MADS
MANUAL
KURSER
BRUGERMØDER
MDS-KODER
BESKRIVELSE
KONTAKT

powered by FreeFind
F√łlgetekster
Introduktion
I programmet F√łlgetekster vedligeholdes alle faste kodetekster, fx. amtskoder (til placering af kunder) og koder for m√¶ngdeangivelse. F√łlgeteksterne er inddelt i arter. Det er KUN systemadministratoren, som har mulighed for at oprette eller slette en art f√łlgetekst, mens superbrugere har mulighed for at √¶ndre eller tilf√łje koder og faste tekster i en art f√łlgetekst. I Nogle f√łlgetekster kan nu angives mapning til MiBa mapningskoder.
Nederst i afsnittet er en gennemgang af alle f√łlgetekster, og deres anvendelse.
√Ündre en F√łlgetekst
Illustrationen viser et eksempel på hvordan det kan v√¶re udfyldt. Hvert feltkolonne fungerer samtidig som links (henvisning) til forskriften nedenfor. [TAB] markerer og [ENTER] (eller muse-klik på feltet) aktiverer linket, der bringer dig frem til feltets forskrift.

F√łlgetekstens art kan normalt ikke √¶ndres. Kun systemadministratoren kan √¶ndre eller oprette en art f√łlgetekst. Beskrivelsen af f√łlgeteksten kan frit √¶ndres eller tilf√łjes. Forklaringen d√¶kker to felter. Den kan frit tilf√łjes, √¶ndres eller slettes. Kodel√¶ngdens sikrer at man ikke opretter kodev√¶rdier med forkert l√¶ngde. 
    Den vil normalt ikke kunne √¶ndres. V√¶rdiliste viser de MiBa-tabeller, der er oprettet internt i MADS Kodev√¶rdien kan normalt ikke √¶ndres. Sp√łrg evt. den systemansvarlige. 
    Der er dog visse arter af f√łlgetekster, som tillader at man tilf√łjer flere koder.
    Pr√łv dig frem. V√¶r opm√¶rksom på at koden kun kan have et begr√¶nset antal tegn, 
    hvis antal som regel er angivet i art-forklaringen. Teksten kan frit ændres, men ikke slettes. Dette felt har ingen generel anvendelse, men vil have en specifik betydning afhængig af arten af tekster. Dette sikrer, at MiBa lettere kan monitorere overvågning.

Forskrift
Feltnavn (Feltbetegnelsen er link til illustrationen) Forskrift for at oprette (ny) F√łlgetekst Forskrift for at √¶ndre i (allerede oprettet) F√łlgetekst
 Art 
SIR
F√łlgetekstens art kan normalt ikke √¶ndres, men er fast tekster/klasser for alle MADS-installationer. Kun systemadministratoren kan √¶ndre eller oprette en art f√łlgetekst.
Feltoverskiften fungerer som knap, der kan ændre på sorteringen.
F√łlgetekstens art m√• IKKE √¶ndres.
 Tekst 
SIR værdier
F√łlgetekstens korte beskrivelse (tekst) kan √¶ndres, men B√ėR IKKE √¶ndres, da den er fast tekst i alle MADS-installationer.
Feltoverskiften fungerer som knap, der kan ændre på sorteringen.
F√łlgetekstens art m√• KUN √¶ndres efter aftale med MADS-gruppen.
 forklaring  ]
Resultatværdier ved resistensregistrering
F√łlgetekstens forklaring oprettes af MADS-gruppen. F√łlgetekstens forklaring kan √¶ndres, men b√łr d√¶kke indholdet loyalt.
Kode længde
1
F√łlgetekstens l√¶ngde (antal tegn) angives af MADS-gruppen. F√łlgetekstens l√¶ngde m√• kun rettes i samr√•d med MADS-gruppen.
Mibatabel
106 miba:Results
Fra v√¶rdilisten ([F9]] v√¶lges evt. den Miba-tabel, der skal mappes til for de f√łlgetekster, der indeholder resultatangivelser. Der er f√łlgende muligheder:
Der må ikke ændres i MiBatabellen, da den er entydig.
