MADS
MANUAL
KURSER
BRUGERMØDER
MDS-KODER
BESKRIVELSE
KONTAKT

powered by FreeFind
Automatisk rekvisition
Introduktion
Programmet Automatisk rekvisition adskiller sig fra Hent rekvisition ved, at elektroniske rekvisitioner kan nummereres og godkendes automatisk umiddelbart efter scanning af stregkoden, hvis den elektroniske rekvisition er uden (formelle) fejl. I Automatisk rekvisition kan man kun hente og godkende én prøvetype af gangen. Der skal altså forvælges, at man nu vil scanne og godkende fx B-prøver. I Prøvetype pr. laboratorieafsnit angives der for prøvetypen, om der kan anvendes automatisk nummerering via dette program. For prøvetypen vælges desuden hvilke kombinationer af ønsket undersøgelse og prøvemateriale samt NPU-koder, der skal kunne nummereres og modtages automatisk.
Herunder beskrives først den opsætning, der skal til, for at få automatisk rekvisition til at fungere. Dernæst beskrives brugen af automatisk rekvisition. Mange af mulighederne i Automatisk rekvisition ligner dem i Hent rekvisition, som der hermed henvises til.
Opsætning af prøvetype, MDS-kode og NPU-kode til automatisk modtagelse og nummerering
 1. I prøvetype pr. laboratorieafsnit markeres den relevante prøvetype.
 2. Fra kolonnen Automatisk løbenr vælges "Hent rekvisition".
 3. Mens den relevante prøvetype er markeret klikker du på knappen Tilknyt elektroniske undersøgelser, der skal hentes automatisk.
 1. Stil markøren i kolonnen Undersøgelse. Tryk [F9] (værdiliste) for at se de undersøgelser, der ligger i et af afdelingens repertoirer til elektronisk rekvirering. Vælg undersøgelsen fra listen.
 2. Herfter vælges et af de prøvematerialer, der er koblet til den valgte undersøgelse i et af afdelingens repertoirer - se herunder.
 1. Flyt markøren over i kolonnen Materiale.
 2. Tryk [F9] (værdiliste) for at se de materialer, der er koblet til den valgte undersøgelse i et af afdelingens repertoirer.
 3. Vælg det relevante materiale. Du har nu den første kombination af undersøgelse og materiale, der automatisk kan modtages og nummereres.
 4. fortsæt med næste kombination, som I ønsker at modtage og nummere automatisk.
 1. Flyt markøren ned i kolonnen Iupackode.
 2. Tryk [F9] (værdiliste) for at se de NPU-koder, der er koblet til en MDS-kode i listen med det (MADS) landsdækkende repertorie.
 3. Vælg den NPU-kode, I ønsker skal kunne modtages og nummereres automatisk. Finder du ikke den rigtige NPU-kode, skal den sættes op i MDS-koder.
 4. Fortsæt på samme måde med næste NPU-kode, som I ønsker at modtage og nummere automatisk.
 1. Når du har lukket vinduet med de tilknyttede undersøgelser og NPU-koder, skal du huske, mens prøvetypen er markeret, at sætte flueben i feltet "Etiketter udskrives automatisk?", da I så får udskrevet prøvenummer fra labelprinteren med det samme i den form og det antal I har angivet lige ovenfor.
 1. Det sidste, der skal forberedes er, at labelprinteren skal knyttes til den PC, hvorfra du modtager rekvisitionerne.
  Åbn Etiketteprinter og angiv printerens placering. Hvad enten printeren er i netværk (som i illustrationen) eller lokal (fx i PC'ens USB-stik), så skal printeren angives i første kolonne Printernavn.
  Printertype skal blot stĂĄ til Labelprinter.
  I Placering kan frit angives en beskrivelse af, hvor printeren er placeret.
  I sidste kolonne Navn pĂĄ arbejdsstation angives PC'ens navn.
Automatisk nummerering og godkendelse
 1. Vælg prøvetype.
 2. Scan rekvisitionsnummer.
 3. Hvis prøven er uden (formelle) fejl, vil der blive tildelt prøvenummer og rekvisitionen godkendes. Ellers rettes fejlene, og der tastes da [F2] (godkend/besvar) for godkendelse.
 4. Scan nyt rekvisitionsnummer eller vælg ny prøvetype, og fortsæt som ovenfor.

MADS
Klinisk Mikrobiologi - Aarhus Universitetshospital -  Region Midtjylland - Palle Juul-Jensens Boulevard 99
DK-8200 Aarhus N - DENMARK - Tel: (+45) 20 30 02 58 - Email: herlau@rm.dk