MADS
MANUAL
KURSER
BRUGERMØDER
MDS-KODER
BESKRIVELSE
KONTAKT

powered by FreeFind
Indikationstekster
Introduktion
I programmet indikationstekster oprettes standard-indikationer, som kan tilføjes prøven fra en værdiliste i forside-programmet. I Forside og Hent rekvisition er indikationsteksten ren tekst, som kan efterredigeres dér. Indikationstekster kan med fordel oprettes for hurtigt og entydigt at angive indikation for undersøgelsen.
NB! Bemærk, at indikationsteksterne kun vises i  værdilisten i forside-programmet, hvis Ønsket Undersøgelse 999 er oprettet.
Oprette eller ændre en Indikationstekst

  1. Søg indikationsteksterne frem ved at taste  [F8] (udfør søg) og brug [PIL NED for at aktivere en tom linje.
  2. Indtast en ny indikationstekst og gem den med [F10] (acceptér).
    Indikationstekster kan ændres.
 
Slette en Indikationstekst
En indikationstekst kan slettes, men rådfør dig altid med din mads-ansvarlige forinden.

MADS
Klinisk Mikrobiologi - Aarhus Universitetshospital -  Region Midtjylland - Palle Juul-Jensens Boulevard 99
DK-8200 Aarhus N - DENMARK - Tel: (+45) 20 30 02 58 - Email: auh.mads-gruppen@rm.dk