MADS
MANUAL
KURSER
BRUGERMØDER
MDS-KODER
BESKRIVELSE

powered by FreeFind
Arbejdslister - mikroskopi
Introduktion
I programmet Arbejdslister - mikroskopi kan fund noteret i mikroskopi for alle prøver indenfor tidsrummet (uanset om de er besvaret eller ej) trækkes ud i en rapport. Rapporten dannes pr. materialegruppe.
Arbejdsliste for mikroskopi.
  1. Markér ([PIL op/NED]) og vælg ([F12] (vælg)) laboratorieafsnit.
  2. Vælg materialegruppe. Søg dem eventuelt frem i værdilisten ([F9] (værdiliste)) for at vælge derfra.
  3. Angiv periode, og om patientoplysninger skal medtages.
  4. Igangsæt rapporten med [F10] (acceptĂ©r).

MADS - Klinisk Mikrobiologi - Aarhus Universitetshospital -  Region Midt - Palle Juul-Jensens Boulevard 99
DK-8200 Aarhus N - DENMARK - Tel: (+45) 2427 9566 / 3071 5558 / 2126 7801- Email: herlau@rm.dk