MADS
MANUAL
KURSER
BRUGERMØDER
MDS-KODER
BESKRIVELSE
KONTAKT

powered by FreeFind
Perioderapporter
Introduktion
Perioderapporter giver mulighed for at lave statistikudtræk ud fra nogle helt faste kriterier. Udtrækkene kan bedst beskrives som produktionsrapporter. Er du interesseret i mere specifikke udtræk eller udtræk der kan belyse mikrobiologiske eller epidemiologiske opgørelser/udviklinger, egner programmet Statistikudtræk sig bedre.
I nogle opsætninger af MADS skal du selv opdatere statistikrecords inden du vælger en perioderapport. Spørg eventuelt din lokale superbruger.

Eksempler på udtræk ved hjælp af perioderapporter og/eller statistikudtræk.

Perioderapporter og deres muligheder
Statistikker for prøvemateriale/-gruppe (D.3.1)
 1. For en eller flere laboratorieafsnit og pr. (1)modtaget dato eller  (2)svardato laves et udtræk, der viser antal prøver pr. prøvemateriale fordelt på kundetyper. EKSEMPEL
 2. For en eller flere laboratorieafsnit og pr. modtaget dato laves et udtræk, der viser antal prøver pr. prøvetype og (prøvematerialets) gruppekode fordelt på tolkning (pos./neg./foru./andet). EKSEMPEL
 3. Udtræk for en eller flere laboratorieafsnit, der viser antal prøver pr. prøvemateriale og (prøvematerialets) gruppekode fordelt på tolkning (pos./neg./foru./andet). EKSEMPEL
Prøvemateriale/tolkning/kundegruppe (D.3.2.) Udtrækket viser en kundetypes antal besvarede prøver pr. prøvemateriale og (prøvematerialets) gruppekode fordelt på tolkninger (pos./neg./foru./andet). Rapporten svarer til "D.3.1. - model c" ovenfor, blot afgrænset til den enkelte kundetype. EKSEMPEL
Prøvemateriale/ana.lok. (D.3.3.) Udtrækket viser antal besvarede prøver pr. prøvemateriale og anatomisk lokalisation, fordelt på tolkning (pos./neg./foru./andet). EKSEMPEL
Prøvemateriale/ydernummer (D.3.4.) Udtrækket viser antal besvarede prøver pr. prøvemateriale og ydernummer, fordelt på tolkning (pos./neg./foru./andet).  EKSEMPEL
Prøvemateriale/sengeafsnit (D.3.5.) Udtrækket viser antal besvarede prøver pr. prøvemateriale og kundetypens sengeafsnit, fordelt på tolkning (pos./neg./foru./andet).  EKSEMPEL
Prøvemateriale/hospitalscenter (D.3.6) Udtrækket viser antal besvarede prøver pr. prøvemateriale for et hospitalscenter, fordelt på tolkning (pos./neg./foru./andet). Modellen forudsætter, at man har oprettet hospitalscenterkoder i følgeteksten HOSPCE, og placeret koden på hver kunde i kundekartoteket. EKSEMPEL
Ugeoversigt pr. kundegruppe (D.3.7.) Udtrækket viser antal besvarede prøver pr. ugenr. og kundetype. EKSEMPEL
Statistik pr. ønsket unds. (D.3.8.)
 1. Overblik over mulighederne. Der gives mulighed for flere udtræk udfra henholdsvis modtaget dato og svardato. EKSEMPEL
 2. Udtrækket viser antal undersøgelse for hver kundetype. EKSEMPEL
 3. Udtrækket viser antal analyser pr. undersøgelse fordelt på kundetyper. EKSEMPEL
 4. Udtrækket viser antal prøvematerialer pr. undersøgelse fordelt på kundetyper. EKSEMPEL
 5. Udtrækket viser antal rekvirerede undersøgelser pr. dag. EKSEMPEL
 6. Udtrækket viser antal rekvirerede undersøgelser pr. måned. EKSEMPEL
 7. Udtrækket viser antal prøvematerialer pr undersøgelse fordelt på tolkning. EKSEMPEL
Statistik pr. rekvirent (D.3.9.)
 1. Overblik over mulighederne. Der gives mulighed for flere udtræk udfra henholdsvis modtaget dato og svardato. EKSEMPEL
 2. Udtrækket viser antallet af prøver pr kunde fordelt på tolkning. EKSEMPEL
 3. Udtrækket viser antallet af undersøgelser pr. kunde fordelt på tolkning. EKSEMPEL
 4. Udtrækket viser antallet af prøvematerialer pr kunde fordelt på tolkning. EKSEMPEL
