MADS
MANUAL
KURSER
BRUGERMØDER
MDS-KODER
BESKRIVELSE

powered by FreeFind
Arbejdslister - Prøvenrinterval
Introduktion
I programmet Arbejdslister - prøvenrinterval kan notater på prøvens arbejdsliste opsamles for en afgrænset rækkefølge af prøver. Listen indeholder oplysninger om prøvenummer, cpr-nummer, patientnavn, prøvemateriale, ønsket undersøgelse, kunde og arbejdslistenotatet. Arbejdslistenotater bruges typisk hvor det ikke på anden vis (fx ved at notere ½ i forgæringsresultater eller vinge en resistensrække af i rækkeoversigten) kan lade sig gøre, at markere en analyse er sat igang.
Mikroskopiliste er en skabelon egnet til at nedskrive notater på prøver ved mikroskopi.
Oprette en liste med arbejdsliste-notater udfra prøvenummerinterval

  1. Ønsket undersøgelse: Angiv undersøgelser der skal eller ikke må indgå rapporten. Undersøgelserne søges frem via . Markering til højre angiver, at undersøgelsen indgår, manglende markering angiver, at undersøgelsen skal udelukkes.
  2. Materiale: Angiv på samme måde prøvematerialer, der enten skal indgå i eller ikke må indgå i oversigten over arbejdslistenotater
  3. Prøveserie: Angiv eventuelt den prøveserie notaterne skal gælde.
  4. Prøvenummerinterval: Angiv første og sidste prøvenummer, som skal indgå i listen.
  5. Gem parametre: Hvis du ønsker at gemme afgrænsningerne til et andet prøveinterval senere, kan de gemmes på et navn, der angives i feltet under. Til venstre for på listen er to tidligere gemte afgrænsningsparametre, "Mikroskopiliste" og "Burliste". Klikker du på et af dem, vises ovenfor de gemte afgrænsningsparametre, og det nye prøvenummerinterval kan angives.
  6. Knapperne Arbejdsliste/Mikroskopiliste: "Arbejdsliste" giver en udskrift af arbejdslisten, mens "Mikroskopiliste" istedet giver en skabelon egnet til at nedskrive notater på prøver ved mikroskopi.
Fortryde en arbejdsliste eller slette en gemt parametreopsætning
Arbejdslisten gemmes ikke som et separat job i MADS, så den kan altid gentages eller laves lidt anderledes. Den markeret parameteropsætning kan slettes med

MADS - Klinisk Mikrobiologi - Aarhus Universitetshospital -  Region Midt - Palle Juul-Jensens Boulevard 99
DK-8200 Aarhus N - DENMARK - Tel: (+45) 2427 9566 / 3071 5558 / 2126 7801- Email: herlau@rm.dk