MADS
MANUAL
KURSER
BRUGERMØDER
MDS-KODER
BESKRIVELSE
KONTAKT

powered by FreeFind
Opdatering af statistikrecords
Introduktion
I programmet Opdatering af statistikrecords opdateres alle indtastninger, der medtages i perioderapporter. Det statistiske udtræk bliver altså kun korrekt, hvis du husker at opdatere records forinden! I nogle opsætninger af MADS sker denne opdatering dog automatisk. Spørg den MADSansvarlige.
Opdateringen af statistikrecords
Når du har åbnet menupunktet, trykker du [F10](acceptér), hvorved statistikrecords opdateres. Dags dato indsættes derefter automatisk i feltet 'sidst opdateret den', som næste gang du opdaterer, indeholder den nye dato.

[Illustration af programmet Opdatering af statistikrecords] 

Fortryde en opdatering af statistikrecords
Man kan ikke slette en opdatering af statistikrecords, eller vende tilbage til tidlige opdatering.

MADS
Klinisk Mikrobiologi - Aarhus Universitetshospital -  Region Midtjylland - Palle Juul-Jensens Boulevard 99
DK-8200 Aarhus N - DENMARK - Tel: (+45) 20 30 02 58 - Email: herlau@rm.dk