MADS
MANUAL
KURSER
BRUGERMØDER
MDS-KODER
BESKRIVELSE
KONTAKT

powered by FreeFind
Serviceprogrammer
Introduktion
I Serviceprogrammer opsættes de kommunikationsparametre, der gør at MADS kan sende/modtage data via serviceprogrammer for elektronisk rekvisition og svar, cpr-opslag, MiBa (Mikrobiologisk Svarbank), og lign. For hvert serviceprogram er det forskelligt hvilke parametre, der skal s√¶ttes op. Serviceprogrammer er kun en del af det, at f√• elektronisk kommunikation til at virke mellem MADS og andre "snitflader". Ops√¶tningen sker normalt i samr√•d med MADS-gruppen.
Oprette eller ændre parametre til et serviceprogram
Illustrationen viser et eksempel på hvordan det kan være udfyldt. Hvert feltkolonne fungerer samtidig som links (henvisning) til forskriften nedenfor. [TAB] markerer og [ENTER] (eller muse-klik på feltet) aktiverer linket, der bringer dig frem til feltets forskrift.
Forskrift
Feltnavn (samtidig link til illustrationen) Forskrift for at oprette en (ny) parameterops√¶tning for et serviceprogram Forskrift for at ændre en parameterops√¶tning for et serviceprogram
Parametre for serviceprogrammer
Program Navn
MadsSvarLytter
Navn på den service, der skal udføres i forhold til bestemt apparatur/kommunikation. Programnavnet er som regel oprettet p√• forh√•nd, men skal ellers g√łres i samr√•d med MADS-gruppen.

Obligatorisk. Max. længde: 20 karakter.

Søg en (eller alle) programnavne, ved følgende tastkombination [F7](angiv forespørgsel) - [lServiceprogrammets navn] (spring over hvis alle søges frem) - [F8](udfør søg).
Når mark√łren er i feltet skifter du mellem oprettede programnavne med [PIL OP/NED].
Versionsnummer
1349
Feltet udfyldes automatisk Kan ikke ændres.
Aktiv?
Aktiv?
Programmet kan sættes inaktiv Kan ændres.
Log File
C:\e_post\svar\Svar.log
Mappe, hvor logfilen gemmes i.

Obligatorisk.

Kan ændres.
Log Niveau
32
Logniveau angiver hvor meget, der logges. 32 er højeste og 0 er laveste niveau.

Obligatorisk.

Kan ændres.
Max Logfilstørrelse
2
Angiver den maksimale størrelse logfilen må antage. Kan ligge mellem 2 og 10 MB.

Obligatorisk.

Kan ændres.
Filbehandling i
C:\e_post\svar\
Det bibliotek på PC'en eller serveren, hvor serviceprogrammet udpakker filer, der skal tilrettes til at MADS eller modtagesystemet kan modtage dem - i eksemplet hvor svarene skal omformes til det format EPJ eller praksis kan modtages.

Obligatorisk.

Kan ændres, men ikke slettes
Backup i
C:\e_post\svar\BAK
S√¶ttes automatisk i forhold til angivelsen i "Filbehandling i". Ved problemer med kommunikationen, er det vigtigt at kunne finde logfilen og se, hvad der er foregået indtil fejlen opstod.

Automatisk.

Kan ikke ændres.
Antal dage filer gemmes
25
Oprydningsrutine. Efter det angivne antal dage slettes gamle filer.

Obligatorisk.

Kan ændres, men ikke slettes.
Minutter mellem check for nye data
5
Serviceprogrammet k√łrer ikke "hele tiden", men begynder en ny s√łgning efter det angivne interval - i eksemplet s√łges der igen hver 5. minut.

Obligatorisk.

Kan ændres, men ikke slettes.
For temperaturmåling:
Mål alle temperaturer samtidigt
Ved temperaturmåling, kan der vælges om det skal ske synkront.

Valgfrit.

