MADS
MANUAL
KURSER
BRUGERMØDER
MDS-KODER
BESKRIVELSE
KONTAKT

powered by FreeFind
Telefonbesvarelse
Introduktion
I programmet Telefonbesvarelse vises listen med de prøver, der er sat til at skulle besvares telefonisk. Fra listen markerer du, at den enkelte prøver så også er telefonbesvaret. I både programmet Forside (prøveregistreringen), Dyrkning, Mikroskopi og i Konfereringsoversigten kan prøven sendes til telefonisk besvarelse, dvs. sætte på  telefonbesvarelsesprogrammets liste. Fulde navn på Brugeren, der har sendt prøven til telefonbesvarelse, er synlig. Det er muligt at se alle de prøver du selv har besvaret (nyt pr. 12.8.2011).
Registrere telefonbesvarelse
På illustrationerne er betegnelserne i indtastningsfelterne links (henvisning) til forskriften nedenfor. [TAB] markerer og [ENTER] (eller muse-klik på feltet) aktiverer linket, der bringer dig frem til feltets forskrift.  
 
 
 
 
Forskrift
Feltnavn (Klik på betegnelsen for at springe til illustrationen) Forskrift for at registrere
Telefonbesvarelse
Laboratorieafsnit
Laboratorieafsnit
  1. Marker og vælg med [F12](valg) det laboratorieafsnit hvorfra prøver til telefonisk besvarelse venter. I kolonnen til højre ser du hvor mange prøver, der venter på at besvares telefonisk.
Prøveoversigt
Prøveoversigt
  1. Listen er en oversigt over de prøver, der venter på at besvares telefonisk. Der kan altså ikke rettes i prøveoplysningerne hér. Når prøven er besvaret, forsøgt besvaret eller telefonbesvarelsen skal annulleres, markeres prøven på listen og der tastes [F2](Besvar). Vælg fra besvarelsesmenuen den relevante mulighed.
  2. Ekstra oplysninger på prøven får du på den markerede prøve, enten ved at taste [F12](valg) for at vise svar eller vælge stor Konfereringsbillede fra menuen Spørgerutiner (tastgenvej: [ALT + S] [K]). Luk konfereringsbilledet med [F11](exit) for at vende tilbage til telefonbesvarelsen.
    Bemærk, at det nu også er muligt at se om prøven er knyttet til et projekt og hvem, der har sendt prøven til telefonbesvarelse.
  3. Knappen Oversigt over besvarede prøver viser i en oversigt alle de prøver, du har besvaret.
Besvarelse
Besvarelsesmenu
  1. Fra menuen kan du vælge:
Telefonsvar: Dette valg registrerer et telefonsvar.
Faxsvar: Dette valg markerer at svaret er fax.
Uanbringelig: Dette valg registrerer at svaret ikke kunne afgives (på anden måde end ved papirsvar eller elektronisk svar).
Annullering: Annullerer besvarelseshandlingen.
Ikke telefoneret: Dettte valg registrerer at svaret er afgivet på anden måde end telefonisk eller med fax, fx. personligt.
Fortryde telefonbesvarelse
Hvis først telefonbesvarelsen er registreret kan registreringen ikke slettes.

MADS
Klinisk Mikrobiologi - Aarhus Universitetshospital -  Region Midtjylland - Palle Juul-Jensens Boulevard 99
DK-8200 Aarhus N - DENMARK - Tel: (+45) 20 30 02 58 - Email: auh.mads-gruppen@rm.dk