MADS
MANUAL
KURSER
BRUGERMØDER
MDS-KODER
BESKRIVELSE

powered by FreeFind
Overfør rekvisition
Introduktion
Programmet Overfør (elektronisk) rekvisition anvendes til kontrol af elektroniske rekvisitionspakker. Hvis der i programmet Hent rekvisition varsles (fed rød streg i bunden), at nogle rekvisitioner ikke kan lægges korrekt ind i MADS (fx fordi rekvisitionen har et løbenummer, som tidligere er anvendt), kan rekvisitionen kontrolleres hér. Tidligere fremsendte (og forlængst registrerede og besvarede) rekvisitioner kan også gennemses i deres såkaldte 'inhouse-format' eller udskrives i et enklere oversigtsbillede.
Læse ikke-modtagelige rekvisitionspakker eller tidligere rekvisitionspakker

Søgning og visning.
I Blokken "Filnavn - Dato for modtagelse - Overført" ser du status på de enkelte rekvisitionspakker. Pakkerne indeholder en rekvisition fra samme afsender/kunde. I nederste blok oplyses det nøjagtige indhold af den ovenfor markerede rekvisitionspakke. 
Vil du, som i eksemplet, læse tidligere fremsendte rekvisitionspakker skal du starte med at markere i feltet Vis overførte filer. Markøren skal derpå placeres i øverste venstre blok og du søger rekvisitionspakkerne frem med [F8] (Udfør søg).

Håndtering af fejl.
Den hyppigste fejl er nok, at rekvisitionsnummeret tidligere er anvendt. Man bør derfor starte med at gøre kunden opmærksom på, at hun/han anvender forkert rekvisitionsnummer. Derpå er man nødt til at registrere rekvisitionen manuelt. Den fejlbehæftede elektroniske rekvisitionspakke slettes således: Markér pakken og tast [SHIFT + F6] (slet record) og [F10] (acceptér).

Bemærk ovenfor, at knappen "Udskriv" giver mulighed for at vise et mere overskueligt billede af indholdet i forsendelsen!

Edifact-meddelelsens segmenter
Slette rekvisitionspakker
Rekvisitionspakkerne kan og må kun slettes såfremt rekvisitionen på anden måde er registreret eller en evt. fejl er blevet afhjulpet. Tidligere fremsendte og godkendte pakker gemmes i det antal dage, som rekvisitionsprogrammet er sat op til (i kontrolpaneler).

MADS - Klinisk Mikrobiologi - Aarhus Universitetshospital -  Region Midt - Palle Juul-Jensens Boulevard 99
DK-8200 Aarhus N - DENMARK - Tel: (+45) 2427 9566 / 3071 5558 / 2126 7801- Email: herlau@rm.dk