MADS
MANUAL
KURSER
BRUGERMØDER
MDS-KODER
BESKRIVELSE
KONTAKT

powered by FreeFind
Svarkonferering
Introduktion

I programmet Svarkonferering kan læger konferere foreløbige eller endelige svar, der fra laboratorieprogrammerne er sendt til konferering. Bioanalytikernes kan ogsÃ¥ svarkonferering i et program identisk med dette, med den undtagelse, at prøvetyper der kræver bioanalytikergodkendelse først sendes bioanalytiker-svarkonferering, før det evt. (igen) kan sendes til læge-svarkonferering. Derfor dækker beskrivelserne ogsÃ¥ forhÃ¥ndskonferering. Arbejdsgangen er således papirløs, og der er adgang til alle prøveoplysninger, også de, der ikke fremgår af svaret. Kræver prøven yderligere undersøgelse, er det også enkelt at sætte den i venteposition, eller sende den tilbage i arbejde inklusiv noter til arbejdsliste og evt. OBS-besked til den bioanalytiker, der skal arbejde med den.
Nyt er muligheden for at holde musen over flagfarve, så flagbilleder (flagtyper) vises i både svarkonfereringsbilledet og stor konfereringsbillede.

 EKSEMPEL .

 

Vælge laboratorieafsnit
 1. Oversigten viser dels hvor mange prøvesvar i hvert laboratorieafnit og fordelt pÃ¥ prøvetyper, der venter på at blive konfereret, dels hvor mange, der er sat i venteposition - en mulighed, der findes i svarkonferering.
 2. Markér med [PIL NED/OP] det laboratorieafsnits prøvesvar, du skal konferere.
 3. Vælg afsnittet med [F12] (valg).
 4. Søg prøvesvarene frem med [F8] (udfør søg).

 

Grundlæggende handlinger i svarkonferering
 • "Bladre" mellem de ventende prøver: [PIL NED/OP].
 • Godkende svaret: [F2](Besvar).
 • Sætte prøven i Venteposition (indtil yderligere afklaring): Klikke i felte Ventepos., hvorefter navn, cprnummer og prøvenummer får gul baggrund.
 • Sende prøven tilbage i arbejde: Klik pÃ¥ feltet Status, hvorefter du automatisk også ledes over i arbejdslisten for prøven.
 • FÃ¥ vist stor konfereringsoversigt: [ALT + s] -> [k].
 • Gå til Dyrkning, Mikroskopi eller Telefonbesvarelse: Vælg genveje fra genvejsmenuen, men bemærk, at selvom prøven automatisk findes, forlader du også Svarkonfereringen (kan ikke vende direkte tilbage).
 • Aflæse og evt. ændre information om prøven og prøvesvaret: Se nedenfor.

 

Stor konfereringsoversigt

Klik på billedet for at se det i fuld størrelse.
 • Få vist stor konfereringsoversigt: [ALT + s] -> [k].
 • Pladeopsætning: Klik på knappen for at se resistensplader, som prøven er sat op til i Dyrkning.
 • Klik på (en af) bakterie(-rne): Oplysninger om sero-/fagtype og fryserposition oplyses.
 • Sætte prøven i Venteposition (indtil yderligere afklaring): Klikke i feltet Ventepos., hvorefter navn, cprnummer og prøvenummer får gul baggrund.
 • Sende prøven tilbage i arbejde: Klik pÃ¥ feltet Status, hvorefter du automatisk også ledes over i arbejdslisten for prøven.
 • Luk Stor konfereringsoversigt med: [F11] (exit).

 

Oversigten - Rekvisitions-/prøveoplysninger
 • Navn: Nancy Berggren.
 • Dato for prøveafsendelse: 03/03/11.
 • Klokkeslet for prøveafsendelse: 23:01.
 • cprnummer: 251248-9996.
 • Prøvenummer: Ø 000100 11.
 • Dato for prøvemodtagelse: 04/03/11.
 • Dato for prøvebesvarelse: 04/03/11.
 • Antal prøver for aktuelle patient: 92.
 • Antal svar for aktuelle prøve: 2.
 • Rekvirent/Afsender: Intensiv-afdeling I (Skejby), Århus Universitetshospi.
 • Svarmodtager: Infektionsmedicinsk afdeling (Skejby), Århus Uni.
 • Prøvemateriale: Podning.
 • Anatomisk lokalisation: Albue.
 • Status på prøven: Laborant færdig (ES). Hvis svaret er foreløbigt vil bunden blive grÃ¥ og teksten rød! (nyt pr. 21.1.2014)
 • Klik på knappen vil føre prøven tilbage i arbejde, og du føres over i arbejdslisten på prøven.
 • Ønsket undersøgelse(-r): Dyrkning og resistens.
 • (lilla kasse) viser, at der er flere indikationer, end anført i feltet under. Det kan fx være prompt-besvarelser. Dobbeltklik på feltet eller på knappen "indikation m.v." for at se yderligere indikationer.
 • Har patienten nægtet samtykke, vil der være markering i feltet Samtykke nægtet
 • Indikation: Testprøve til EPJ.
 • Antibiotika før: pen.
 • Antibiotika efter: pen.

 

Oversigten - Mikroskopioplysninger
 • Medtages: Markering betyder, at mikroskopiresultater medtages på svaret.
 • Dato for mikroskopiregistrering: 040311.
 • Mikroskopistrøg: Mikroskopifund.
 • Materiale.
 • Vurdering.
 • Flora.
 • Bakteriefund ved mikroskopi.
 • Cellefund ved mikroskopi: Pladeepithelceller <1.

