MADS
MANUAL
KURSER
BRUGERMØDER
MDS-KODER
BESKRIVELSE

powered by FreeFind
Systemovervågning
Introduktion
Systemovervågning er en oversigt, der viser hvornår systemservices, systemjobs og database-backup sidst har været aktive. Herfra kan du overvåge at kommunikation med analyseapparatur eller elektronisk rekvisition/svar er aktivt og fungerer samt se om svarafsendelse til mikrobank og rutine-backup fungerer. Det er også muligt at se hvilke brugere, der ved et uheld "låser" hvilke tabeller.
Nogle indstillinger for systemservices, fx grænserne for alarm, kan opsættes specifikt i Serviceprogrammer.
Systemprogrammerne afvikles pĂĄ en dedikeret Service-PC/Service-server, som jeres lokale MADS- superbruger nok har adgang til.
Forklaring til Services status - Serviceprogrammer
Forklaring til Automatisk forespørgsel Forklaring til Programnavn Forklaring til Versionsnr Forklaring til Senest aktiv Forklaring til minutter siden Forklaring til Grænse Forklaring til Sidst overført data Forklaring til minutter siden Forklaring til Grænse Forklaring til Vis Jobs Forklaring til Senest backup til RMAN Forklaring til Låseikon Forklaring til Låste tabeller Forklaring til Services Forklaring til Dato Forklaring til Fejlovs
 1. Automatisk forespørgsel?: Markering i Automatisk forespørgsel sørger blot for, at MADS-vinduet automatisk opdateres med nye data, når et serviceprogram har kørt. Fjernes markeringen sker der først en opdatering af indholdet i MADS-vinduet, når du trykker [F8] eller sætter markeringen igen.
 2. Programnavn: Navn på det overvågede serviceprogram.
 3. Versionsnr: Programmets versionsnummer.
 4. Senest aktiv: Tidspunkt, hvor programmet senest var aktivt. Ved overvågning af fx "MedReqService" (program til import af elektroniske rekvisitioner) angiver tidspunktet, at programmet har set efter om der var rekvisitioner (ikke ensbetydende med, at der er overført noget).
 5. minutter siden: Antal minutter siden seneste programaktivitet.
 6. Grænse: Forventet acceptabel grænse (i minutter) indtil næste programaktivitet. Overskridelse af grænsen markeres med et farveskift i tabellen. Er grænsen sat til 60 minutter vil der ske et farveskift, hvis der ikke har været programaktivitet i 61 minutter. Er grænsefeltet tomt vil opdateringen som regel ske hvert andet minut.
 7. Sidst overført data: Tidspunkt for hvornår der sidst er overført data via programmet, fx import af elektroniske rekvisitioner. Generelt er sidst overført data ikke så alarmerende som Senest aktiv, da der fx i weekender, kan gå lang tid imellem overførsler. Det er derimod et problem hvis programmet slet ikke har været aktivt længe.
 8. minutter siden: Antal minutter siden seneste overførsel.
 9. Grænse: Forventet acceptabel grænse indtil næste programaktivitet. Overskridelse af grænsen markeres med et farveskift i tabellen.
 10. Vis Jobs/Services: Knap til at skifte mellem visning af job og services.
  a. Jobs er opgaver, der kører internt i databasen, fx oprydning i tabellerne om natten.
  b. Services er opgaver, der kører eksternt, fx afsendelse af svar, kommunikation med analyseudstyr m.m.
 11. Seneste backup med RMAN: Dato for den seneste backup af databasen. Bør ikke være mere end 1 døgn gammel (skifter til rød).
 12. Låste tabeller: (Eksempel) Hvis en bruger er igang med at opdatere i et program, fx er igang med svarkonferering eller ved at rette i en prøve i forside, vil tabeller knyttet til prøven være låste indtil rettelsen er gemt. Det kan af og til give problemer, hvorfor denne knap viser hvilke tabeller der er låst af hvilke brugere.
 13. Låseikon: Viser om der er låst for generering af svar (åbnes igen i Svarudskrivning/ Elektronisk svar).
 14. Forklaring specielt til "Heartbeat", et lille program, der holder øje med at de andre serviceprogrammer kører, som de skal.
  1. Service: Viser de programmer, det har været nødvendig at genstarte.
  2. Dato: Viser tidspunkterne for genstart af programmer.
 15. Fejlovs: Fjeloversigten viser en opgørelse over fejltyper. Pt. bør man i stedet se på log-filerne på service-PC'en eller i programmet Sendte/modtagne pakker for at finde eventuelle kommunikationsproblemer i forhold til MADS.