 5. Udtrækket viser antallet af prøvematerialer pr. undersøgelse for hver kunde, fordelt på tolkning. EKSEMPEL
Hospitalsstatistik (D.3.10.) Udtrækket viser antallet af prøver fra et eller flere hospitaler fordelt på specialer og på prøvetyper. Udtrækket forudsætter således, at kunderne i Kundekartoteket er tilknyttet et speciale. EKSEMPEL
Statistik pr. md/undersøgelse (D.3.11.) Udtrækket viser antallet af undersøgelser (fordelt på prøvemateriale) pr. måned fra en udvalgt undersøgelse.  EKSEMPEL
Kunde/prøvemateriale (D.3.12.) Udtrækket viser antallet af prøver fra et eller flere udvalgte prøvematerialer fra en eller flere kunder (fx. hospitalsafdelinger) rubriceret i samme speciale. Udtrækket forudsætter således, at kunderne i Kundekartoteket er tilknyttet et speciale. EKSEMPEL
Undersøgelse/materialegruppe (D.3.13.) Udtrækket viser antallet af prøver fra en prøvematerialegruppe til en undersøgelse, og med en opgørelse over antal positive prøver. EKSEMPEL
GK statistik til SSI (D.3.14.) Udtrækket viser hvor mange prøvematerialer, der er undersøgt for GK, fordelt på prøvens tolkning. I Udtrækket angives bakteriekoden for GK og stemplet for "ingen fund af GK". EKSEMPEL
Enkelt reak. pr. species (D.3.15.) For udvalgte species beregnes hyppigheden af udvalgte enkeltreaktioner (forgæringer eller resistenser). EKSEMPEL
Enkelt bakterie (D.3.16.) Udtrækket viser alle oplysninger på én bakterie i én prøve. EKSEMPEL
Resistenshistogram (D.3.17.) For prøver fra udvalgte kunder og prøvematerialer, vises udfaldet af udvalgte resistenser for alle fundne bakterier.  EKSEMPEL
Zonefordeling (D.3.18.) For valgt bakterie(-r) og valgte antibiotika viser udtrækket antallet af aflæste zonestørrelser. Nyt (pr. 7.1.2008) er muligheden for at eksportere fordelingen som en regnearks-fil. EKSEMPEL
Res. histogram zonefordeling (D.3.19.) For valgt bakterie og valgte antibiotika kan vises zonefordelingen i histogram(-mer). Opgørelserne kan også vises fordelt på laboratorieafsnit eller på op til 3 tidsperioder. EKSEMPEL
Danmap (D.3.20.) For valgt bakterie(-r) og valgte antibiotika fra udvalgte prøvematerialegruppe(-r) og udvalgte kunde(-r) vises antallet af enkeltreaktioner (S-I-R) pr. bakterie, men kun for den første/sidste stamme fra den enkelte patient. EKSEMPEL
Produktionsfil (D.3.21.) Udtræk der danner en komma-separeret fil med alle undersøgelser i den valgte periode, med oplysninger om cprnummer, modtagelsesdato, prøvemateriale, undersøgelse, afsender og afsenders ydernummer. EKSEMPEL
Produktion pr. indlæggelse (D.3.22.) Udtrækket kan vise hvilke og hvor mange mikrobiologiske undersøgelser en patient har fået lavet under en indlæggelsesperiode. EKSEMPEL
Betalingskode pr. afsender (D.3.23.) Udtrækket forudsætter at man benytter faktureringsdelen i MADS. Opgørelsen viser antallet af undersøgelser for de(-n) valgte kunde(-r).  EKSEMPEL
Rekvirentens top ti liste (D.3.24.) Udtrækket viser hvor mange rekvisitioner den enkelte kunde har lavet det seneste år, fordelt og sorteret på hyppigste MDS-kode. En praktisk hjælp til den datakonsulent, der skal opsætte en top-10 liste hos en ny praktiserende læge på WebReq. EKSEMPEL
Svaroversigt over analyser (D.3.25.) Udtræk viser oversigt over besvarerede analyser for analyseundersøgelser. EKSEMPEL
Tidsrapporter (D.3.26.) Udtræk giver mulighed for at vise flere forskellige tider mellem afsendelse/modtagelse og modtagelse/foreløbig besvarelse/besvarelse af prøver. Tiderne angives som antal døgn der er gået for, at en bestemt procentsats af prøverne er modtaget/besvaret midlertidgt/besvaret endeligt, fx kan 50% af prøverne være besvaret efter 2 døgn. EKSEMPEL
Statistikker for prøvemateriale/-gruppe (D.3.1.a.)

