MADS
MANUAL
KURSER
BRUGERMØDER
MDS-KODER
BESKRIVELSE
KONTAKT

powered by FreeFind
Statistikmodel
Introduktion
I Statistikmodel knyttes rapporttyper til de opretttede statistikmodeller.
Ændre hvilke rapporttyper, der er knyttet til statistikmodellen
  1. Søg alle rapporttyper frem med [F8] (udfør søg).
  2. Markér en fil og gå ned i næste blok [F4] (næste blok), for at se hvilke rapporttyper, der er knyttet til modellen.
  3. Hvis du vil tilføje en rapporttype til en statistikmodel, kan du se tilgængelige rapporttyper med  [F9] (værdiliste).
    Vælg fra værdilisten og gem med [F10] (acceptér).
    Du bør diskutere dette med MADS-udviklergruppen inden.
  4. Hvis du vil fjerne en rapporttype fra statistikmodellen, skal du markere rapporttypen trykke [SHIFT + F6] (Slet) og derpå [F10] (acceptér).
    Du bør diskutere dette med MADS-udviklergruppen inden.
Slette Statistikmodel
Statistikmodeller må IKKE slettes.

MADS
Klinisk Mikrobiologi - Aarhus Universitetshospital -  Region Midtjylland - Palle Juul-Jensens Boulevard 99
DK-8200 Aarhus N - DENMARK - Tel: (+45) 20 30 02 58 - Email: herlau@rm.dk