Kodeværdier
Kode
#
Kodev√¶rdien bestemmer hvad man kan angive de steder i MADS, hvor en f√łlgetekst anvendes. Kodev√¶rdien kan normalt ikke √¶ndres. Sp√łrg evt. den systemansvarlige eller MADS-gruppen. Der er dog visse arter af f√łlgetekster, som tillader at man tilf√łjer flere koder. V√¶r opm√¶rksom på at koden kun kan have et begr√¶nset antal tegn angivet ovenfor i "kode l√¶ngde".
Kodeværdier
Tekst
Normalt resistent! Test ej udf
Teksten bestemmer hvad en angivelse kan vises som de steder i MADS, hvor en f√łlgetekst anvendes. Teksten kan frit √¶ndres, men ikke slettes. √Ündres et navn, b√łr det kun v√¶re til noget andet med samme betydning, så pr√łver hvor tekstens tilh√łrende kode tidligere er anvendt, fastholder samme betydning i teksten.
Kodeværdier
 ekstra angivelse  ]
£
Dette felt har ingen generel anvendelse, men vil have en specifik betydning afh√¶ngig af arten af tekster. Oprettes i samr√•dmed MADS-gruppen. B√łr KUN √¶ndres i samr√•d med MADS-gruppen.
Kodeværdier
 Mapningstabel 
[tom]
For nogle f√łlgetekster, fx den viste SIR, skal de enkelte koder/udfald mappes til en MiBa-kode, s√• svaret i XRPT06 medsendes de korrekte mapningskoder af hesyn til den nationale overv√•gning af udvalgte pr√łver. Dette b√łr oprettes i samr√•d med den ansvarlige overl√¶ge (for omr√•det) eller afdelingsledelsen. B√łr KUN √¶ndres i samr√•d med den ansvarlige overl√¶ge (for omr√•det) eller afdelingsledelsen.
Afslut Når du er f√¶rdig med dine rettelser trykkes [F10] (acceptér). Så er √¶ndringerne gemt.
Slette en f√łlgetekst
En f√łlgetekst kan normalt ikke slettes. Sp√łrg din systemansvarlige.
F√łlgeteksterne og deres betydning.
F√łlgetekster og deres betydning
Art Arts-Beskrivelse Anvendelse
ABV Antibiotika terapi: Behandlingens varighed ved antibiotikabehandling. Ved registrering (Forside) af rekvisitionen kan antibiotika terapi angives.
AFD Laboratorieafsnit: Anvendes til opdeling af pr√łver pr. laboratorieafsnit. (Ikke i brug) UDG√ÖET!
AKU Antibiotica AKUT-projekt.
AMT Amtskoder: Anvendes til placering af kunder. Amtskoden, angivet pr kunde, anvendes til opdeling af fakturering pr. amt.
ANA Analysegrupper: Anvendes til gruppering af analyser. Ved oprettelse skal en analyse knyttes til en af disse analysegrupper.
ARS Resultatkode - analyser: Forskellige resultattyper anvendt ved reg. af forgæring, resistens, PCN og mikroskopi. Hver analyse skal knyttes til en resultattype, som passer til gruppe. Oprettes fx en resistensanalyse, skal det knyttes til resultattypen SIR, tilsvarende skal en biokemisk analyse, som er en forgæringsreaktion, knyttes til resultattypen FRG (forgæring).
ATTENT Noter p√• pr√łven: Anvendes i udtastningsprogrammer. Ikke i brug. ?
BEK Betalingskode: Angives p√• kunden. Anvendes ved statistikopl. udfra fakturalinier. Anvendes til administrativ placering af kunden i forbindelse med fakturering. Kunden kan opg√łrelsesm√¶ssigt placeres i nogle overordnede grupper, fx l√¶ger under overneskomst, privathospitaler etc.
BET Betaler: Anvendes ved indtastning af grundbilag til angivelse af betaling. Ved registrering (Forside) eller godkendelse (Hent rekvisition) af rekvisitionen angives hvem betaleren er, ud fra disse koder.
CEL Celletyper: Anvendes ved mikroskopiregistrering. UDG√ÖET
CELEKS Celletyper: Anvendes ved mikroskopiregistrering af ekspektorater. UDG√ÖET
CELURI Celletyper: anvendes ved mikroskopiering ag Uriner. UDG√ÖET
DAT Data ej på rapport: Anvendes ved rapportudskrivning til begrænsning af udskrevne oplysninger. ?