Kan ændres.
Forventet maximal forsinkelse i minutter Mellem aktivering: Ved overskridelse af det angivne antal minutter, vil der ske et farveskift i overv√•gningsoversigten. I eksemplet vil det medf√łre et farveskift fra gr√łn til gul baggrund i systemoverv√•gning, hvis serviceprogrammet ikke har v√¶ret aktiv indenfor de seneste 10 minutter.
Mellem dataoverf√łrsel: Tilsvarende vil det angivne antal minutter s√¶tte en gr√¶nse for farveskift med hensyn til hvorn√•r der sidst er flyttet data mellem MADS og apparatur/service.
Automatisk genstart: Der kan markeres, at servicen automatisk genstartes ved fejl.

Obligatorisk.

Kan ændres
Tegnsæt
Windows tegnsæt
Vælg tegnsæt.

Obligatorisk.

Kan ændres.
For elektroniske svar:
Automatisk besvarelse
Angiv om elektronisk besvarelse automatisk skal igangsættes. Hvis det ikke vælges, skal den elektroniske besvarelse sættes igang fra Elektronisk svar.

Obligatorisk ved serviceprogrammet for elektronisk besvarelse.

Kan ændres.
Venteinterval
3
Faktor, der angiver hvor ofte automatisk besvarelse skal foreg√•. 1 = hver gang serviceprogrammet k√łrer.
I eksemplet betyder det at elektroniske svar afsendes automatisk for hvert kvart√©r, da serviceprogrammet k√łrer hvert 5. minut, men det kun er her 3. gang det k√łrer, at der sker en egentlig forsendelse.

Obligatorisk når automatisk elektronisk besvarelse er valgt.

Kan ændres.
Parametre for filoverf√łrsel Bem√¶rk rullemenu'en. Der kan for nogle serviceprogram oprettes flere forskellige parameters√¶t.
Praksis/Sygehuse
PRODAT-MAN

Angivelse af til hvilken kundegruppe kommunikationen skal foregå. For andre serviceprogrammer kan der også angives andre grundparametre i dette felt.
Bemærk specielt, at repertorie til Webreq oprettes til det viste format (PRODAT-MAN) og den viste stinavn (på service-PC'en, ikke din lokale PC!).

Obligatorisk ved serviceprogrammet for elektronisk besvarelse.

Kan ændres.
Filextension
xml
Angiv den fil-endelse, der er aftalt med modtageren af forsendelsen.

Obligatorisk ved serviceprogrammet for elektronisk besvarelse.

Kan ændres.
Overf√łrselsmetode
Direkte overf√łrsel til navngivet bibliotek
V√¶lg overf√łrselsmetode.

Obligatorisk ved serviceprogrammet for elektronisk besvarelse.

Kan ændres.
Særlig protokol
Særlig protokol
Vælg eventuelt særlig protokol.

Valgfrit.

Kan ændres.
Laboratorium
Laboratorium
Der kan angives en laboratorieidentifikation i forbindelse med Mikrobank (MiBa)

Valgfrit.

Kan ændres
FTP oplysninger Hvis der ovenfor er angivet, at overf√łrselsmetoden er FTP, vil logon oplysninger til server-bibliotek skulle angives skulle angives.

Logonnavn: Det navn, servicen skal logge på serveren med.

Kodeord: Det kodeord der er knyttet til logon på serveren

Server: FTP-Serveradressen

Kan ændres.
Stinavn
c:\El_svar\modtagere\PRODAT
Hvis overf√łrselsmetoden er direkte overf√łrsel til navngivet bibliotek, inds√¶ttes windows-stien til biblioteket. Hvis overf√łrslen er via FTP angives enten en kort stiangivelse eller feltet efterlades tomt. Kan √¶ndres.
Afslut Gem serviceparametrene med [F10](acceptér).
Når du er færdig med dine ændringer trykkes [F10](acceptér). Så er ændringerne gemt.
Slette et laboratorieafsnit
Laboratorieafsnit kan ikke slettes, men kan gøres passiv, ved at fjerne tilknytningen til prøvetyper i programmet Prøvetyper pr. laboratorieafsnit.

MADS
Klinisk Mikrobiologi - Aarhus Universitetshospital -  Region Midtjylland - Palle Juul-Jensens Boulevard 99
DK-8200 Aarhus N - DENMARK - Tel: (+45) 20 30 02 58 - Email: auh.mads-gruppen@rm.dk