MADS
MANUAL
KURSER
BRUGERMØDER
MDS-KODER
BESKRIVELSE
KONTAKT

powered by FreeFind
Kontrol af E.svar
Introduktion

Programmet Kontrol af E.svar bruges til at kontrollere det elektroniske svar, som det så ud, da det forlod MADS. Desuden kan du se, om forsendelsen blev gennemført. Du kan søge på forsendelser eller på prøvenumre. Man kan IKKE sende eller gen-sende elektronisk svar herfra.

Her beskrives kort processen for at kontrollere, om et elektronisk svar er sendt korrekt:
1. Er prøven besvaret? Søg prøven frem i laboratorieprogrammet, og se dens status. Status skal være "Afsluttet pĂ„ KMA", for at prøven er lagt over til svarafsendelse.
2. Kontrollér i dette program "Kontrol af E.svar" om det elektroniske svar faktisk er afsendt (se nedenfor).
3. Er svaret ikke afsendt, kan du se i Elektronisk svar, om der er en meddelelse i fejlliste på netop denne prøve. Det er også fra programmet Elektronisk svar (eller fra laboratorieprogrammerne), at svaret kan gensendes
4. KontrollĂ©r i Systemovervågning om MadsSvarLytter-servicen kører.
5. Hvis du ikke kan se nogle problemer lokalt, kan du ringe til IT-afd. (ServiceDesk/hotline) og bede dem kontrollere, om der er problemer med EDI-forsendelser fra MADS.
6. Hvis det stadig ikke løser svarproblemet, skal du kontakte MADS-udviklergruppen.

Kontrollere svar ud fra forsendelse (-sdato)

Øverste blok bruges til at markere den forsendelse, du vil se nærmere på.
Du kan også søge på forsendelsesnummer eller dato: → angiv søgekriterie → . I sidste kolonne øverst, angiver "Y", at forsendelsen af det elektroniske svar er udført. "N" angiver, at forsendelsen ikke er udført (Kontakt da din lokale superbruger for at finde ud af, hvad der kan være gået galt. KontrollĂ©r evt. også om MadsSvarLytter-servicen kører i SystemovervĂ„gning).
Vil du i stedet se eller søge på prøvenummer klikker du på knappen "Prøvesvar" (se nærmere herunder).

Kontrollere svar ud fra prøvenummer

Øverste blok bruges til at markere det prøvenummer-svar, du vil se nærmere på.
Du kan også søge på prøvenummer: → angiv prøvenummer (bemærk at prøvenummeret skal starte med årstal) og prøvetype → .
For at kontrollere om forsendelsen er gået godt, skal du kopiere jobnummeret (i første række) → Vende tilbage til forsendelsesoversigten ved at klikke på knappen "Forsendelser" og søge jobnummeret frem igen.


MADS
Klinisk Mikrobiologi - Aarhus Universitetshospital -  Region Midtjylland - Palle Juul-Jensens Boulevard 99
DK-8200 Aarhus N - DENMARK - Tel: (+45) 20 30 02 58 - Email: auh.mads-gruppen@rm.dk