MADS
MANUAL
KURSER
BRUGERMØDER
MDS-KODER
BESKRIVELSE
KONTAKT

powered by FreeFind
Papirkonferering
Introduktion
I programmet Papirkonferering kan prøver fra valgte undersøgelser, typisk analyseundersøgelser, konfereres. Prøvesvaret vises, og svaret kan afvises (tilbage i arbejde) eller sendes til udskrivning/udsendelse.
Se iøvrigt denne henvisning om skærmkonferering.
Papirkonferering - vælg laboratorieafsnit

  1. Marker ([PIL OP/NED]) og vælg med [F12] (valg) prøver fra et laboratorieafsnit.

 

Papirkonferering - vælg undersøgelse

  1. Skriv undersøgelseskoden og søg prøver herunder til konferering med [F8] (udfør søg).
Papirkonferering - Påbegynd visning af svar

  1. Påbegynd visning af svar med  [F10] (Accepter).
Papirkonferering - Visning af svar
  1. Er der flere svar, bladrer du ned igennem dem med  [PAGE DOWN].
Papirkonferering - Send svar til udskrivning/udsendelse

  1. Send svar til udskrivning/udsendelse  med  [F2] (Besvar).
Fortryde konferering, der er ført til endelig svar til udskrivning/udsendelse
  1. Træk prøven tilbage i arbejde ved at besvare den i Dyrknings- eller Prøveanalyseprogrammet med "Fortryd besvarelse". Herved slettes prøven fra listen i svar-udskrivnings/-udsendelsesprogrammet.
  2. Endelig kan prøven evt. rettes, sendes til konferering og besvares.

MADS
Klinisk Mikrobiologi - Aarhus Universitetshospital -  Region Midtjylland - Palle Juul-Jensens Boulevard 99
DK-8200 Aarhus N - DENMARK - Tel: (+45) 20 30 02 58 - Email: auh.mads-gruppen@rm.dk