 

Oversigten - Bakterie- og resistensoplysninger
 • Klik på knappen (0) for, at få vist resistensoversigt for denne bakterie og patient.
 • Bakterie udskrives på svar hvis feltet er vinget af.
 • Tallet (1) angiver bakteriens rækkefølge i svaret. Vælger du tallet med [F12] (valg) (eller klikker på det), får du adgang til at ændre antibiotika til besvarelse.
 • Bakterienavn og mængde på svar: 1. Staph. aureus Enkelte
  2. Enterokokker Spredte.
 • Visningsoversigt med hver bakteries resistenser, der går med på svar.
 • Svarbemærkning som følge af resistensregel for markeret bakterie: (bakterie 1) Meticilin/multiresistent stamme (MRSA).

Resistensoversigt for denne bakterie hos denne patient

 

Resistensregistrering på bakterien

 

Oversigten - øvrige oplysninger
 • Bemærkninger til prøven. Prøven skal sættes i arbejde for at ændre på bemærkninger til svar.
 • Stempler: 139 Ikke mrkt. med stregkode! / 147 Multiresistent st. MRSA. Prøven skal sættes i arbejde for at ændre på stempler.
 • Flagikon vises, hvis der er flag på patienten. Dobbeltklik på flaget fører dig til patientjournalen, hvorfra flag lægges på patienten.
 • Knappen Endelig svar: Et foreløbigt svar (se svarstatus-feltet) kan via knappen ændres til et endeligt svar.
 • Knappen "Vis pop up alarmer" er synlig, hvis svaret har udløst en notabene-alarm i laboratorieprogrammet. Klik på knappen for at se alarmen.
 • Arbejdsliste via [ALT + x] eller dobbeltklikke på teksten "Arbejdsliste".
 • Skal prøven telefonbesvares, klikker du på "Telefonbesvarelse" eller [ALT + g] -> [t].
 • OBS!! - Prøver, besked til en kollega vedr. prøven: [ALT + 3].
 • Indikation m.v.: [ALT + i].
 • Vis svaret, som det indholdsmæssigt vil være for rekvirenten: [ALT + c].
 • Vis akkumulerede svar: [ALT + d].
 • Telefonbesked: [ALT + 1]. Bemærk ikonet for telefonbesked skifter til en gul telefon, når beskeden er gemt.
 • Bakteriefund hos patienten: [ALT + k].
 • Miba: Klik på knappen for opslag i Mikrobiologisk svarbank.
 • Analyseresultater (for analyseundersøgelser) på patienten: [ALT + l].
 • Prøvejournal: [ALT + p].
 • Patientjournal: [ALT + j]. Du kan rette i eller slette dine egne kommentarer indtil kl. 24.00 dagen efter (principielt op til 48 timer efter).
 • Rekvirentens telefonnummer: 8949 8818.
 • Skift kopimodtager: [ALT + f]. Markér kundekoden i Modtager og dobbeltklik eller tryk [F9] (værdiliste) for at søge i kundekartoteket. Kopimodtageren "tages med over" i Svarkonferering med [F12] (valg).
 • Svarkopimodtagere: [ALT + M]. Søg evt. på samme måde som beskrevet herover i kundekartoteket
 • Antal svar til godkendelse: 5.
 • Antal svar i venteposition: 1.

Indikation m.v.

 

Telefonbesked

 

Skifte svar-kopimodtager

 

Tilføje svar-kopimodtagere

Fortryde besvarelse eller ændring i svarkonferering

Der er forskel på hvad du kan gøre alt afhængig af, hvad prøvens status er. Følg nedenstående procedure.

 • Genfinde prøvenummeret, hvis du ikke kan huske det: se Egne logoplysninger.
 • Kontrollere prøvens status: Ã…bn prøven i Dyrkning (eller mikroskopiprogrammerne) og se prøvens status;
  • Hvis status er "Sendt til endeligt svar", kan du stadig fortryde besvarelsen.
  • Hvis status er "Afsluttet pÃ¥ KMA", kan du ikke fortryde besvarelsen, men mÃ¥ eventuelt sende et supplerende svar.
 • Fortryde besvarelsen: Ã…bn laboratorieprogrammet (Dyrkning, Mikroskopi eller Prøveanalyser)-> tryk [F2] (besvar) -> vælg "Fortryd besvarelsen". Prøvensvaret kan herefter rettes i laboratorieprogrammet, eller det kan sendes til konferering og svaret derpÃ¥ rettes i Svarkonferering.

Forklaring på besvarelsesprocessen i MADS:
Der er en forsinkelse på selve svarudsendelse for de fleste prøver. Prøvesvar, der skal udskrives, beholder status "sendt til endelig svar" indtil de rent faktisk udskrives, hvorefter de får status "Afsluttet på KMA". Prøvesvar, der sendes elektronisk, er forsinket i forhold til opsætningen på Prøvetype pr. laboratorieafsnit. Prøvetypen kan sættes til at have fx 30 min forsinkelse, hvorefter prøven vil have status "sendt til endelig svar" i 30 min og herefter status "Afsluttet på KMA".


MADS
Klinisk Mikrobiologi - Aarhus Universitetshospital -  Region Midtjylland - Palle Juul-Jensens Boulevard 99
DK-8200 Aarhus N - DENMARK - Tel: (+45) 20 30 02 58 - Email: herlau@rm.dk