MADS
MANUAL
KURSER
BRUGERMØDER
MDS-KODER
BESKRIVELSE
KONTAKT

powered by FreeFind
Arbejdslister til laboratoriet
Introduktion
I programmet Arbejdslister til laboratoriet kan notater på prøvens arbejdsliste eller OBS-notater opsamles pr prøvetype eller pr bruger. Listen indeholder oplysninger om prøvenummer, cpr-nummer, patientnavn, prøvemateriale og arbejdslistenotatet. Arbejdslistenotater bruges typisk hvor det ikke på anden vis (fx ved at notere ½ i forgæringsresultater eller vinge en resistensrække af i rækkeoversigten) kan lade sig gøre, at markere en analyse er sat igang.
Arbejdsliste-notatet laves i Dyrkning eller prøveanalyse.
  1. I Dyrkning eller Prøveanalyse er genvejen til arbejdslisten [alt + x].
  2. Skriv arbejdslisteteksten eller tryk [F9] (værdiliste) for at se fordefinerede arbejdslistetekster ("tekst-brokker"). Har I oprettet fordefinerede arbejdslistetekster, og kan du huske koden, kan man hurtigt hente teksten ind ved at skrive "," (komma) foran koden. Eksempelvis kan koden for "g+" være "1"; Så skriver man ,1 inde i arbejdslisten, og gemmer med [F10](acceptér), hvorefter der i arbejdslisten er gemt "g+".
  3. Gem den med [F10](acceptér).
OBS-notatet laves i Dyrkning eller prøveanalyse.
  1. I Dyrkning eller Prøveanalyse dobbelt-klikker du på OBS!! - Prøver.
  2. Angiv hvem du vil skrive beskeden til.
  3. Skriv teksten.
  4. Gem den med [F10](acceptér).
Arbejdsliste til Laboratoriet ligger under Arbejdslister
Markér [PIL OP/NED] og vælg [F12](vælg) laboratorieafsnit.
Vælg om arbejdslisten skal være arbejdsliste- eller OBS-besked-tekster.
Angiv dernæst dato-interval og om patientoplysninger skal medtages på arbejdslisten.
Vælg om arbejdslisten skal være pr. prøvetype
Eller om arbejdslisten skal være pr. bruger

MADS
Klinisk Mikrobiologi - Aarhus Universitetshospital -  Region Midtjylland - Palle Juul-Jensens Boulevard 99
DK-8200 Aarhus N - DENMARK - Tel: (+45) 20 30 02 58 - Email: herlau@rm.dk