MADS
MANUAL
KURSER
BRUGERMØDER
MDS-KODER
BESKRIVELSE
KONTAKT

powered by FreeFind
Kontrol af svar
Introduktion
Programmet Kontrol af svar er næsten identiske med Svarudskrivning, men her har dét at se/kontrollere/udskrive ældre forsendelser, ikke nogen indvirkning på ventende svar (i Svarudskrivning) eller svarhistorikken. Oversigten fra svarudskrivningsjob kan fx. bruges til mandag morgen, at "papirkontrollere" de svar der er udsendt i løbet af week-enden.
Kontrollere svar.
  1. I øverste blok bruges til at markere det laboratorieafsnit, hvis svar du vil kontrollere.
  2. Vælg det med .
  3.  
    1. Museklik på knappen "Opstart svarudskrivning" for at kontrollere VENTENDE SVAR.
    2. Museklik på knappen "Oversigt over udskrivningsjob" for at kontrollere HELE SVARJOB (bemærk at det også dækker elektroniske svar).
    3. Museklik på knappen "Udskriv specifik prøve" for at kontrollere en SPECIFIK PRØVES besvarelse.
Kontrollere VENTENDE svar.

Fra dette billede kan du se de ventende svar.

Kontrollere SVARJOB.

Fra oversigten kan du vælge at se et helt job (vælg i kolonnen til venstre) og medtage det i oversigten over ventende svar (til kontrol!). Under det enkelte job kan du (højre kolonne) vælge kun at se enkelte prøvers svar i oversigten over ventende svar, ved at markere og vælge dem.

Kontrollere SPECIFIK PRØVES svar.

Kender du prøvenummeret, kan du istedet vælge den sidste knap, hvor du kan søge på prøvenummer (og faktisk også cpr-nr).
"Nyt svarsæt" lægger et nyt sæt over i ventende svar på alle endelige svar til afsender og modtager. Den bruges hvis der er ændret i grundoplysningerne, og det giver anledning til at sende nyt svar.
"Bestil svar" ("afbestil kopisvar") er en knap til bestilling af kopisvar for det markerede svar. Så længe svaret ikke er sendt bruges den også til afbestilling af kopisvar.
"Svar til ny afsender" bruges til at sende kopisvar (af det markerede svar) til ny afsender.
"Udskriv alle besvarelser" viser blot alle svar i rækkefølge.
Husk at det stadig kun er som kontroller - svarene sendes ikke til manuel udskrivning eller elektronisk forsendelse.


MADS
Klinisk Mikrobiologi - Aarhus Universitetshospital -  Region Midtjylland - Palle Juul-Jensens Boulevard 99
DK-8200 Aarhus N - DENMARK - Tel: (+45) 20 30 02 58 - Email: auh.mads-gruppen@rm.dk