DIA Resultatkoder diag. tabs: Resultatkoder diag. tabs. ? (erstattet af programmet Sygdomme?). Mapning til Mibatabellen "106 miba:Result"
DIABEH Antibiotikabehandling: Anvendes i applikationen 'DIAGNOSE' til styring af behandlingskode. ?
DIABIN BAL-indikation: Anvendes i applikationen 'DIAGNOSE' til styring af BAL-indikation. ?
DIAIND Behandlingsindikation: Anvendes i applikationen 'DIAGNOSE' til styring af behandlingsindikation. ?
DIAKON Diagnosekonsekvens: Anvendes i applikationen DIAGNOSE til styring af konsekvens. ?
EMK Emnekode: Emnekode vedr. postliste.  
ENH Enhedsangivelse: Anvendes ved registrering af absolut m√¶ngder ved dyrkning.  
FAK Fakturakoder: Anvendes ved fakturaredigering.  
FLAG Flag typer på patient: Anvendes i pationtjournalprogram. UDGÅET pr.16.12.2008 - se adm af flag. UDGÅET
FLO Flora - Mikroskopi: Floraangivelse ved mikroskopi af ekspektorater m.v. For hver mikroskopitype (blod, ekspetorat m.v.) opsættes i Mikroskopiopsætning hvilke af disse florabeskrivelser, der skal kunne anvendes.
FNK Personalefunktion: Angivelse på brugeren. Hver bruger af MADS er knyttet til en personalefunktion, som har betydning for hvilke slags patienjournal-notater kan oprette.
FRG Resultat ved forg√¶ring: Resultatv√¶rdier ved forg√¶ring (GK - pr√łver). Mapning til Mibatabellen "106 miba:Result"
FRM Fremmedlegeme: Angivelse vedr. kliniske data. Alle Fremmedlegeme-beskrivelser, der skal kunne angives på en rekvisition i Forside.
FRV Farvekoder: Udg√•et.  
FRYKAS Fryserkasse. Ved oprettelse af nye frysekasser, vælges der blandt disse.
FRYKOL Fryserkolonne. Angivelsesmuligheder for kolonner i en frysekasse. Bruges ved placering eller flytning af pr√łver i fryser.
FRYRK Fryser√¶kke. Angivelsesmuligheder for r√¶kker i frysekasse. Bruges ved placering eller flytning af pr√łver/bakterier i fryser.
FRYSER Frysere: Anvendes i frysekartotek. Oprettede fryseres placering/anvendelse.
FRYSJL Frysers√łjler. Angivelsesmuligheder for s√łjler i en frysekasse. Bruges ved placering eller flytning af pr√łver/bakterier i fryser.
GMK MIK - resultatværdier: Resultatværdier ved mikroskopiregistrering. ?
HOSPCE Hopitalcenter: Angives p√• kunden og anvendes statistisk. Oprettede hospitalscentre, hvortil en kunde kan knyttes. Indg√•r statistisk i perioderapporten "Pr√łvemateriale/hospitalscenter".
HOSPIT Hospitaler: Anvendes i kundeprogram. Liste med hospitalsnavne hvortil kunden er knyttet. I statistikudtræk og perioderapporter kan udtræk være opdelt på hospitaler.
JHP Jobhyppighed: Vedr. rapporter. KAN SLETTES - 01.05.2002. UDG√ÖET
KNDTYP Kundetyper: Anvendes i kundeprogram. Hver kunde skal knyttes til en af disse kundetype. I statistikudtræk og perioderapporter kan udtræk være opdelt på kundetype.
KON Konsistens - Mikroskopi: Konsistens af det modtagne materiale ved mikroskopi af ekspektorater m.v. For hver mikroskopitype (blod, ekspetorat m.v.) opsættes i Mikroskopiopsætning hvilke af disse konsistensbeskrivelser, der skal kunne anvendes.
LABDK KMA forkortelser: Anvendes i repertoiret til at angive udf√łrende laboratorie. I eget repertoire kan anf√łres kombinationer af unders√łgelse, pr√łvemateriale og anatomisk lokalisation, som udf√łres af et andet laboratorium, og h√©r er det n√łdvendigt at angive LABDK for udf√łrende lab.
LEH Enhedskoder leverand√łrer: Enhedsbetegnelse p√• leverand√łrvarenumre. Bruges ved opbygning af et varekartotek i forbindelse med varek√łb.
