MADS
MANUAL
KURSER
BRUGERMØDER
MDS-KODER
BESKRIVELSE
KONTAKT

powered by FreeFind
SystemovervĂĄgning
Introduktion
Systemovervågning er en oversigt, der viser hvornår systemservices, systemjobs og database-backup sidst har været aktive. Herfra kan du overvåge at kommunikation med analyseapparatur eller elektronisk rekvisition/svar er aktivt og fungerer samt se om svarafsendelse til mikrobank/reminderserver og rutine-backup fungerer. Det er også muligt at se hvilke brugere, der eventuelt "låser" hvilke tabeller.
Nogle indstillinger for systemservices, fx grænserne for alarm, kan opsættes specifikt i Serviceprogrammer.
Den lokale superbruger bør gøre det til en daglig opgave, at kontrollere, om de væsentligste services kører, primært rekvisitioner og svar.
Systemprogrammerne bør afvikles på en dedikeret MADS Service-server eller lokal PC alene til dette formål.
Forklaring til Services status - Serviceprogrammer
Forklaring til Automatisk forespørgsel Forklaring til Grænse Forklaring til Programnavn Forklaring til Versionsnr Forklaring til Senest aktiv Forklaring til minutter siden Forklaring til Grænse Forklaring til Sidst overført data Forklaring til minutter siden Forklaring til Vis Jobs Forklaring til Senest backup til RMAN Forklaring til Låseikon Forklaring til Låste tabeller Forklaring til Services Forklaring til Dato Forklaring til Dato Forklaring til FejlovsForklaring til Fejlovs
 • Automatisk forespørgsel?: Gælder alle elementer, og ikke kun Heartbeat
  Markering bevirker, at oplysningerne automatisk opdateres med nye data, når et serviceprogram har kørt. Fjernes markeringen sker der først en opdatering af oplysningerne, når du trykker [F8](udfør søg) eller sætter markeringen igen.
 • Programnavn - HeartBeat: Navn pĂĄ det overvĂĄgede serviceprogram.
 • Versionsnr - 1261: Programmets versionsnummer.
 • Senest aktiv - 18/12-2018 10:17: Tidspunkt, hvor serviceprogrammet senest var aktivt. Ved overvĂĄgning af fx "MedReqService" (program til import af elektroniske rekvisitioner) angiver tidspunktet, at programmet har set efter om der var rekvisitioner (ikke ensbetydende med, at der er overført noget).
 • minutter siden - 5: Antal minutter siden seneste programaktivitet.
 • Grænse - 15: Forventet acceptabel grænse (i minutter) indtil næste programaktivitet. Overskridelse af grænsen markeres med et farveskift i tabellen. Er grænsen sat til 15 minutter vil der ske et farveskift, hvis der ikke har været programaktivitet i 16 minutter. Er grænsefeltet tomt vil opdateringen som regel ske hvert andet minut.
 • Sidst overført data -          : Tidspunkt for hvornĂĄr der sidst er overført data via programmet, fx import af elektroniske rekvisitioner. Generelt er sidst overført data ikke sĂĄ alarmerende som Senest aktiv, da der fx i weekender, kan gĂĄ lang tid imellem overførsler. Det er derimod et problem hvis programmet slet ikke har været aktivt længe.
 • minutter siden - (Antal minutter): Antal minutter siden seneste overførsel.
 • Grænse -          : Forventet acceptabel grænse indtil næste programaktivitet. Overskridelse af grænsen markeres med et farveskift i tabellen.
 • Vis Jobs - Vis Jobs/ Vis Services: Knap til at skifte mellem visning af job og services.
  1. Jobs er opgaver, der kører internt i databasen, fx oprydning i tabellerne om natten.
  2. Services er opgaver, der kører eksternt, fx afsendelse af svar, kommunikation med analyseudstyr m.m.
 • Seneste backup med RMAN - mandag 17/12 - 2018 19:39: Dato for den seneste backup af databasen. Bør ikke være mere end 1 døgn gammel (skifter til rød, hvis backup er ældre).
 • LĂĄste tabeller - LĂĄste tabeller: (Eksempel) Knap. der ĂĄbner en visning af tabeller som er optaget, og ikke kan opdateres. Hvis en bruger er igang med at opdatere i et program, fx er igang med svarkonferering eller er ved at rette i en prøve i forside, vil tabeller knyttet til prøven være lĂĄste indtil rettelsen er gemt. Det kan af og til give problemer, hvorfor denne knap viser hvilke tabeller der er lĂĄst af hvilke brugere. En typisk problemstilling er. at en bruger er gĂĄet fra sin PC mens søgeprogrammet/patientjournalen er ĂĄben, og ændringer ikke er gemt.
 • LĂĄseikon: Viser om der er lĂĄst for generering af svar (ĂĄbnes igen i Svarudskrivning/ Elektronisk svar).
 • Uplanlagte genstarter v.h.a. HeartBeat -
  1. Service: Viser de programmer, det har været nødvendig at genstarte.
  2. Dato: Viser tidspunkterne for genstart af programmer.
 • Valideringsfejl - Valideringsfejl: (Eksempel) Hvis der er prøvesvar eller rekvisitioner, som MADS ikke kan validere, sĂĄ skrives fejlteksten for prøven/rekvisitionen i den oversigt, som knappen fører til
 • Fejlovs - Fejlovs: (Eksempel)Knappen leder til en oversigt, der viser opgørelser oveer mislykket og vellykket overførsler af svar til MiBa og til reminderserveren. Mest egnet til oplysninger til MADS-gruppen. Kan sammenholdes med log-filerne pĂĄ service-PC'en og oplysninger i programmet Sendte/modtagne pakker for at finde eventuelle kommunikationsproblemer i forhold til MADS.