Udsnit af den valgte perioderapport og dens udskrift. Kundetyperne er oprettet i den numeriske programkode ART=KNDST1 og knyttet til den enkelte kunde i kundekartoteket Kunder.

Kundetyperne er oprettet i den numeriske programkode ART=KNDST1 og knyttet til den enkelte kunde i kundekartoteket Kunder.

Statistikker for prøvemateriale/-gruppe (D.3.1.b.)

Udsnit af den valgte perioderapport og dens udskrift. Prøvetyperne er oprettet 
i Prøvetyper pr. laboratorieafsnit og fordelingen af positive/negative/forurenet/andet sker ved en
bagvedliggende tolkning af prøven.

Prøvetyperne er oprettet i Prøvetyper pr. laboratorieafsnit og fordelingen af positive/negative/forurenet/andet sker ved en bagvedliggende tolkning af prøven

Statistikker for prøvemateriale/-gruppe (D.3.1.c.)

Udsnit af den valgte perioderapport og dens udskrift. Prøvematerialerne er knyttet til en Gruppekode (sker ved oprettelsen af prøvematerialet). I eksemplet tilhører alle viste prøvematerialer gruppen Midlertidig. Koderne for gruppekode er oprettet i den numeriske programkode ART=PSTGRP. Fordelingen af positive/negative/forurenet/andet sker ved en bagvedliggende tolkning af prøven.

Prøvematerialerne er knyttet til en Gruppekode (sker ved oprettelsen af prøvematerialet). I eksemplet tilhører alle viste prøvematerialer gruppen Midlertidig. Koderne for gruppekode er oprettet i numeriske programkoder ART=PSTGRP. Fordelingen af positive/negative/forurenet/andet sker ved en bagvedliggende tolkning af prøven.

Prøvemateriale/tolkning/kundegruppe (D.3.2.)

Udsnit af den valgte perioderapport og dens rapportdialogboks. Kundetyperne er oprettet i den numeriske programkode ART=KNDST1 og knyttet til den enkelte kunde i kundekartoteket Kunder. I eksemplet er valgt kundetypen Praksis. Prøvematerialerne er knyttet til en Gruppekode (sker ved oprettelsen af prøvematerialet). I eksemplet tilhører alle viste prøvematerialer gruppen Midlertidig. Koderne for gruppekode er oprettet i den numeriske programkode ART=PSTGRP. Fordelingen af positive/negative/forurenet/andet sker ved en bagvedliggende tolkning af prøven.

Kundetyperne er oprettet i den numeriske programkode ART=KNDST1 og knyttet til den enkelte kunde i kundekartoteket Kunder. I eksemplet er valgt kundetypen Praksis. Prøvematerialerne er knyttet til en Gruppekode (sker ved oprettelsen af prøvematerialet). I eksemplet tilhører alle viste prøvematerialer gruppen Midlertidig. Koderne for gruppekode er oprettet i numeriske programkoder ART=PSTGRP. Fordelingen af positive/negative/forurenet/andet sker ved en bagvedliggende tolkning af prøven.

Prøvemateriale/ana.lok. (D.3.3.)

Udsnit af den valgte perioderapport og dens rapportdialogboks. Fordelingen af positive/negative/forurenet/andet sker ved en
bagvedliggende tolkning af prøven.

Fordelingen af positive/negative/forurenet/andet sker ved en bagvedliggende tolkning af prøven.

Prøvemateriale/ydernummer (D.3.4.)

Udsnit af den valgte perioderapport og dens rapportdialogboks. Fordelingen af positive/negative/forurenet/andet sker ved en
bagvedliggende tolkning af prøven.

Fordelingen af positive/negative/forurenet/andet sker ved en bagvedliggende tolkning af prøven.

Prøvemateriale/sengeafsnit (D.3.5.)

Fordelingen af positive/negative/forurenet/andet sker ved en bagvedliggende tolkning af prøven.

Prøvemateriale/hospitalscenter (D.3.6)

Hospitalscenterkoder skal være oprettet i Følgeteksten ART=HOSPCE og knyttet til den enkelte kunde i kundekartoteket Kunder. Fordelingen af positive/negative/forurenet/andet sker ved en bagvedliggende tolkning af prøven.