MDF Modifikation: Anvendes ved indtastning af analysev√¶rdier. Koder for "st√łrre end", "lig med" og "mindre end", s√• de kan anvendes ved indtastning af analysev√¶rdier og zoner.
MGD Mængdeangivelse: Anvendes ved registrering af relativ mængdeangivelse. ?
MGDTYP M√¶ngdetype: M√¶ngdetype anvendes ved m√¶ngdeangivelse af bakteriefund (inds√¶ttes i materialetabel). Angivelse af m√¶ngdetypen sker i Pr√łvematerialegrupper.
MIK Mængdeangivelse: Anvendes ved mængdeangivelse af mikroskopi. ?
MIKBAK Mængdeangivelse bakterier: Anvendes ved mængdeangivelse i mikroskopi. For hver mikroskopitype (blod, ekspetorat m.v.) opsættes i Mikroskopiopsætning hvilke af disse mængdeangivelser på bakterier, der skal kunne anvendes.
MIKBAL Mængdeangivelse: Anvendes ved mængdeangivelse af celler og bakt. ved mikroskopi af bal-væsker. UDGÅET
MIKBLO Mængdeangivelse: Anvendes ved mængdeangivelse af bakterier ved mikroskopi af bloddyrkninger. UDGÅET
MIKCEL Mængdeangivelse celler: Anvendes ved mængdeangivelse i mikroskopi. For hver mikroskopitype (blod, ekspetorat m.v.) opsættes i Mikroskopiopsætning hvilke af disse mængdeangivelser på celler, der skal kunne anvendes.
MIKEKB Mængdeangivelse: Anvendes ved mængdeangivelse af bakterier ved mikroskopi af ekspektorater. UDGÅET
MIKEKC Mængdeangivelse: Anvendes ved mængdeangivelse af celler ved mikroskopi af ekspektorater. UDGÅET
MIKPAR Mængdeangivelse: Anvendes ved påvisning af parasitter ved mikroskopi. UDGÅET
MIKPRI Mængdeangivelse: Anvendes ved mængdeangivelse af celler og bakt. ved mikroskopi i dyrkningsprogram. ?
MIKTYP Mikroskopityper: Anvendes ved adm af bakterier. Koder for de mikroskopityper, der kan registreres under (blod, ekspektorat, parasitter og urin)
MIKURB Mængdeangivelse: Anvendes ved mængdeangivelse af bakterier ved mikroskopi af uriner. UDGÅET
MIKURC Mængdeangivelse: Anvendes ved mængdeangivelse af celler ved mikroskopi af uriner. UDGÅET
MOD Modtagelse: Anvendes ved indtastning af grundbilag til angivelse af svarmodtager. Ved registrering (Forside) eller godkendelse (Hent rekvisition) af rekvisitionen angives hvem svarmodtageren er, ud fra disse koder.
MORFOL Morfologi: Beskrivelse af bakteriens morfologi i udtastningsprogrammet 'DYRKNING'. Koder for angivelse af bakteriens morfologi.
OVK Overv√¶kst af svampe: Resultatangivelse ved GK-pr√łver. UDG√ÖET
PCN Resultatkoder PCN: Resultatværdier vedr. PCN. Mapning til Mibatabellen "106 miba:Result"
PNEUMO Pneumotest: Anvendes i blodprojekt (Rita - Kirsten). ?
PR√ÜDAG Indikation i dag: Pr√¶valensunders√łgelse. Projekt
PR√ÜDOK Dok. for kateterbeh.: Pr√¶valensunders√łgelse. Projekt
PR√ÜHIN Hospitalserhv. infektion: Pr√¶valensunders√łgelse. Projekt
PR√ÜINK Inkontinens hj√¶lpemidl.: Pr√¶valensunders√łgelse. Projekt
PR√ÜKAT Kateterbehandling: Pr√¶valensunders√łgelse. Projekt
PR√ÜUIN Urinvejsinfektion: Pr√¶valensunders√łgelse. Projekt
PST Pr√łvens status: Programtildelte koder til angivelse af pr√łvens status. Anvendes alle steder, hvor det er n√łdvendigt at kunne se pr√łvens status. Koderne m√• KUN √¶ndres, slettes eller tilf√łjes af MADS-administratoren.
P_N Positiv/Negativ. Mapning til Mibatabellen "106 miba:Result"
RAP Rapportgrupper: Anvendes til gruppering af rapporter. De forskellige rapporter anvender en af disse rapportformer.