Grøn farve: Seneste aktivitet/overførsel ligger under grænsen (fx under 60 minutter).
Gul farve: Seneste aktivitet/overførsel ligger mellem 1 og 2 gange grænsen (fx mellem 60 og 120, hvis grænsen er sat til 60 minutter)
Rød farve: Seneste aktivitet/overførsel ligger over 2 gange grænsen (fx mere end 120 minutter).

Visning af lĂĄste tabeller.
 • Oracle Username - HENRKN: MADS brugernavnet.
 • Object Name - P_CPR_JOURNAL: Den tabel brugeren "optager".
 • Terminal - RMCTXX234: Navnet pĂĄ den PC som brugeren sidder ved. Navnet kan være PC-navnet eller (i Citrixmiljø) Citrix-serveren.
 • Seconds In Wait - 18: Hvor længe brugeren har optaget tabellen (der er i venteposition og ikke kan bruges af andre brugere eller MADS-programmer).
Visning af valideringsfejl.
 • Prv Nr T : MADS prøvenummer eller rekvisitionsnummer pĂĄ den prøve, der er valideringsfejl pĂĄ.
 • Dato: Tidspunkt for hvornĂĄr valideringsfejlen opstod.
 • Besv Nr: Hvis linien viser et prøvenummer, vedr. det et prøvesvar. Feltet oplyser hvilket nr svar, det er.
 • Fejltekst: Teksten, der beskriver fejlen.
Visning af Fejloversigt.
 • MiBa/Tilbagesvar: Det sted, der sendes svar til.
 • Fejlkode: Fejltyperne I001, gI001, gPRIV, PRIV og I vedrører forsendelser, der er gĂĄet godt.
  De øvrige fejltyper viser svar, der ikke kunne sendes til MiBa eller Reminderserveren.
 • Antal: Antal forsendelser (svar).
Status på MadsCommServiceXE (eller MadsCommService, der tager sig af den automatiske kommunikation med analyseapperatur via portservere (netværk til seriel kommunikation)).
Serviceprogrammet MadsCommService Serviceprogrammet MadsCommService Serviceprogrammet MadsCommService
 1. Analyseapparat: Analyseapparatets navn.
 2. Computernavn: "Navnet" pĂĄ den computer (Service-PC'en), der "snakker" med apparatet.
 3. Tidspunkt for sidste udveksling med Mads/Analyseapparatet: Viser tidspunktet for hvornĂĄr data sendes fra henholdsvis Mads og apparaturet.
Status på MadsTcpService, der tager sig af den automatiske kommunikation med analyseapperatur direkte via netværk.
Serviceprogrammet MadsCommService Serviceprogrammet MadsCommService Serviceprogrammet MadsCommService
 1. Analyseapparat: Analyseapparatets navn.
 2. Computernavn: "Navnet" pĂĄ den computer (Service-PC'en), der "snakker" med apparatet.
 3. Tidspunkt for sidste udveksling med Mads/Analyseapparatet: Viser tidspunktet for hvornĂĄr data sendes fra henholdsvis Mads og apparaturet.
Status på MadsSvarLytter, der sørger for afsendelse af elektroniske svar.
Serviceprogrammet MadsLytter Serviceprogrammet MadsLytter Serviceprogrammet MadsLytter Serviceprogrammet MadsLytter Serviceprogrammet MadsLytter
 1. Ugedag: Afsendelsesdag, nyeste øverst.
 2. Dato: Afsendelsesdato.
 3. Aktivitet: For svar er det altid "SkrivFiler".
 4. Optælling af: Edifact-svar, som sendes til praksis, er angivet med PRAKS. Sendes der svar til hospitaler, angives det med EPJ_XML.
 5. Antal: Tallet afspejler hvor mange gange, der er forsøgt at afsende et svar. Tallet kan derfor være større end antallet af svar i Mads. Hvis der er "propper" i systemet, så servicen ikke kan komme af med svarene, forsøges igen senere.

Status for forsendelse til MIBA (Mikrobank), status for rekvisitioner (MedReqService), status for opdatering af CPR-numre (CprUpdateProgram) og status for webvisning af svar (MadsWeb) vises på tilsvarende måde. I kolonnen "Antal" kan der evt. stå "fejl" for Mikrobank forsendelser, hvor det betyder at data er blevet afvist af Mikrobank. Det kræver normalt en nærmere undersøgelse for at finde årsagen.

Nogle afdelinger kan have yderligere serviceprogrammer, fx Standbyservice, som overvåger yderligere muligheder/kommunikation. Standbyservice sikrer, at en ekstra-server/-database ("hot standby server") er tilgængelig, og giver mulighed for at skifte over til, såfremt den kørende server/database skulle fejle.


MADS
Klinisk Mikrobiologi - Aarhus Universitetshospital -  Region Midtjylland - Palle Juul-Jensens Boulevard 99
DK-8200 Aarhus N - DENMARK - Tel: (+45) 20 30 02 58 - Email: auh.mads-gruppen@rm.dk