MADS
MANUAL
KURSER
BRUGERMØDER
MDS-KODER
BESKRIVELSE
KONTAKT

powered by FreeFind
Forespørgsel statistikrecords
Introduktion
I programmet Forespørgsel på statistikrecords har du mulighed for at kontrollere enkelte statistikrecords, hvis der i en perioderapport synes at være forkerte værdier. De enkelte records skal ikke rettes her, men rettes i stedet i det program hvori record'en er oprettet, hvilket oftest betyder rekvisitionsprogrammet, Forside.
Forespørge på statistikrecord
Indtast en værdi (typisk prøvenr.) for record'en eller søg på variabler indtil du har fundet den aktuelle records. Tryk [F7](angiv forespørgsel), dernæst søgenr/-værdi og sidst [F8](udfør søg), hvorefter der kan bladres gennem records, hvis der er flere, med  [PIL NED/OP]. Nu kan du kontrollere værdierne for den enkelte record (prøve) og se om der kunne være tale om fejl i fx. rekvisitionsregistreringen.

[Illustration af programmet Forespørgsel statistikrecords]

Slette eller rette på en statistikrecord
Man kan ikke slette statistikoplysninger i Forespørgsel på statistikrecords. Rettelser skal foretages i det program, hvor recorden er oprettet, det vil oftest sige i rekvisitionsregistreringen. Spørg evt. din systemansvarlige.

MADS
Klinisk Mikrobiologi - Aarhus Universitetshospital -  Region Midtjylland - Palle Juul-Jensens Boulevard 99
DK-8200 Aarhus N - DENMARK - Tel: (+45) 20 30 02 58 - Email: auh.mads-gruppen@rm.dk