MADS
MANUAL
KURSER
BRUGERMØDER
MDS-KODER
BESKRIVELSE
KONTAKT

powered by FreeFind
Registrere i fryser
Introduktion
I programmet Registrere i fryser kan du til enhver tid registrere en bakterie i en fryser. Du undgår herved at skulle ind på prøven i Dyrknings-programmet, for at lave registreringen.
Registrere bakterie i fryserkartotek
På illustrationerne er betegnelserne i indtastningsfelterne links (henvisning) til forskriften nedenfor. [TAB] markerer og [ENTER] (eller muse-klik på feltet) aktiverer linket, der bringer dig frem til feltets forskrift.  

 

 

 

Forskrift
Feltnavn (samtidig link til illustrationen) Forskrift for at registrere bakterie i fryser
Fryserkasser
  1. Marker med [PIL OP/NED] hvilken fryserkasse bakterien skal registreres i. Vælg kassen med [F12] (valg).
Søg prøvenummer
  1. Prøven, hvori bakterien er, søges frem (i eksemplet "T 05000200"). Indtast prøvenummer i felterne "Prv Nr" og "Type" og tryk [F8] (udfør søg).
Marker bakterie og position
  1. Markér på listen til højre (i eksemplet "1 G- stav tilh. entero.") den bakterie, der skal registreres.
  2. Dobbeltklik på den position, hvor bakterien skal registreres (i eksemplet "68").
Se bakterien i fryseren
  1. Når musen føres over en position (i eksemplet "68") med en registreret bakterie, vises prøvenummer og bakterie i et felt nederst til højre. 
Slette bakterieregistrering
Bakterieregistrering i fryser slettes i programmet Flyt prøver i fryser.

MADS
Klinisk Mikrobiologi - Aarhus Universitetshospital -  Region Midtjylland - Palle Juul-Jensens Boulevard 99
DK-8200 Aarhus N - DENMARK - Tel: (+45) 20 30 02 58 - Email: auh.mads-gruppen@rm.dk