Grøn farve: Seneste aktivitet/overførsel ligger under grænsen (fx under 60 minutter).
Gul farve: Seneste aktivitet/overførsel ligger mellem 1 og 2 gange grænsen (fx mellem 60 og 120, hvis grænsen er sat til 60 minutter)
Rød farve: Seneste aktivitet/overførsel ligger over 2 gange grænsen (fx mere end 120 minutter).

Visning af låste tabeller.

I kolonne 3 (Oracle Username) vises brugernes ID, i konne 4 hvilken tabel brugeren "optager", i kolonne 7 (Terminal) vises PC'en som brugeren sidder ved og i kolonne 8 hvor længe brugeren på den PC har optaget tabellen (der er i venteposition og ikke kan bruges af andre brugere eller MADS-programmer).

Status på MadsCommServiceXE (eller MadsCommService, der tager sig af den automatiske kommunikation med analyseapperatur via portservere (netværk til seriel kommunikation)).
Serviceprogrammet MadsCommService Serviceprogrammet MadsCommService Serviceprogrammet MadsCommService
 1. Analyseapparat: Analyseapparatets navn.
 2. Computernavn: "Navnet" på den computer (Service-PC'en), der "snakker" med apparatet.
 3. Tidspunkt for sidste udveksling med Mads/Analyseapparatet: Viser tidspunktet for hvornår data sendes fra henholdsvis Mads og apparaturet.
Status på MadsTcpService, der tager sig af den automatiske kommunikation med analyseapperatur direkte via netværk.
Serviceprogrammet MadsCommService Serviceprogrammet MadsCommService Serviceprogrammet MadsCommService
 1. Analyseapparat: Analyseapparatets navn.
 2. Computernavn: "Navnet" på den computer (Service-PC'en)§½, der "snakker" med apparatet.
 3. Tidspunkt for sidste udveksling med Mads/Analyseapparatet: Viser tidspunktet for hvornår data sendes fra henholdsvis Mads og apparaturet.
Status på MadsSvarLytter, der sørger for afsendelse af elektroniske svar.
Serviceprogrammet MadsLytter Serviceprogrammet MadsLytter Serviceprogrammet MadsLytter Serviceprogrammet MadsLytter Serviceprogrammet MadsLytter
 1. Ugedag: Afsendelsesdag, nyeste øverst.
 2. Dato: Afsendelsesdato.
 3. Aktivitet: For svar er det altid "SkrivFiler".
 4. Optælling af: Edifact-svar, som sendes til praksis, er angivet med PRAKS. Sendes der svar til hospitaler, angives det med EPJ_XML.
 5. Antal: Tallet afspejler hvor mange gange, der er forsøgt at afsende et svar. Tallet kan derfor være større end antallet af svar i Mads. Hvis der er "propper" i systemet, så servicen ikke kan komme af med svarene, forsøges igen senere.

Status for forsendelse til MIBA (Mikrobank), status for rekvisitioner (MedReqService), status for opdatering af CPR-numre (CprUpdateProgram) og status for webvisning af svar (MadsWeb) vises på tilsvarende måde. I kolonnen "Antal" kan der evt. stå "fejl" for Mikrobank forsendelser, hvor det betyder at data er blevet afvist af Mikrobank. Det kræver normalt en nærmere undersøgelse for at finde årsagen.

Nogle afdelinger kan have yderligere serviceprogrammer, fx Standbyservice, som overvåger yderligere muligheder/kommunikation. Standbyservice sikrer, at en ekstra-server/-database ("hot standby server") er tilgængelig, og giver mulighed for at skifte over til, såfremt den kørende server/database skulle fejle.


MADS - Klinisk Mikrobiologi - Aarhus Universitetshospital -  Region Midt - Palle Juul-Jensens Boulevard 99
DK-8200 Aarhus N - DENMARK - Tel: (+45) 2427 9566 / 3071 5558 / 2126 7801- Email: herlau@rm.dk