Ugeoversigt pr. kundegruppe (D.3.7.)

Kundetyperne er oprettet i den numeriske programkode ART=KNDST1 og knyttet til den enkelte kunde i kundekartoteket Kunder.

Statistik pr. ønsket unds. (D.3.8.a.

 1. Vælg laboratorieafsnit (her er valgt Infektionsmedicinsk og Virologisk afsnit)
 2. Vælg dato til og fra - bemærk datoformatet under felterne.
 3. Vælg evt. specifik Afsender(e) i de nederste felter - klikker du springes der automatisk til en værdiliste over alle kunder.
 4. Klik på den knap, der giver det du ønsker - se herunder for de forskellige muligheder.
  Bemærk at  Prøvemateriale pr undersøgelse udfra modtaget dato resultatopdelt er ny.
Statistik pr. ønsket unds. -  Ønsket undersøgelse udfra modtaget / svar dato  (D.3.8.b.)

Kundetyperne er oprettet i den numeriske programkode ART=KNDST1 og knyttet til den enkelte kunde i kundekartoteket Kunder.

Statistik pr. ønsket unds. -  Analyser pr undersøgelse udfra modtaget / svar dato  (D.3.8.c.)

Kundetyperne er oprettet i den numeriske programkode ART=KNDST1 og knyttet til den enkelte kunde i kundekartoteket Kunder.

Statistik pr. ønsket unds. -  Prøvemateriale pr undersøgelse udfra modtaget / svar dato  (D.3.8.d.)

Kundetyperne er oprettet i den numeriske programkode ART=KNDST1 og knyttet til den enkelte kunde i kundekartoteket Kunder.

Statistik pr. ønsket unds. -  Undersøgelse pr. dag udfra modtaget dato  (D.3.8.e.)

Statistik pr. ønsket unds. -  Undersøgelse pr. måned udfra modtaget dato  (D.3.8.f.)

Statistik pr. ønsket unds. -  Prøvemateriale pr undersøgelse udfra modtaget dato resultatopdelt (D.3.8.g.)

Statistik pr. rekvirent (D.3.9.a.)

 1. Vælg laboratorieafsnit (her er valgt Bakteriologisk afsnit)
 2. Vælg dato til og fra - bemærk datoformatet under felterne.
 3. Vælg evt. specifik Afsender(e) i de nederste felter - klikker du springes der automatisk til en værdiliste over alle kunder.
 4. Klik på den knap, der giver det du ønsker - se herunder for de forskellige muligheder.
Statistik pr. rekvirent -  Pr afsender udfra modtaget dato  (D.3.9.b.)

Fordelingen af positive/negative/forurenet/andet sker ved en bagvedliggende tolkning af prøven

Statistik pr. rekvirent -  Undersøgelse pr afsender udfra modtaget / svar dato  (D.3.9.c.)

Fordelingen af positive/negative/forurenet/andet sker ved en bagvedliggende tolkning af prøven.

Statistik pr. rekvirent -  Prøvemateriale pr afsender udfra modtaget / svar dato  (D.3.9.d.)

Fordelingen af positive/negative/forurenet/andet sker ved en bagvedliggende tolkning af prøven.

Statistik pr. rekvirent -  Prøvemateriale pr afsender, undersøgelse udfra modtaget / svar dato  (D.3.9.e.)

Fordelingen af positive/negative/forurenet/andet sker ved en bagvedliggende tolkning af prøven.

Hospitalsstatistik (D.3.10.)

 1. Vælg laboratorieafsnit (her er alle laboratorier valgte)
 2. Vælg dato til og fra - bemærk datoformat under felterne.
 3. Vælg evt. specifik Afsender(e) i de nederste felter - klikker du springes der automatisk til en værdiliste over alle kunder.
 4. Klik på den knap, der giver det du ønsker.

Udtrækket viser antal prøver pr sygehus fordelt på speciale (nedad) og på prøvetyper (henad).

Statistik pr. md/undersøgelse (D.3.11.)

 1. Vælg Periode.
 2. Vælg undersøgelse(-skode).
 3. Igangsæt udtræk.

Kunde/prøvemateriale (D.3.12.)

Rapportprogrammet beder først om at du vælger kundetypen. I eksemplet vælger vi "Hospital".
Udfyld de øvrige begrænsninger. Bemærk, at Speciale (-kategorierne) skal være oprettet i følgeteksten "SPECIA", og i kundekartoteket skal kunderne tilknyttes en specialekategori  (i eksemplet "Intensiv Afdeling").
Aktivér knappen "Skriv rapport" (genvej: [ALT + S]).

