MADS
MANUAL
KURSER
BRUGERMØDER
MDS-KODER
BESKRIVELSE
KONTAKT

powered by FreeFind
Ekstra undersøgelser
Introduktion
I programmet Ekstra undersøgelser kan du lave en opsætning for elektroniske rekvisitioner, hvor der automatisk lægges ekstra undersøgelse(r) på prøven. Automatikken aktiveres i det øjeblik rekvisitionen godkendes i MADS. Yderligere kriterier for hvornår den ekstra undersøgelse lægges på, kan være anden ønsket undersøgelse, prøvemateriale, anatomisk lokalisation, patient-alder, kundetype og/eller promptsvar. Den ekstra undersøgelse kan altså aktiveres alene af et promptsvar, eller den kan aktiveres af en kombination af fx undersøgelse, prøvemateriale, patientalder, kundetype og prøvetype.
Indstillinger til bloddyrkningsbesvarelser 
På illustrationen er betegnelserne i indtastningsfelterne links (henvisning) til forskriften nedenfor. [TAB] markerer og [ENTER] (eller muse-klik på feltet) aktiverer linket, der bringer dig frem til feltets forskrift.
prøvetype undersøgelse prøvemateriale anatomisk lokalisation alder til - fra i år kundetype promptsvar Fakturafri ekstra undersøgelse
Forskrift
Feltnavn(Klik på betegnelsen for at springe til illustrationen) Forskrift for at oprette en (ny) Bloddyrknings-parameteropsætning Forskrift for at ændre i en (allerede oprettet) Bloddyrknings-parameteropsætning
Prøvetype
T
Angiv den prøvetype, som den ekstra undersøgelse skal anføres under. Prøvetypen skal angives! Prøvetypen kan ikke rettes, men automatikken for den angivne prøvetype kan slettes med [SHIFT] + [F6](slet record).
Undersøgelse
US
Angiv eventuelt om den ekstra undersøgelse skal være afhængig af en ønsket undersøgelse på rekvisitionen.  Kan ændres eller fjernes såfremt der ikke er angivet yderligere kriterier.
Materiale
PM
Angiv eventuelt det prøvemateriale, der samtidig skal være en forudsætning for, en ekstra undersøgelse automatisk bestilles. Kan ændres eller fjernes såfremt der ikke er angivet yderligere kriterier.
Lokalisation
AL
Angiv eventuelt den anatomiske lokalisation, der samtidig skal være en forudsætning for, en ekstra undersøgelse automatisk bestilles. Kan ændres eller fjernes såfremt der ikke er angivet yderligere kriterier.
Alder fra - til
Alder
Angive eventuelt for hvilken patient aldersperiode (angivet i år, fx fra 0 til 6 år), en ekstra undersøgelse automatisk bestilles. Kan ændres eller fjernes såfremt der ikke er angivet yderligere kriterier.
Kundetype
KT
Angiv eventuelt den kundetype, der samtidig skal være forudsætning for, en ekstra undersøgelse automatisk bestilles. Kan ændres eller fjernes såfremt der ikke er angivet yderligere kriterier.
Svar på prompt
Promptsvar
Angiv eventuelt det promptsvar, der samtidig skal være forudsætning for, en ekstra undersøgelse automatisk bestilles. Kan ændres eller fjernes såfremt der ikke er angivet yderligere kriterier.
Fakturafri
"Markering"
MarkĂ©r om den rekvirerede undersøgelse skal sættes fakturafri, nĂĄr der tilføjes en ekstra undersøgelse. Kan ændres
Ekstra undersøgelse
ES
Angiv den eller de ekstra undersøgelse(r) der under de givne forudsætninger, skal lægges på prøven. Kan ændres eller fjernes såfremt der ikke er angivet yderligere kriterier
Afslut Gem oprettelse med [F10](acceptér). Vil du oprette flere automatikker til ekstra undersøgelse, går du til næste ledige blok for oven, og skrive prøvetypen det skal gælde, og derefter de øvrige kriterier. Når du er færdig med dine ændringer/rettelser i hver blok trykkes [F10](acceptér).
Slette Ekstra undersøgelser
Automatikken for en ekstra undersøgelse kan slettes ved at markere prøvetypen og trykke [SHIFT] + [F6](slet record).

MADS
Klinisk Mikrobiologi - Aarhus Universitetshospital -  Region Midtjylland - Palle Juul-Jensens Boulevard 99
DK-8200 Aarhus N - DENMARK - Tel: (+45) 20 30 02 58 - Email: auh.mads-gruppen@rm.dk