MADS
MANUAL
KURSER
BRUGERMØDER
MDS-KODER
BESKRIVELSE

powered by FreeFind
Positiv blodkolbeliste
Introduktion
I programmet Positiv blodkolbeliste udskrives en arbejdsliste over positive blodkolber. På listen medtages enten 
1) kolber meldt positiv fra analyseapparatet siden sidste liste eller  (tilpasset mikroskopi eller bloddyrkningskonference)
2) en udskrift på labelark af kolber meldt positiv siden sidste liste eller 
3) kolber meldt positive fra analyseautomaten, hvor prøven efter 3 dag stadig er i arbejde (svarer til en mangelliste).
Det er også muligt at fortryde sidste udskrift og lave et mere aktuelt siden sidste arbejdsliste, så den passer til den øjeblikkelige status.
Udskrive arbejdslisten for positive blodkolber
 
  1. Vælg laboratorieafsnit.
  2. Perioden: Står default til perioden fra tidspunktet for sidste periodes søgning til aktuelle tidspunkt.
  3. Kolber meldt positiv fra analyseapparat I OVENSTÅENDE PERIODE: Udskriver en arbejdsliste med positive kolber fra perioden. Arbejdslisten indeholder Prøvenr, kolbekode, stregkode, patientoplysning, mikroskopioplysninger, finaltime og celle id. Stregkode-fonten "128C" skal være installeret på klienten, for at stregkoden udskrives på arbejdslisten.
  4. Udskriv labelark for markerede periode: Udskriver et A4-ark med 6 labels pr. positive prøvenumre fra angivet periode. Stregkode-fonten "128C" (IDAutomationC128S.ttf)skal være installeret på klienten, for at stregkoden udskrives på label.
  5. kolber Meldt positiv fra analyseautomat, hvor prøven efter tre døgn stadig er i arbejde: Udskriver en liste med positive bloddyrkninger, der endnu ikke er afsluttet (efter 3 dage). Det svarer til en mangelliste for positive kolber.

Hvis du mangler blodkolber på listen, som burde stå der, kan du formentlig løse problemet via denne forskrift: Positive blodkolber mangler.  

  1. Kolber meldt positiv fra analyseautomat - til Bloddyrkningskonference: Udskriver en arbejdsliste med positive kolber med mikroskopiresultater.
  2. Knappen "Fortryd sidste udskrift" anvender du, hvis du gerne vil erstatte den arbejdsliste du har, men en helt aktuel. Når sidste udskrift er fortrudt, sætter MADS automatisk periodedatoerne til 'sidste anvendte arbejdsliste' frem til 'aktuelle tidspunkt'.
 

 

 


MADS - Klinisk Mikrobiologi - Aarhus Universitetshospital -  Region Midt - Palle Juul-Jensens Boulevard 99
DK-8200 Aarhus N - DENMARK - Tel: (+45) 2427 9566 / 3071 5558 / 2126 7801- Email: herlau@rm.dk