MADS
MANUAL
KURSER
BRUGERMØDER
MDS-KODER
BESKRIVELSE
KONTAKT

powered by FreeFind
Sendte/modtagne pakker
Introduktion
I Sendte/modtagne pakker kan du følge de data-pakker der sendes fra MADS til analyseapparaterne, og fra analyseapparaterne tilbage til MADS. Du får oplysning om, tidspunkt for forsendelse(-sforsøg), status på forsendelse(om den er gennemført), til/fra hvilken apparat forsendelsen er sket og hvilke oplysninger, der er sendt.
Programmet kan især bruges til at finde ud af, hvornår og hvorfor en kommunikation mellem MADS og et appartur har fejlet. Her bør du også se status på kommunikationsprogrammerne i systemovervågning.
Data fra analyseapparater
[forklaring til Kvit.] [forklaring til Overført den] [forklaring til Analyseapparat] [forklaring til Løbenr] [forklaring til Tekst] [forklaring til Data til analyseapparat]
Forskrift Data fra analyseapparater
Feltnavn Felt forklaring
Løbenr Fortløbende nummer. Hver ny pakke får et nyt nummer. Er der fejl i en specifik pakke kan det være rart, at kende løbenummeret.
Analyseapparat Navnet pĂĄ det apparat, der kommunikeres med.
Overført den Dato og klokkeslet for hvornår en datapakke er forsøgt sendt fra apparat til MADS.
Kvit. Kvittering for, om forsendelsen gik godt.
T(true), S(Sandt), J(Ja) eller Y(yes) betyder, at forsendelsen gik godt.
E (Error, F(False/falsk) eller N(Nej/no) betyder, at forsendelsen ikke kunne gennemføres.
Fejlkode Fejlmeddelelsen kan være en hjælp til at finde ud af, hvorfor forsendelsen ikke er gået godt. Fejlmeddelelsen kan se således ud:
Tekst Indholdet af pakken, sĂĄdan som den ser ud ved forsendelsen fra apparat til MADS.
Data til analyseapparat Klik på knappen for at sede pakker, der er forsøgt sendt fra MADS til analyseapparater.
Data til analyseapparater
[forklaring til Løbenr] [forklaring til Analyseapparat] [forklaring til Overført den] [forklaring til Kvit.] [forklaring til Tekst] [forklaring til Data fra analyseapparat]
Forskrift Data til analyseapparater
Feltnavn Felt forklaring
Løbenr Fortløbende nummer. Hver ny pakke får et nyt nummer. Er der fejl i en specifik pakke kan det være rart, at kende løbenummeret.
Analyseapparat Navnet pĂĄ det apparat, der kommunikeres med.
Overført den Dato og klokkeslet for hvornår en datapakke er forsøgt sendt til apparat fra MADS.
Kvit. Kvittering for, om forsendelsen gik godt.
T(true), S(Sandt), J(Ja) eller Y(yes) betyder, at forsendelsen gik godt.
E (Error, F(False/falsk) eller N(Nej/no) betyder, at forsendelsen ikke kunne gennemføres.
Tekst Indholdet af pakken, sĂĄdan som den ser ud ved forsendelsen til apparat fra MADS.
Data fra analyseapparat Klik på knappen for at se de pakker, der er forsøgt sendt fra analyseapparater til MADS.
Gensende pakker.
Fra MADS til apparatet: Det er kun MADS-gruppen eller muligvis jeres lokale MADS-superbruger, der kan gensende data fra MADS til apparatet.
Fra apparatet til MADS: Spørg jeres apparatur-ansvarlige/-superbruger hvordan pakken sendes fra apparatet til MADs igen.

MADS
Klinisk Mikrobiologi - Aarhus Universitetshospital -  Region Midtjylland - Palle Juul-Jensens Boulevard 99
DK-8200 Aarhus N - DENMARK - Tel: (+45) 20 30 02 58 - Email: herlau@rm.dk