MADS
MANUAL
KURSER
BRUGERMØDER
MDS-KODER
BESKRIVELSE
KONTAKT

powered by FreeFind
Administration af flag
Introduktion
Flag oprettes i programmet administration af flag.
Til flag kan kædes periodisk identifikation af udvalgte bakterier. Fx. kan der til et MRSA-flag sættes, at Staph. aureus skal identificeres for hver gang der gĂĄr 30 dage siden sidste identifikation. Ved angivelse af Stap. aureus i Dyrkningsprogrammet for en patient med MRSA-flag vil der, hvis det er mere end 30 dage siden sidste identifikation, komme en gul fnut ud for bakterien. Den gule fnut forsvinder, nĂĄr identifikationen er gennemført. Selve servicen med identifikation via flag slåes til/fra i KMA-oplysninger.
Flag knyttes til patienten i Patientjournalen. Flag giver mulighed for, at hente en liste med alle patienter med et givent flag i Patientjournal/Flag, og for at fĂĄ vist oversigter over patienter med flag i FlagovervĂĄgning. Prøver fra patienter med et givent flag kan hentes i statistikudtræk, hvor modellerne giver mulighed for, at begrænse på cpr-numre (der er knyttet et flag til).
Til et flag kan knyttes et eller flere flagbilleder, som en yderligere tydeliggørelse af tilhørsforholdet. Fx kan et flagbillede for MRSA-flag markere, at patienten er aktuel MRSA-smittet, mens et andet flagbillede for MRSA-flag markerer at patienten tidligere har været MRSA-smittet.
Flag kan kun rettes eller oprettes af MADS administratorer.
Oprette et Flag og identifikationsmønster.
 1. Flag: Angiv navn til flaget (obligatorisk, max 6 karakterer). Eksempel: MRSA.
 2. Tekst: Angiv en flag-tekst (obligatorisk, max 30 karakterer). Eksempel: MRSA patient.
 3. Antal Dage: Angiv det antal dage, der skal gå mellem en ny identifikation af bakterier anført i blokken nederst til venstre (obligatorisk, max 5 cifre). Re-identifikation på baggrund af opsætningen for flag kræver at funktionen er slået til i KMA-oplysninger. Eksempel: 30.
 4. Startdato: Såfremt antal dage er anført, skal der angives en startdato for hvornĂĄr "metodisk" identifikation blev pĂĄbegyndt. Eksempel: 01.01.2006.
 5. Aktiv: Markér at flaget skal være aktivt. Hvis flaget ikke længere skal benyttes, men stadig være knyttet til patienter, sættes det inaktivt hér.
 6. Ajf. dato: Angiv i kolonnen om flagets startdato skal være styret af flagbilledet eller af hovedflaget. Markering medfører at startdato for flaget, angivet i patientjournalen, skifte den dag man påsætter eller fjerner flagbillede.
  Det er specielt anvendeligt ved "Patient isoleret" flaget.

 7. Gem indtastningerne [F10] (acceptér) og Gå til næste blok [F4] (næste blok).
 8. Flagbilleder-blokken. I første kolonne skal angives en nummerering af flagbilledet hørende til det markerede flag ovenfor (obligatorisk, hvis flagbillede skal benyttes). Eksempel 1.
 9. Tekst: Flagbillede beskrivelsen som vises i alle programmer hvor flagbillede er synligt (obligatorisk, max 50 karakterer). Eksempel MRSA pĂĄvist.

 10. I kolonnen til højre for feltet Interval angiver markering, at det flagbillede som er valgt automatisk sættes på, når flaget knyttes til patienten. I eksemplet herunder medfører opsætningen at en patient, der får tilknyttet flaget MRSA automatisk også få påsat flagbilledet rødt MRSA-flag.
 11. Indsætte flagbillede: Når markeringen er på linjen 1 MRSA påvist klikker du i flagbillede-rækken under på det flagbillede, som du ønsker sat på. (eksemplet: Rødt MRSA-flag).

 12. Der kan sættes flere flagbillede-valgmuligheder til et flag. Eksemplet herunder viser, at patienter med flaget MRSA default får knyttet rødt flagbilledet (MRSA påvist), men at der på et senere tidspunkt kan vælges, at flagbilledet er grønt (Tidligere MRSA påvist).

 13. Tilføj: Klik på knappen, hvis du vil oprette et eget flag.
  Flaget skal oprettes i et andet billedbehandlingsprogram. Du kan også ønske, at MADS-gruppen opretter et flagbilledet.
  Procedure for oprettelse af flagbillede:
  1. Opret først flaget i et billedbehandlingsprogram. Størrelsen skal være kvadratisk fx 50*50 eller 100*100 pixels. Det er overflødigt, at lave flagbilledet i større format.
  2. Markér hele billedet i billedbehandlingsprogrammet og kopier billedet [CTRL+c] - lægges i windows hukommelse. Bemærk altså, det er selve billedet, og ikke billed-filen, der skal kopieres.
  3. Klik derpå på knappen Tilføj i "Adm. af Flag" i MADS.
  4. Indsæt billedet [CTRL+v] i feltet, der vises. Du bør nu kunne se billedet i MADS.
  5. Klik da på knappen Gem billede og derpå Tilbage. Så er det nye flag-billedet gemt og tilgængeligt.

 14. Gå til næste blok [F4] (næste blok) og angiv den eller de bakterier, der skal ske identifikation på.
 1. Når du søger på bakterier [F9] (værdiliste) kan valglisten bruges til at væge flere bakterier ad gangen.
 2. Gem indtastningerne [F10] (acceptĂ©r), når relevant(e) bakterie(r) er angivet.
 
Slette et flag
Et flag kan slettes, hvis det ikke er knyttet til nogen patienter. Hvilke patienter et flag er knyttet til kan ses i Patientjournal/-flag. Hvis Flaget ikke længere skal bruges, men gerne bevares på patienter, kan det istedet sættes inaktivt.

MADS
Klinisk Mikrobiologi - Aarhus Universitetshospital -  Region Midtjylland - Palle Juul-Jensens Boulevard 99
DK-8200 Aarhus N - DENMARK - Tel: (+45) 20 30 02 58 - Email: auh.mads-gruppen@rm.dk