MADS
MANUAL
KURSER
BRUGERMØDER
MDS-KODER
BESKRIVELSE
KONTAKT

powered by FreeFind
Tidsstempling af rekvisition
Introduktion
Programmet Tidsstempling af rekvisition kan anvendes til to opgaver;
 1. Rekvisitionen kan tidsstemples.
 2. Rekvisitionen kan tidsstemples og videresendes, såfremt hele prøven kan videresendes. Er prøven indsendt til én undersøgelse, som laves på SSI og en anden undersøgelse, som afdelingen selv laver, kan prøven ikke videresendes fra dette program. Så skal den istedet opsplittes og videresendes fra Hent rekvisition eller Automatisk rekvisition.
Tidsstempling kræver ikke nogen forudgående opsætning, men hvis prøven skal kunne videresendes, kræver det både en opsætning i Kundekartoteket, i Prøvetyper pr laboratorieafsnit, i Ønsket undersøgelser og i KMA-oplysninger.
Tidsstempling/Sortering af rekvisitioner" er mest velegnet, hvis man alene vil afvikle en hurtig tidsstempling af rekvisitionerne. Hvis man derimod vil både tidsstemple og sorterer prøverne, er Tidsstempling/Sortering af prøver mest velegnet.
KUN Tidsstempling af rekvisition
 1. Ã…bne programmet "Tidsstempling af rekvisition".
 2. Scan rekvisitionsnummer eller glasnummer.
 3. Scanneren skal afslutte med et [ENTER], alternativt trykkes [ENTER] på tastaturet. Nu er rekvisitionen tidsstemplet:
 4. Næste rekvisitionsnummer eller glasnummer scannes....
Tidsstempling og videresendelse af rekvisition
 1. Rekvisitionen kan både tidsstemples og videresendes, hvis hele prøven med undersøgelser skal videresendes. Det kræver opsætning af en række parametre, som vises her.
 2. I kundekartoteket skal udvalgte kunder (laboratorier) være sat op til at kunne modtage rekvisitioner. Hvis originalrekvirenten skal have en specifik meddelelse om, at prøven er videresendt til dét laboratorium, skal stemplet oprettes og knyyte til laboratoriet hér:
 3. I Prøvetyper pr. laboratorieafsnit skal der enten være oprettet en serie til videresendte rekvisitioner/prøver eller i det mindste være taget stilling til hvilken serie, der skal anvendes til videreforsendelse af rekvisitioner/prøver:
 1. I KMA-oplysninger skal serien være registreret som videresendte prøver. Der skal også markeres for, om prøven skal afsluttes efter videreforsendelse og om originalrekvirenten skal have et svar om, at prøven er videresendt:
 1. I Ønsket undersøgelser skal de undersøgelser, der udføres på et andet laboratorium, være markeret med hvilket laboratorium, prøven skal videresendes til. Kun laboratorier, der i kundekartotekt er sat op til at modtage videreforsendelser, kan vælges:
 1. Nu er der klargjort til tidsstempling og videreforsendelse.
  Scan rekvisitionsnummer eller glasnummer - som vist ovenfor.
  Hvis hele rekvisitionen med undersøgelser at sat op til at kunne videresendes, dukker videreforsendelsesbilledet op:
 1. Når der klikkes på knappen Videre send, tildeles prøven automatisk et prøvenummer, der dannes et svar til originalrekvirenten med stemplet om at prøven er videresendt, og prøven videresendes:

MADS
Klinisk Mikrobiologi - Aarhus Universitetshospital -  Region Midtjylland - Palle Juul-Jensens Boulevard 99
DK-8200 Aarhus N - DENMARK - Tel: (+45) 20 30 02 58 - Email: herlau@rm.dk