MADS
MANUAL
KURSER
BRUGERMØDER
MDS-KODER
BESKRIVELSE
KONTAKT

powered by FreeFind
Dan bloddyrkningsliste
Introduktion
I programmet Dan bloddyrkningsliste skabes en liste med negative bloddyrkninger, hvor der ikke er registreret vækst efter det angivne antal dage. Besvarelsen af listen sker i programmet Besvar negative bloddyrkninger - manuel.
Besvare negative bloddyrkninger
  1. Marker og vælg [F12] (vælg) laboratorieafsnit.
  2. Angiv antal dage bloddyrkningerne skal have været uden vækst. Tryk derpå [ENTER].
  3. Tryk [F10] (acceptér) for at danne listen.
  4. Listen kan udskrives, hvis du vil kontrollere hvilke der er klar til besvarelse.
    Bloddyrkningerne kommer i prøvenummerrækkefølge, og kan derfor også bruges til at vise første og sidste prøvenummer, som et rammecheck for hvilke prøver (prøvesedler) der skal kontrolleres. Med rød ramme er markeret en prøve, der stadig er i arbejde, og måske ikke kan svares ud.
    Med blå ramme er markeret en prøve, der alene består af en kolbe.
Fortryd Dan bloddyrkningsliste
Du kan blot gentage skabelsen af listen med et andet dagsantal, hvorefter listen skabes på ny.

MADS
Klinisk Mikrobiologi - Aarhus Universitetshospital -  Region Midtjylland - Palle Juul-Jensens Boulevard 99
DK-8200 Aarhus N - DENMARK - Tel: (+45) 20 30 02 58 - Email: auh.mads-gruppen@rm.dk