MADS
MANUAL
KURSER
BRUGERMØDER
MDS-KODER
BESKRIVELSE
KONTAKT

powered by FreeFind
Bloddyrkning
Introduktion
I programmet Bloddyrkning kan oplysninger overført mellem MADS og bloddyrkningsautomater (fx BactAlert) kontrolleres. Hvis Bloddyrkningsautomaten mangler oplysninger på en kolbe, kan disse sendes fra MADS via dette program eller dyrkningsprogrammet.

Søge og overføre oplysninger på bloddyrkningskolber fra MADS
På illustrationerne er betegnelserne i indtastningsfelterne links (henvisning) til forskriften nedenfor. [TAB] markerer og [ENTER] (eller muse-klik på feltet) aktiverer linket, der bringer dig frem til feltets forskrift.  

Forskrift
Feltnavn (samtidig link til illustrationen) Forskrift for at søge og overføre
kolbeoplysninger
Kolbeoversigt
Kolbeoversigt
I oversigten kan du søge bloddyrkningskolber frem. Taster du [F8] (Udfør søg) får du alle kolber der nogensinde har kørt i analyseautomaten! Istedet bør du angive et søgekriterie i et eller flere af kolonnerne:
Søgekriterie for Bar Kode: Tast <[F7] (Søg) - Barkode (eller dele af bar Kode) - [F8] (Udfør søg).
Søgekriterie for Prv NR: Tast [F7] (Søg) - Prøvenummer og evt. PrøveType i efterfølgende kolonne - [F8] (Udfør søg).
Søgekriterie for Status: Tast [F7] (Søg)  - +(plus-tegn) -  [F8] (Udfør søg) for at søge positive bloddyrkninger frem.
Annullering: Annullerer besvarelseshandlingen.
Ikke telefoneret: Dette valg registrerer at svaret er afgivet på anden måde end telefonisk eller med fax, fx. personligt.
Kolber uden data
Kolber uden data
Kontrol for om MADS mangler data fra bloddyrkningsautomaten.

Tryk på knappen (eller [ALT + K]) for at se en listen over uafsluttede bloddyrkningskolber. Listen er en oversigt over de bloddyrkningskolber, hvor MADS mangler data fra bloddyrkningsautomaten. Er det modsatte tilfældet, at bloddyrkningsautomaten mangler data fra MADS, se da herunder. Listen sætter de ældste  bloddyrkningskolber først (øverst). Øverst på listen kan der stå kolber, som på den ene eller anden måde er forkert registreret:

  • Hvis kolben ved et uheld er taget ud før resultatet er sendt  til MADS, vil man på listen kunne se prøvens svardato, der automatisk genereres efter x antal døgn i MADS, men kolben er altså IKKE afsluttet i bloddyrkningsautomaten. MADS mangler altså oplysninger fra bloddyrkningsautomaten. Løsningen er at oplysningerne sendes til MADS igen.
  • Problemet kan også være, at kolben er forkert registreret i MADS. Her skal kolben først slettes i MADS og derpå genregistreres i MADS. Til slut skal resultatet sendes igen fra bloddyrkningsautomaten til MADS.
  Kontrol for om Bloddyrkningsautomaten mangler data fra MADS.

Hvis der fra bloddyrkningsautomaten viser sig kolber, som mangler oplysninger fra MADS, fx. laboratorienummer, kan kolben søges frem herfra (vedr. fremsøgning: se ovenfor). Findes kolben i MADS, skal den blot sendes til automaten igen: Marker kolben og tast [F12] (Valg). Findes kolben ikke, er den ikke blevet registreret korrekt i programmet Forside.

Fortryde overførsel af kolbeoplysninger fra MADS til analyseautomat eller slette kolber
Det er ikke muligt at slette en overførsel fra MADS i MADS. Det skal slettes i analyseautomaten. Det er heller ikke muligt at slette en bloddyrkningskolbe i MADS fra dette program. Det skal istedet ske via programmet Forside.

MADS
Klinisk Mikrobiologi - Aarhus Universitetshospital -  Region Midtjylland - Palle Juul-Jensens Boulevard 99
DK-8200 Aarhus N - DENMARK - Tel: (+45) 20 30 02 58 - Email: auh.mads-gruppen@rm.dk