MADS
MANUAL
KURSER
BRUGERMØDER
MDS-KODER
BESKRIVELSE

powered by FreeFind
Kontrol
Introduktion
Programmet kontrol er en foranstaltning til at undgå forkert registrering af prøvenummer og modtagelsesdato for manuelle rekvisitioner. For hver Prøvetype (nummerserie)  indtastes dagens første løbenummer. Det er først muligt at registrere dagens første manuelle rekvisition i programmet Forside eller elektroniske rekvisition i Hent rekvisition, når kontrolregistreringen er foretaget i programmet Kontrol. Brugerid gemmes for den, der har godkendt.
Udføre og rette i kontrollen

[Illustration af programmet Kontrol] Brug til at gå op og ned mellem prøvetyperne (nummerserierne). Markér hver prøvetype efter tur og gå til felterne Modtaget dato og Løbenr [SHIFT + TAB], og indtast korrekt dato og løbenr. Efter hver indtastning trykkes .

Ved fejlindtastning: Gå til næste blok, Kontrolrecords, med , markér den fejlindtastede record , slet den og gem det med . Gå til forrige blok, Prøvetype, med og begynd forfra.


MADS - Klinisk Mikrobiologi - Aarhus Universitetshospital -  Region Midt - Palle Juul-Jensens Boulevard 99
DK-8200 Aarhus N - DENMARK - Tel: (+45) 2427 9566 / 3071 5558 / 2126 7801- Email: herlau@rm.dk