MADS
MANUAL
KURSER
BRUGERMØDER
MDS-KODER
BESKRIVELSE
KONTAKT

powered by FreeFind
Papirkonferering / Forhåndskonferering
Introduktion
I programmet Forhåndskonferering kan prøver fra forskellige områder (afgrænset på laboratorieafsnit, prøvetyper, egne prøver eller prøver fra bestemt kundetype) konfereres, hvis prøvetypen er sat til forhåndskonferering (bioanalytiker-godkendelse). Prøvesvaret vises, og svaret kan afvises (tilbage i arbejde) eller sendes videre til den svartype, som den var tiltænkt (endelig svar, foreløbig svar, endelig svar til konferering (svarkonferering) osv).
Forhåndskonferering - vælg laboratorieafsnit og prøvetype
Marker ([PIL OP/NED]) og vælg med [F12] (valg)  
prøver fra et laboratorieafsnit.

Gør tilsvarende ved Prøvetyper.

Bemærk den grønne fnut til højre for prøvetyperne. Den indikerer at alle typer er åbne til konferering. Er en anden bioanalytiker (bruger) i gang med en forhåndskonferering af prøvetypen, vil fnutten være rød, og den kan ikke vælges af andre brugere.

Hent prøver
hent alle prøver til Godkendelse: 
Henter alle prøver fra valgt laboratorieafsnit og 
valgt prøvetype, og placerer dem i rækken under.

hent egne prøver:
Henter kun de prøver, brugeren selv har afsluttet,
og placerer dem i rækken under (se nedenfor).

hent udvalgte prøver:
Henter prøver fra en valgt kundegruppe, 
fx Praksis (se nedenfor).

Hent kun prøver fra udvalgt kundegruppe
Marker ([museklik]) og vælg med [F12] (valg)  
prøver fra en kundegruppe. Prøverne placeres i 
rækken i forrige billede (se ovenfor).
Godkend eller afvis prøver
Er der flere svar, bladrer du ned igennem dem med  [PAGE DOWN].
Klik på knapppen "Afvis", hvis svaret ikke kan godkendes
(prøven vil herefter lægges tilbage i arbejde).
Luk billedet når du har set sidste prøve.
Tryk derpå [F2] (besvar) for at sende prøverne til besvarelse.
Fortryd bioanalytiker-godkendelse
Besvar prøven i et af laboratorieprogrammerne med "Fortryd besvarelse".
Prøven rettes og sendes påny til besvarelse.

MADS
Klinisk Mikrobiologi - Aarhus Universitetshospital -  Region Midtjylland - Palle Juul-Jensens Boulevard 99
DK-8200 Aarhus N - DENMARK - Tel: (+45) 20 30 02 58 - Email: herlau@rm.dk