REGION Region, stat, privat: Anvendes til administrativ placering af kunden i forbindelse med fakturering. Anvendes til administrativ placering af kunden i forbindelse med fakturering og ved styring af svar til EPJ.
REGNKD Regnskabskoder: Anvendes til opdeling af faktura i faktureringssystemet.  
REL Relativ m√¶ngde: Anvendes til angivelse af relativ m√¶ngder.  
REPTYP Repertoiretyper: Grupperer egen repertoire. UDG√ÖET
RES Resultatværdier: Resultatværdier ved enkelt analyser. UDGÅET
ROSCO Roscoprojekt: T√¶thedsangivelse - 1 character.  
SAG Sagskode: Sagskode vedr postliste.  
SEX K√łn: Anvendes ved patientreg.  
SID Side: Anvendes ved indtastning af grundbilag. Ved registrering (Forside) eller godkendelse (Hent rekvisition) af rekvisitionen angives for anatomisk lokalisation evt. n√¶rmere relative placering (h√łjre, nedre, over,..)
SIR SIR værdier: Resultatværdier ved resistensregistrering. Mapning til Mibatabellen "106 miba:Result"
SOEGFO S√łgeform: S√łgeform i udtastningsprogrammer (Dyrkning, Mikroskopi m.v.). Mulighed for at v√¶lge om pr√łverne skal frems√łges ved fortl√łbende pr√łvenumre eller Igangv√¶rende pr√¶ver.
SPECIA Sygehusspecialer: Speciale angivet p√• kunden.  
SPR Sprog: Sprogkoder.  
STA Status af record. Muligheden for at elementer i forskellige tabeller/klassifikationer/kartoteker kan sættes aktiv eller inaktiv
STARES Resultatkoder: Anvendes i statistikprogrammer. Koder der g√łr det muligt at inddele alle pr√łver statistisk i status-kategorier (positiv, negativ, forurenet, andet).
STP Stempeltyper: Anvendes i applikationen Red.stempler til at definere stempeltypen. fx. laborantstempel, sekretærstempel, parasitstempel.
STTYP1 Stempeltyper: Anvendes i applikationen Red. stempler til at definere stempeltypen i forb. med statistikker.  
TLFPRI Prioritering/telefonsvar: Prioritering ved telefonsvar pr. pr√łvetype. Ved ops√¶tning af pr√łvetyper pr. laboratorieafsnit kan disse prioriteringskoder l√¶gges ind p√• pr√łvetypen. Ved telefonbesvarelse i laboratorieprogrammenre vil prioriteringskoden herefter v√¶re en valgmulighed.
TYPEME Typnings metode: Anvendes i dyrkningsprogrammet til angivelse af typning af bakterier.  
T_F Sandt/Falsk.  
UDS Væsken: Væskens udseende ved mikroskopi. For hver mikroskopitype (blod, ekspetorat m.v.) opsættes i Mikroskopiopsætning hvilke af disse udseender, der skal kunne anvendes.
UDTYPE Udtrækstyper: Anvendes ved statistikudtræk til markering af f.ex konferencelister (1char). ?
VAR Sygdommens varighed: Anvendes ved indtastning af kliniske data. Ved registrering (Forside) eller godkendelse (Hent rekvisition) af rekvisitionen angives sygdommes varighed med en af disse angivelsesmuligheder.
VGT Vagthold: Anvendes ved registrering af vagtskema.  
VOL Volumen - Mikroskopi: Volumen af det modtagne materiale ved mikroskopi af ekspektorater m.v. For hver mikroskopitype (blod, ekspetorat m.v.) opsættes i Mikroskopiopsætning hvilke af disse volumenbeskrivelser, der skal kunne anvendes.
VUR Vurdering - Mikroskopi: Vurdering af det modtagne materiale ved mikroskopi af ekspektorater m.v. For hver mikroskopitype (blod, ekspetorat m.v.) opsættes i Mikroskopiopsætning hvilke af disse vurderinger, der skal kunne anvendes.

MADS
Klinisk Mikrobiologi - Aarhus Universitetshospital -  Region Midtjylland - Palle Juul-Jensens Boulevard 99
DK-8200 Aarhus N - DENMARK - Tel: (+45) 20 30 02 58 - Email: auh.mads-gruppen@rm.dk