MADS
MANUAL
KURSER
BRUGERMØDER
MDS-KODER
BESKRIVELSE
KONTAKT

powered by FreeFind
Seriegrænser
Introduktion
De mulige prøvenumre som MADS kan arbejde med (kombinationen af prøvetype-kode og løbenummer-grænser) justeres i Seriegrænser, der har samme opbygning som Prøvetyper pr. laboratorieafsnit. Forskriften for at ændre løbenummergrænser er også beskrevet i Prøvetyper pr. laboratorieafsnit, hvor seriegrænserne også kan justeres.
Ændre seriegrænser for en prøvetype
Illustrationen viser et eksempel på hvordan det kan være udfyldt. Hvert feltkolonne fungerer samtidig som links (henvisning) til forskriften nedenfor. [TAB] markerer og [ENTER] (eller muse-klik på feltet) aktiverer linket, der bringer dig frem til feltets forskrift.

[illustration af Prøvetyper pr. laboratorieafsnit]

Forskrift
Feltnavn (Klik på betegnelsen for at springe til illustrationen) Forskrift for at ændre i en (allerede oprettet) Prøvetype
Prøvetype

Søg en (eller alle) prøvetyper, du vil foretage ændringer i, ved følgende tastkombination [F7](angiv forespørgsel) - [Prøvetype- kode] (spring over hvis alle søges frem) - [F8](udfør søg).

Løbenr fra/til Seriegrænserne kan altid udvides, dvs. at "Løbenr til" øges. Ved årsskifte kan seriegrænserne dog indskrænkes til begge sider, hvis det ønskes.
Afslut Når du er færdig med dine ændringer/rettelser trykkes [F10](acceptér). Så er ændringerne gemt.


MADS
Klinisk Mikrobiologi - Aarhus Universitetshospital -  Region Midtjylland - Palle Juul-Jensens Boulevard 99
DK-8200 Aarhus N - DENMARK - Tel: (+45) 20 30 02 58 - Email: auh.mads-gruppen@rm.dk