MADS
MANUAL
KURSER
BRUGERMØDER
MDS-KODER
BESKRIVELSE
KONTAKT

powered by FreeFind
Ret cpr-nr
Introduktion
I programmet "Ret cpr-nr" kan CPR-nummer, navn og køn rettes på en prøve. Øvrige rettelser på prøven kan ske i programmet Forside. Rettelser heri kan have følgende udfald::
  1. Hvis fuldgyldigt CPR-nummer er forkert indtastet på prøven, rettes kun prøven når CPR-nummer rettes. Det vil sige, at alle prøver, hvor CPR-nummeret er forkert, skal rettes enkeltvis.
  2. Hvis navn på patient med fuldgyldigt CPR-nummer er forkert indtastet på prøven, rettes alle prøver på patienten når navn rettes.
  3. For patienter med erstatnings-cpr-nr rettes kun prøven uanset hvad der rettes.
  4. Hvis konstruerede CPR-numre accepteres i CPR-registret i MADS (tilvalgt i KMA-oplysninger), opfører rettelser sig på samme måde, som ved fuldgyldige CPR-numre.
Ret cpr-nr eller navn (eller køn)
  1. Angiv et prøvenummer og søg det frem -> tryk [F8] (udfør søg).
  2. Angiv korrekt cpr-nr og navn og køn.
  3. Tryk [F10] (acceptér).

  1. Hvis prøven skal slettes (anonymiseres) sker det i programmet Slet igangværende prøve.

MADS
Klinisk Mikrobiologi - Aarhus Universitetshospital -  Region Midtjylland - Palle Juul-Jensens Boulevard 99
DK-8200 Aarhus N - DENMARK - Tel: (+45) 20 30 02 58 - Email: auh.mads-gruppen@rm.dk