MADS
MANUAL
KURSER
BRUGERMØDER
MDS-KODER
BESKRIVELSE
KONTAKT

powered by FreeFind
Besvar negative bloddyrkninger - automatisk
Introduktion
I programmet Besvar negative bloddyrkninger - automatisk besvares alle negative bloddyrkninger i en proces. Det er muligt at vælge fra et laboratorieafsnit, se kolbenumrene og besvare alle de bloddyrkninger der ikke er fundet positive efter en angivet tid. Opsætningen af hvilke bloddyrkninger der automatisk kommer med på listen sker i programmet Bloddyrkning.
Opsætning til besvarelse i programmet Besvar negative bloddyrkninger - manuel sker i fanebladet Diverse parametre, KMA-oplysninger.
Besvare negative bloddyrkninger
  1. Marker og vælg laboratorieafsnit .
  2. Marker evt. en prøve for at se kolbenumre.
  3. Tryk på knappen "Godkend negative bloddyrkninger", hvorefter alle negative bloddyrkninger med status "Modtaget" besvares.

 

Fortryd besvarelse af negative bloddyrkninger
Dyrkningsprøver der ikke er konfereret eller sendt til svarudskrivning eller elektronisk svar kan trækkes tilbage i arbejde ved at gå ind i Dyrkning og fortryde besvarelse ( -> "Fortryd besvarelse")

MADS
Klinisk Mikrobiologi - Aarhus Universitetshospital -  Region Midtjylland - Palle Juul-Jensens Boulevard 99
DK-8200 Aarhus N - DENMARK - Tel: (+45) 20 30 02 58 - Email: herlau@rm.dk