Udskrift på skærmen viser antal besvarede blodprøver fordelt på tolkning  fra Intensiv Afdeling, 2002.
Fra skærmudskriften har du mulighed for via menuen "Filer", at udskrive rapporten eller konvertere den til fx. PDF-dokument. Skærmudskriften lukkes med [F11] (exit).

Fordelingen af positive/negative/forurenet/andet sker ved en bagvedliggende tolkning af prøven.

Undersøgelse/materialegruppe (D.3.13.)

GK statistik til SSI (D.3.14.)

Udtrækket viser hvor mange prøvematerialer, der er undersøgt for GK, fordelt på prøvens tolkning. I Udtrækket angives perioden, bakteriekoden for GK og stemplet for "ingen fund af GK".

Enkelt reak. pr. species (D.3.15.)

 1. Vælg specie(-s)
 2. Klik på enten forgæring eller resistenser
 3. Vælg analyse(-r)
 4. Klik på måned fra - indtast år og måned. Tast [ENTER]
 5. Tast måned til
 6. Klik på skriv rapport
Det kræver naturligvis et indgående kendskab til koderne for species og analyser.
Enkelt bakterie (D.3.16.)

Resistenshistogram (D.3.17.)

 1. Vælg afdeling(-er). [F9] fører over i kundekartoteket, hvorfra afdelinger kan søges.
 2. Vælg derpå en materialegruppe.
 3. Klik på knappen Analyser og anfør de(-t) antibiotika, som skal måles. Gem med [F10] og luk med [F11].
 4. Klik på knappen SIR-værdier og anfør de(n) værdi(-er) som skal vises. Angiv også et tegn for den enkelte SIR-værdi.
 5. Klik på Skriv rapporten.

Først i rapporten vises de species, som er fundet i den valgte prøvematerialegrupper og testet mod de valgte antibiotika.

De sidste sider i rapporten viser så udfaldet af resistenserne for hver prøve med bakterie i.

Zonefordeling (D.3.18.)

Res. histogram zonefordeling (D.3.19.)

For valgt bakterie og valgte antibiotika kan vises zonefordelingen i histogram(-mer) indenfor valgt zonespænd. Opgørelserne kan også vises fordelt på laboratorieafsnit eller på op til 3 tidsperioder.

 1. Vælg perioden (årstal og måned). Perioden er fra-og-med/til-og-med valgte måneder.
 2. Markér valg af species - der kan kun vælges én.
 3. Markér valg af antibiotika og tryk . Der kan vælges op til og med 12 forskellige antibiotika.
  Vil du fjerne en valgt antibiotika, markerer du den i spalten valgte antibiotika, og trykker .
 4. Markér speciel opgørelse.
 5. Angiv hvilket zone-spænd, du vil se. Klik derpå på knappen "Vis histogrammerne".

Danmap (D.3.20.)

For valgt bakterie(-r) og valgte antibiotika fra udvalgte prøvematerialegruppe(-r) og udvalgte kunde(-r) vises antallet af enkeltreaktioner (S-I-R) pr. bakterie, men kun for den første/sidste stamme fra den enkelte patient.

Produktionsfil (D.3.21.)

I det kommende eksempel ønsker vi en oversigt i et regneark over hvor mange af hver undersøgelse, den enkelte kunde har rekvireret i januar 2004. Udtrækket svarer næsten til "Statistik pr. rekvirent (D.3.9.c)", som dog ikke kan eksporteres.

 1. Indtast hvor filen skal gemmes (fx C:\) og filens navn (selvvalgt) afsluttet med .txt.
 2. Indtast derpå udtræksperioden.
 3. Afslut med [F10] (gem).

Fra dit regneark/database-program åbner du den fil, du gemte i MADS. Husk at markere at filtypen, som skal hentes, skal være "Alle filer" eller "Tekstfil". (Eksemplet fremover er fra Microsoft Excel©.)

Afgrænsning skal være komma-adskildt (kommasepareret).
Tryk på knappen "Næste".

Marker at afgrænsere er "Komma".
Tryk derpå på  knappen "Næste".

Hvis cprnr skal medtages (i eksemplet er de udstreget) markeres kolonnen, og der vælges kolonneformatet "Tekst" (øverst), så fødselsdato fra d. 1. til 9. bliver gemt som 01....09. Tilsvarende bør Modtagelsesdatoen ændre format til tekst eller dato. Tryk på knappen "Næste".

