MADS
MANUAL
KURSER
BRUGERMØDER
MDS-KODER
BESKRIVELSE

powered by FreeFind
Administration af flag
Introduktion
Flag oprettes i programmet administration af flag. Til flag kan kædes periodisk identifikation af udvalgte bakterier. Fx. kan der til et MRSA-flag sættes, at Staph. aureus skal identificeres for hver 30 dage. Ved angivelse af Stap. aureus i Dyrkningsprogrammet for en patient med MRSA-flag vil der, hvis det er mere end 30 dage siden sidste identifikation, komme en gul fnut ud for bakterien. Den gule fnut forsvinder, nĂĄr identifikationen er gennemført. Selve servicen med identifikation via flag slåes til/fra i KMA-oplysninger.
Flag knyttes til patienten i Patientjournalen. Flag giver mulighed for, at hente en liste med alle patienter med et givent flag i Patientjournal/Flag, og for at fĂĄ vist oversigter over patienter med flag i FlagovervĂĄgning. Prøver fra patienter med et givent flag kan hentes i statistikudtræk, hvor modellen giver mulighed for, at begrænse på cpr-numre (der er knyttet et flag til).
Flag kan kun rettes eller oprettes af MADS administratorer.
Oprette et Flag og identifikationsmønster.
 1. Angiv først et navn til flaget (max. 6 karakterer) - i eksemplet "ESBL" i kolonnen "Flag".
 2. Angiv derefter en tekst-forklaring til flaget (max. 30 karakterer) - i eksemplet "ESBL patient". 
 3. Det er ikke nødvendigt, at indsætte nogen værdi i antal dage eller dato for igangsættelse af identifikation, medmindre der til flaget skal være knyttet en anmærkning om jævnlig identifikation. Indsæt da antal dage indtil næste identifikation skal ske - i eksemplet "90".
 4. Såfremt antal dage er anført, skal der angives en startdato - i eksemplet 1.1.2012 - for hvornår fra en jævnlig identifikation skal ske. I eksemplet kan man se, at hvis patienten har fået et ESBL flag, skal man efter 90 dage foretage en ny identifikation af E. coli. Efter 90 dage siden sidste identifikation vil der i dyrkningsprogrammet, når der angives en E.coli pĂĄ patienten, komme en gul fnut () som ikon for, at den skal identificeres.
 5. Markér i kolonnen "aktiv" at flaget skal være aktivt, og angiv i kolonnen "Ajf. dato" om flagets startdato skal være styret af flagbilledet eller af hovedflaget. Er der markeret i "Ajf. dato" vil startdato for flaget, angivet i patientjournalen, skifte den dag man fx. ændrer et flagbillede fra "ESBL positiv" til "Tidligere påvisat ESBL".
 6. Gem indtastningerne ().
 7. Gå tl flagbillede og angiv løbenr for første flagbillede, en tekst til flaget (vises i programmerne, hvor flag er synligt), og klik derpå på det flagbillede, som skal knyttes til flagettypen. I eksemplet er det "1 ESBL Positiv og rødt ESBL-flagbillede".
 8. Har afdelingen et ønske om egne flagbilleder, kan de enten ønskes af MADS-gruppen eller de kan kopieres ind via windows kopi-funtion og knappen "Tilføj".
  Opret flagbillede:
  1. Opret først flaget i et billedbehandlingsprogram. Størrelsen skal være kvadratisk fx 50*50 eller 100*100 pixels. Det er overflødigt, at lave flagbilledet i større format.
  2. Markér hele billedet i billedbehandlingsprogrammet og kopier billedet [CTRL+c] - lægges i windows hukommelse. Bemærk altså, det er selve billedet, og ikke billed-filen, der skal kopieres.
  3. Klik derpå på knappen "Tilføj" i "Adm. af Flag" i MADS.
  4. Indsæt billedet [CTRL+v] i feltet, der vises. Du bør nu kunne se billedet i MADS.
  5. Klik da pĂĄ knappen "Gem billede" og derpĂĄ "Tilbage". SĂĄ er flag-billedet gemt.
  Stil dig i linjen for den oprettede flagbillede-tekst og dobbeltklik da pĂĄ det flagbillede, som skal knyttes dertil.
 9. Efter feltet interval kan en markering angive, at et flagbillede automatisk sættes på patienten, når hovedflaget vælges. I eksemplet ville flaget "ESBL påvist + rødt ESBL-flagbillede automatisk sættes på patienten, når denne første gang får et ESBL-flag
 10. Gå til næste blok ( ) og angiv den eller de bakterier, der skal ske identifikation på.
 1. Når du søger på bakterier () kan valglisten bruges til at væge flere bakterier ad gangen.
 2. Gem indtastningerne (), når relevant(e) bakterie(r) er angivet.
 
Slette et flag
Et flag kan slettes, hvis det ikke er knyttet til nogen patienter. Hvilke patienter et flag er knyttet til kan ses i Patientjournal/-flag.

MADS - Klinisk Mikrobiologi - Aarhus Universitetshospital -  Region Midt - Palle Juul-Jensens Boulevard 99
DK-8200 Aarhus N - DENMARK - Tel: (+45) 2427 9566 / 3071 5558 / 2126 7801- Email: herlau@rm.dk