MADS
MANUAL
  Indhold
  Tutorials
  Ændringer
  OSS - Support
  Fjernsupport
  (Teamviewer)
  Tastaturgenveje i MADS
  Tastaturstrib
KURSER
BRUGERMØDER
MDS-KODER
BESKRIVELSE
KONTAKT

powered by FreeFind
Kontrol
Introduktion
Programmet kontrol er en foranstaltning til at undgå forkert registrering af prøvenummer og modtagelsesdato for manuelle rekvisitioner. For hver Prøvetype (nummerserie)  indtastes dagens første løbenummer. Det er først muligt at registrere dagens første manuelle rekvisition i programmet Forside eller elektroniske rekvisition i Hent rekvisition, når kontrolregistreringen er foretaget i programmet Kontrol. Brugerid gemmes for den, der har godkendt.
Udføre og rette i kontrollen

[Illustration af programmet Kontrol] Brug til at gå op og ned mellem prøvetyperne (nummerserierne). Markér hver prøvetype efter tur og gå til felterne Modtaget dato og Løbenr [SHIFT + TAB], og indtast korrekt dato og løbenr. Efter hver indtastning trykkes .

Ved fejlindtastning: Gå til næste blok, Kontrolrecords, med , markér den fejlindtastede record , slet den og gem det med . Gå til forrige blok, Prøvetype, med og begynd forfra.


MADS
Klinisk Mikrobiologi - Aarhus Universitetshospital -  Region Midtjylland - Palle Juul-Jensens Boulevard 99
DK-8200 Aarhus N - DENMARK - Tel: (+45) 20 30 02 58 - Email: auh.mads-gruppen@rm.dk