I eksemplet er cpr-nummr og afsendelsesdato slettede. Nu er data klar til at blive beregnet.

Vælg menupnuktet "Pivottabel" i menuen "Data".

Vælg at data findes i Excel-liste og tryk "Næste".

Marker hele det område inklusiv kolonne-overskrifter, der skal beregnes på. Tryk "Næste".

Denne del er den vanskelige:
Afsenderkoden (knappen helt til højre) trækkes over i området hvor der står RÆKKE. Tilsvarende Trækkes knappen Undersøgelsestekst over til området KOLONNE. Samme knap, "Undersøgelsestekst", trækkes over i området DATA, hvorved programmet ved at der skal tælles antal af undersøgelser.
Afslut med "Næste".

Beslut om du vil have det liggende i det eksisterende regneark eller i et nyt, og tryk "Udfør".

Voilá. Du har fået en oversigt over hvor mange af hver undersøgelse, den enkelte kunde har rekvireret i januar 2004.

Produktion pr. indlæggelse (D.3.22.)

 1. Brug øverste blok til at indlæse sendte data, eller midterste data til manuelt at angive cpr-nummer og indlæggelsesperiode. Data til indlæsning skal være opsat efter følgende retningslinjer:
  • Alle felter skal være formateret som tekst.
  • Der må ikke være andet i filen end de 3 kolonner, dvs. ingen overskrifter o.lign.
  • Data skal være mellemrumssepareret.
  • MADS accepterer cpr-numre/dato'er hvor forreste 0 ( ~ før d. 10. i måneden).

  Da det kan give en del problemer at forme data, kommer her en lille regnearks-opskrift:
  1. Åbn data i regnearket (fx. MS Excel).
  2. Hvis der er kolonneoverskrifter eller andre tekster fjernes disse.
  3. Gem regnearket som tekst-fil (filtype: Tekst (kommasepareret)(*.txt)), og luk regnearket (men ikke regnearksprogrammet).
  4. Åbn den nyligt gemte tekstfil. Der trykkes bare "næste" og "udfør" i importguiden.
  5. Marker de 3 kolonner og forøg bredden, så der er ekstra plads til højre eller venstre for data (mindst 1 cm).
  6. Mens de 3 kolonner stadig er markeret formateres alle celler til tekst (I MS Excel : Formater -> Celler). Alle data bør da være venstre-stillede
  7. Gem tekstfilen som mellemrumssepareret (filtype: Formateret tekst (mellemrumssepareret)(*.prn))
  8. Indlæs .prn-filen i Perioderapporten.

 1. I nederste blok angives hvor udtrækket skal gemmes. start produktionsudtrækket ved at klikke på "Dan data".

Betalingskode pr. afsender (D.3.23.)

Rekvirentens top ti liste (D.3.24.)

Svaroversigt over analyser (D.3.25.)
 1. Angiv svarperioden og søg med [F8] (udfør søg) analyseundersøgelser besvaret i angivne periode.
 2. Markér en undersøgelse og vælg den med [F12] (valg).
 3. Klik pĂĄ Skriv rapport eller tryk [ALT + k].

Tidsrapporter (D.3.26.) - eksempel 1
Angiv øverst i dialogboksen hvilke tidsperiode og prøveafgrænsninger, der skal være. I eksemplet er"kun" de undersøgelser og prøvematerialer, hvor MIBA får videresendt svar, medtaget, og kun for prøver modtaget i januar måned.

I nederste halvdel angives udformningen af udtrækket. I eksemplet fordeles udtrækket på en tabel pr prøvetype, med en undersortering på undersøgelse, og der beregnes en tid på forskellen mellem prøvemodtagelse og -besvarelse.

Udsnit af reslutatet:
Tidsrapporter (D.3.26.) - eksempel 2
I Denne rapport har vi bedt om at få alle prøver modtaget i januar måned 2012, og få dem fordelt på tabeller efter amt, og hver tabel fordelt på afsenderkode. I tabellen vil vi have vist antal døgn mellem prøveafsendelse og -modtagelse.
Udsnit af reslutatet:

MADS
Klinisk Mikrobiologi - Aarhus Universitetshospital -  Region Midtjylland - Palle Juul-Jensens Boulevard 99
DK-8200 Aarhus N - DENMARK - Tel: (+45) 20 30 02 58 - Email: herlau@rm.dk