MADS
MANUAL
KURSER
BRUGERMØDER
MDS-KODER
BESKRIVELSE
KONTAKT

powered by FreeFind
Flytte data - patient
Introduktion
I programmet "Flytte data - patient" kan man flytte prøver og journalnotater fra én patient til en anden.
Flytter prøver/notater
  1. Angiv det cpr-nr, hvor prøver ogjournalnotater skal flyttes fra, i feltet Indgiv det registrerede CPR.nr og tryk <udfør søg> (F8) og tryk [F8] (udfør søg) - i eksemplet 160816 KYL2 (Prinsessen på Ærten)
  2. Angiv det cpr-nr, som oplysningerne skal flyttes til, i feltet Skift til - CPR.nr og navn - i eksemplet 251248 9996 Nancy Ann Berggren.
  3. Tryk [F10] (acceptér).

  1. Hvis prøver istedet skal slettes (anonymiseres) sker det i programmet Slet igangværende prøve.

MADS
Klinisk Mikrobiologi - Aarhus Universitetshospital -  Region Midtjylland - Palle Juul-Jensens Boulevard 99
DK-8200 Aarhus N - DENMARK - Tel: (+45) 20 30 02 58 - Email: herlau@rm.dk