MADS
MANUAL
KURSER
BRUGERMØDER
MDS-KODER
BESKRIVELSE
KONTAKT

powered by FreeFind
Udskriv rekvisitioner i prøvenr interval
Introduktion
I programmet "Udskriv rekvisitioner i prøvenr interval" kan alle rekvisitioner, dvs. både elektronisk og manuelt rekvirerede, udskrives på en liste ud fra prøvetype. Listen kan have 3 forskellige udformninger. Det har ingen betydning for rekvisitionens status hvorvidt den genudskrives.
Søg rekvisitioner, der skal (gen-)udskrives

Søg og aflæs oplysninger i rekvisitionsoversigten

 1. Vælg først prøvetype -> tryk [F12] (valg).
 1. Angiv hvilket interval af prøvenumre, der ønskes udskrevet (indenfor den valgte prøvetype) -> tryk [F8] (udfør søg).
 2. Er der prøvenumre vil de nu fremgå af listen nederst.
 3. Vælg derpå hvilken listetype de skal vises i (på illustrationen er valgt typen "Rekvisitionsseddel - A5 mode 1").

 1. Du kan bladre mellem rekvisitionerne med [PAGE UD/DN].
 2. Rekvisitionerne udskrives "én på hvert ark".

 1. Samme sæt rekvisitioner er nu udskrevet på liste-typen "rekvisitionsliste"
 2. Du kan bladre mellem rekvisitionerne med [PAGE UD/DN].
 3. Rekvisitionerne udskrives "flere på hvert ark".

 1. Samme sæt rekvisitioner er nu udskrevet på liste-typen "Rekvisitionsseddel - A5 mode 1"
 2. Du kan bladre mellem rekvisitionerne med [PAGE UD/DN].
 3. Rekvisitionerne udskrives "én på hvert ark".

 1. Samme sæt rekvisitioner er nu udskrevet på liste-typen "Følgeseddel". Modellen er meget velegnet, hvis den elektronisk rekvirerede prøve skal videresendes til andet laboratorium (og en følgeseddel skal vedlægges prøven).
 2. Du kan bladre mellem rekvisitionerne med [PAGE UD/DN].
 3. Rekvisitionerne udskrives "én på hvert ark".


MADS
Klinisk Mikrobiologi - Aarhus Universitetshospital -  Region Midtjylland - Palle Juul-Jensens Boulevard 99
DK-8200 Aarhus N - DENMARK - Tel: (+45) 20 30 02 58 - Email: herlau@rm.dk