MADS
MANUAL
KURSER
BRUGERMØDER
MDS-KODER
BESKRIVELSE
KONTAKT

powered by FreeFind
Rapporttyper
Introduktion
I rapporttyper knyttes nogle indstillinger til de interne udskriftsprogrammer, der kan danne rapporter ud fra statistikudtræk. Når en rapporttype er oprettet kan den knyttes til en udtræksmodel i programmet Statistikmodel
Ændre en rapporttype
På illustrationen er betegnelserne i indtastningsfelterne links (henvisning) til forskriften nedenfor. [TAB] markerer og [ENTER] (eller muse-klik på feltet) aktiverer linket, der bringer dig frem til feltets forskrift.

 

Feltnavn (Klik på betegnelsen for at springe til illustrationen) Forskrift for at oprette en rapporttype Forskrift for at genanvende eller ændre en (allerede oprettet) rapporttype
Rapportidentitet
DANRES
Rapportidentitet er defineret af MADS-administratoren. Kan ikke ændres. Søg alle rapporttyper frem med [F8] (udfør søg)
Rapportens navn
Indberetning til DANRES
Er oprettet af MADS-administratoren. Kan principielt ændres. Det er dét, du genkender rapportmodellen på, når du skal udskrive et statistikudtræk.
Udskriftsprogram
danres
Udskriftsprogram defineret af MADS-administratoren. Kan ikke ændres.
Formnavn
FORMS
Formnavn er defineret af MADS-administratoren. Kan ikke ændres.
Stiangivelse
m:\
Stiangivelse anvendes, hvis udskrifstprogrammet laver en fil. Kan ændres, men til visse udskrifter må man ikke ændre filnavnet - spørg MADS-udviklergruppen.
Filnavn
Fil
Er oprettet af MADS-administratoren. Kan ændres, men til visse udskrifter må man ikke ændre filnavnet - spørg MADS-udviklergruppen.
Rapportbeskrivelse
Danner XML fil med ...
Er oprettet af MADS-administratoren. Bør ikke ændres, men det er muligt.
Slette rapporttyper
En rapporttype må IKKE slettes. Hvis problemet er, at den er tilgængeligt i statistikudtræk, kan man gå ind i statistikmodel og fjerne den fra statistikmodellen.

MADS
Klinisk Mikrobiologi - Aarhus Universitetshospital -  Region Midtjylland - Palle Juul-Jensens Boulevard 99
DK-8200 Aarhus N - DENMARK - Tel: (+45) 20 30 02 58 - Email: herlau@rm.dk