MADS
MANUAL
KURSER
BRUGERMØDER
MDS-KODER
BESKRIVELSE
KONTAKT

powered by FreeFind
Overfør rekvisition
Introduktion
Programmet Overfør (elektronisk) rekvisition anvendes til kontrol af elektroniske rekvisitionspakker i EDIFACT format. Hvis der i programmet Hent rekvisition varsles (fed rød streg i bunden), at nogle rekvisitioner ikke kan lægges korrekt ind i MADS (fx fordi rekvisitionensnummeret har været anvendt tidligere), kan rekvisitionen kontrolleres hér. Tidligere fremsendte (og forlængst registrerede og besvarede) rekvisitioner kan også gennemses i deres såkaldte 'inhouse-format' eller udskrives i et enklere oversigtsbillede.
Programmet giver også mulighed for at finde den XML-fil, der indeholder rekvisitionsoplysningerne på et specifikt glasnummer.
Læse ikke-modtagelige rekvisitionspakker eller tidligere rekvisitionspakker - EDIFACT

 • Forsendelsestype: Vælg om oversigten skal vise EDIFACT-rekv. eller XML-rekv.
  Se mere om XML-rekv længere nede.
 • Vis overførte filer: Sæt markering, hvis du kun vil gennemse (korrekte) rekvisitioner, der allerede er overført. Det opdateres med det samme.
 • Konverter pakke: Bruges KUN i samråd med MADS-gruppen. Hvis en elektronisk rekvisition (pakke) kommer i et inhouse-format, som MADS ikke kan modtage, men ellers er korrekt opbygget, kan knappen bruges til at konvertere den markerede pakke til korrekt inhouse format.
 • Udskriv: Giver mulighed for at vise et mere overskueligt billede af indholdet i forsendelsen.
 • Forsendelsesoversigten viser 6 kolonner med følgende oplysninger:

  Vil du, som i eksemplet, læse tidligere fremsendte rekvisitionspakker skal du starte med at markere i feltet Vis overførte filer. Markøren skal derpå placeres i øverste venstre blok og du søger rekvisitionspakkerne frem med [F8] (Udfør søg).
  EDIFACT-Pakkenummer:
  1261144
  EDIFACT-filnavn:
  20140805-140604.aamads
  Dato for modtagelse:
  08.05.2018 14:10:37
  Rekvisitionsnummer:
  100505238639
  Ovf (overført):
  B
  Indholdet kan være enten:
  B = systematisk fejl, fx rekvisitionnr tidligere anvendt
  N = Ukendt fejl, rekvisitionen kan ikke overføres
  J = Rekvisitionen er overført
  Konv (Konvertering):
  J
  Indholdet kan være:
  J = Filen er konverteret, og rekvisitionen kan i princippet modtages
  N = Filen er ikke konverteret, og kan ikke modtages.
 • I blokken under oplyses om fejlen (Linienr og Fejltekst), hvis værdien i Ovf er 'B', da rekvisitionen så har en systematisk fejl.

  Håndtering af fejl.
  Den hyppigste fejl er nok, at rekvisitionsnummeret tidligere er anvendt. Man bør derfor starte med at gøre kunden opmærksom på, at hun/han anvender forkert rekvisitionsnummer. Derpå er man nødt til at registrere rekvisitionen manuelt. Den fejlbehæftede elektroniske rekvisitionspakke slettes således: Markér pakken og tast [SHIFT + F6] (slet record) og [F10] (acceptér).

 • I nederste blok oplyses linie for linie det nøjagtige indhold af den ovenfor markerede rekvisitionspakke.
Edifact-meddelelsens segmenter
XML-filer

 • Filtrering: Vælg hvilket udsnit at XML-rekvisitioner, du ønsker at få vist i oversigten.
 • Sortering: Vælg evt. sortering i oversigten.
 • Fejlmeddelelse: Hvis der er fejl i XML-rekvisitionen, oplyses der om fejltypen. Står der mere, end meddelelsesfeltet kan vise, kan man bruge knappen vis til at se fejlmeddelelsens fuld indhold.
Slette rekvisitionspakker
Rekvisitionspakkerne kan og må kun slettes såfremt rekvisitionen på anden måde er registreret eller en evt. fejl er blevet afhjulpet. Tidligere fremsendte og godkendte pakker gemmes i det antal dage, som rekvisitionsprogrammet er sat op til (i kontrolpaneler).

MADS
Klinisk Mikrobiologi - Aarhus Universitetshospital -  Region Midtjylland - Palle Juul-Jensens Boulevard 99
DK-8200 Aarhus N - DENMARK - Tel: (+45) 20 30 02 58 - Email: auh.mads-gruppen@rm.dk