKD Regnskabskoder: Anvendes til opdeling af faktura i faktureringssystemet.  
REL Relativ mængde: Anvendes til angivelse af relativ mængder.  
REPTYP Repertoiretyper: Grupperer egen repertoire. UDGĂ…ET
RES Resultatværdier: Resultatværdier ved enkelt analyser. UDGÅET
ROSCO Roscoprojekt: Tæthedsangivelse - 1 character.  
SAG Sagskode: Sagskode vedr postliste.  
SEX Køn: Anvendes ved patientreg.  
SID Side: Anvendes ved indtastning af grundbilag. Ved registrering (Forside) eller godkendelse (Hent rekvisition) af rekvisitionen angives for anatomisk lokalisation evt. nærmere relative placering (højre, nedre, over,..)
SIR SIR værdier: Resultatværdier ved resistensregistrering.  
SOEGFO Søgeform: Søgeform i udtastningsprogrammer (Dyrkning, Mikroskopi m.v.). Mulighed for at vælge om prøverne skal fremsøges ved fortløbende prøvenumre eller Igangværende præver.
SPECIA Sygehusspecialer: Speciale angivet pĂĄ kunden.  
SPR Sprog: Sprogkoder.  
STA Status af record. Muligheden for at elementer i forskellige tabeller/klassifikationer/kartoteker kan sættes aktiv eller inaktiv
STARES Resultatkoder: Anvendes i statistikprogrammer. Koder der gør det muligt at inddele alle prøver statistisk i status-kategorier (positiv, negativ, forurenet, andet).
STP Stempeltyper: Anvendes i applikationen Red.stempler til at definere stempeltypen. fx. laborantstempel, sekretærstempel, parasitstempel.
STTYP1 Stempeltyper: Anvendes i applikationen Red. stempler til at definere stempeltypen i forb. med statistikker.  
TLFPRI Prioritering/telefonsvar: Prioritering ved telefonsvar pr. prøvetype. Ved opsætning af prøvetyper pr. laboratorieafsnit kan disse prioriteringskoder lægges ind på prøvetypen. Ved telefonbesvarelse i laboratorieprogrammenre vil prioriteringskoden herefter være en valgmulighed.
TYPEME Typnings metode: Anvendes i dyrkningsprogrammet til angivelse af typning af bakterier.  
T_F Sandt/Falsk.  
UDS Væsken: Væskens udseende ved mikroskopi. For hver mikroskopitype (blod, ekspetorat m.v.) opsættes i Mikroskopiopsætning hvilke af disse udseender, der skal kunne anvendes.
UDTYPE Udtrækstyper: Anvendes ved statistikudtræk til markering af f.ex konferencelister (1char). ?
VAR Sygdommens varighed: Anvendes ved indtastning af kliniske data. Ved registrering (Forside) eller godkendelse (Hent rekvisition) af rekvisitionen angives sygdommes varighed med en af disse angivelsesmuligheder.
VGT Vagthold: Anvendes ved registrering af vagtskema.  
VOL Volumen - Mikroskopi: Volumen af det modtagne materiale ved mikroskopi af ekspektorater m.v. For hver mikroskopitype (blod, ekspetorat m.v.) opsættes i Mikroskopiopsætning hvilke af disse volumenbeskrivelser, der skal kunne anvendes.
VUR Vurdering - Mikroskopi: Vurdering af det modtagne materiale ved mikroskopi af ekspektorater m.v. For hver mikroskopitype (blod, ekspetorat m.v.) opsættes i Mikroskopiopsætning hvilke af disse vurderinger, der skal kunne anvendes.

MADS - Klinisk Mikrobiologi - Aarhus Universitetshospital -  Region Midt - Palle Juul-Jensens Boulevard 99
DK-8200 Aarhus N - DENMARK - Tel: (+45) 2427 9566 / 3071 5558 / 2126 7801- Email: herlau@rm.dk