MADS
MANUAL
KURSER
BRUGERMØDER
MDS-KODER
BESKRIVELSE
KONTAKT

powered by FreeFind
Bloddyrkning
Introduktion
I programmet Bloddyrkning sættes nogle grundlæggende indstillinger for besvarelsen af negative bloddyrkninger i MADS. Programmet er næsten identisk med opsætningen i fanebladet Diverse parametre, KMA-oplysninger. I Bloddyrkning sættes indstillinger for hvad programmet Besvar negative bloddykninger - automatisk udfører, hvor opsætningen i KMA-oplysninger istedet har betydning for programmet "Besvar negative bloddyrkninger - manuel".
Indstillinger til bloddyrkningsbesvarelser 
På illustrationen er betegnelserne i indtastningsfelterne links (henvisning) til forskriften nedenfor. [TAB] markerer og [ENTER] (eller muse-klik på feltet) aktiverer linket, der bringer dig frem til feltets forskrift.
Forskrift
Feltnavn (Klik på betegnelsen for at springe til illustrationen) Forskrift for at oprette en (ny) Bloddyrknings-parameteropsætning Forskrift for at ændre i en (allerede oprettet) Bloddyrknings-parameteropsætning
Stempelkode Angiv det stempel, der skal knyttes til en negativ bloddyrkning. Søg blandt oprettede stempler med Stempel kan rettes, men skal angives.
Std. besvar: Angiv ("J" (ja) / "N" (nej)) standard for om prøven automatisk skal gå til besvarelse.  Kan ændres.
Max tid: Indtast den "standard max tid", der skal sendes med over til bloddyrkningssystemet.  Standard Max tid kan ændres. Vær opmærksom på at der er forskel på, om bloddyrkningssystemet kan anvende den medsendte max tid eller det skal sætte op direkte på bloddyrkningssystemet.
Besvarelsesform og antal dage: Vælg om besvarelsen skal starte ud fra antal dag (angivet under)forskellig fra max tid eller om besvarelse skal ske efter oplysninger fra bloddyrkningssystemet og dermed systemets max tid. Angivelsen kan ændres.
Materialekode: Herfra er det muligt at angive flere prøvematerialegrupper, som besvarelsen skal gælde. Det adskiller sig fra indstillingerne opsat i fanebladet Diverse parametre, KMA-oplysninger Angivelserne kan ændres, men det bør gøres i samråd med mads-udviklergruppen.
Afslut Gem oprettelserne i hver blok med [F10](acceptér). Når du er færdig med dine ændringer/rettelser i hver blok trykkes [F10](acceptér), før du går videre til næste blok. Så er ændringerne gemt.
Slette et projekt
Det er ikke muligt at slette bloddyrkningsopsætningen.

MADS
Klinisk Mikrobiologi - Aarhus Universitetshospital -  Region Midtjylland - Palle Juul-Jensens Boulevard 99
DK-8200 Aarhus N - DENMARK - Tel: (+45) 20 30 02 58 - Email: herlau@rm.dk