MADS
MANUAL
KURSER
BRUGERMØDER
MDS-KODER
BESKRIVELSE
KONTAKT

powered by FreeFind
Slet igangværende prøver
Introduktion
I programmet "Slet igangværende prøver" kan alle slags prøver slettes. Prøver, der er besvaret, afføder en alarm. NB! Ved denne alarm bør prøven ikke slettes, men du skal istedet følge nedenstĂĄende procedure for at sikre dig, at prøvesvaret ogsĂĄ hĂĄndteres korrekt i MiBa.
Via spørgerutine-menuen kan man altid se flere oplysninger på den fremsøgte prøve.
Søg og slet en prøve - incl. korrekt hĂĄndtering i forhold til MiBa
 1. Angiv et prøvenummer og søg det frem -> tryk [F8] (udfør søg).
 2. Vil du have flere oplysninger på prøven, kan du bruge menuen "Spørgerutiner".
 3. NB! Hvis det du ønsker er, at anonymisere eller slette en allerede godkendt og evt. besvaret prøve helt i MADS, vil det ikke automatisk slå igennem i MiBa. Det kræver en særlig håndtering. Tilsvarende skal du sikre, at håndteringen også er korrekt i forhold til jeres EPJ, men det er en lokal løsning, der ligger ud over denne manual.
 4. Procedure for sletning (anonymisering) af prøven i både MiBa og MADS:
  1. Søg prøven frem i Forside. Notér i prøvejournalen rekvirenten, CPR-nummeret, patientnavn og hvorfor prøven skal anonymiseres. Disse oplysninger skal være tilgængelig i MADS, også når rekvirent, CPR-nummer og navn senere er rettet.
  2. Søg prøven frem i Ret cpr-nr. Tildel prøven nyt CPR-nummer: 251248-9996 og nyt navn: Nancy Ann Test Berggren (fiktiv person).
  3. Hvis I ikke allerede har oprettet en "dummy-rekvirent", så gør det nu i Kunder. Dummy-rekvirenten kan være jeres egen afdeling, men SKAL være opsat til KUN at modtage papirsvar!
  4. Søg igen prøven frem i Forside. Ret afsenderen til dummy-rekvirenten.
  5. Send et korrigerende svar i stedet for et nyt svar. Derved opdateres oplysningerne korrekt i MiBa.
  6. Søg prøven frem i Forside. Ret rekvirenten tilbage til den tidligere.
  7. Søg prøven frem i Ret cpr-nr. Ret CPR-nummeret til 000000-0000 (10 nuller). Nu har du dokumentation (i prøvejournalen) for hvad der er sket, prøven er anonymiseret i MADS, og du har rettet svaret i MiBa.
 5. Hvis sletning af (en ubesvaret) prøve ikke har konsekvens for MiBa og EPJ: -> tryk [SHIFT + F6] (slet rec) -> tryk [F10] (acceptér).

 1. Hvis prøven er blevet besvaret fremkommer en alarm. Prøven bør IKKE slettes, men istedet skal du følge ovenstĂĄende vejledning, for at prøven anonymiseres korrekt i MiBa (og evt. jeres EPJ).


MADS
Klinisk Mikrobiologi - Aarhus Universitetshospital -  Region Midtjylland - Palle Juul-Jensens Boulevard 99
DK-8200 Aarhus N - DENMARK - Tel: (+45) 20 30 02 58 - Email: auh.mads-gruppen@rm.dk