MADS
MANUAL
KURSER
BRUGERMØDER
MDS-KODER
BESKRIVELSE
KONTAKT

powered by FreeFind
Projekt
Introduktion

I programmet Projekt oprettes projekter med projektnr. og projekttitel
(som kan medtages på svar). Desuden kan man se de prøver, der er blevet tilknyttet et projekter, og bladre igennem alle oprettede projekter. Projektprøver registreres som alle andre prøver enten i programmet Forside eller i Hent rekvisition ved at tilf√łje projektnr til pr√łven.

I projektoprettelsen hér, kan der angives en instruks, som vises i Dyrkningsprogrammet og dermed kan fungere som vejledning for bioanalytikeren.
I Projekter kan ogs√• styres, om det elektroniske svar skal sendes til MiBa eller til rekvirenten. P√• den m√•de kan man for specifikke pr√łver sikre sig, at svaret ikke sendes elektronisk til MiBa eller rekvirenten, alene ved at knytte dem til et projekt, hvis pr√łver alene besvares p√• papir.

 

Oprette et projekt
På illustrationen er betegnelserne i indtastningsfelterne links (henvisning) til forskriften nedenfor. [TAB] markerer og [ENTER] (eller muse-klik på feltet) aktiverer linket, der bringer dig frem til feltets forskrift.

Indtast Projektnr. Hvis du er i tvivl om ledige numre kan du bladre gennem oprettede projekter ved at taste [F8](udfør søg) og derpå [PIL OP/NED]. Indtast projektnavn. Sammen med projektnummeret vil dette navn kunne udskrives på svaret. Indtast startdato og evt. slutdato (som dog ikke er nødvendig) - dd/mm/yy Indtast evt. en nærmere beskivelse af projektet. Styring af, om svaret er normalt, om det alene skal g√• elektronisk til MiBa eller hverken elektronisk til MiBa eller rekvirent Instruksen er synlig i dyrkningsprogrammet til hj√¶lp for den bioanalytiker, der ser p√• projektpr√łven Dette er en oversigt, som viser hvilke prøver der er knyttet til ovenstående projekt. Der kan ikke rettes i tilknytningen hér.

Forskrift
Feltnavn (Felteksemplet er link til illustrationen) Forskrift for at oprette (ny)
Projekt
Forskrift for at ændre i (allerede oprettet) Projekt
Projekt 125 Indtast Projektnr. Hvis du er i tvivl om ledige numre kan du bladre gennem oprettede projekter ved at taste [F8](udfør søg) og derpå [PIL OP/NED]. Find projektnr, der skal ændres ved: tast [F7](angiv forespørgsel) - [projektnummeret] - [F8](udfør søg).
Navn endoskop-kontrol Indtast projektnavn. Sammen med projektnummeret vil dette navn kunne udskrives på svaret.

Max. længde: 25 karakterer.

Navnet kan ændres, men bør ikke stå tomt.
Periode 06.12.2002 - 31.12.2015 Indtast startdato og evt. slutdato (som dog ikke er nødvendig) - DD.MM.YYYY Start- og slutdato kan ændres.
Beskriv Bakteriologisk kontrol af endoskoper Indtast evt. en nærmere beskivelse af projektet.

Max. længde: 100 karakterer.

Beskrivelsen kan ændres eller slettes.
Instruks Kvalitetsprojekt i bakteriologisk afsnit/infektionshygiejnen Indtast evt. en instruks for projektet, til støtte for bioanalytikeren, der ser på projektprøven i laboratoriet (i dyrkningsprogrammet).

Max. længde: 300 karakterer.

Instruksen kan ændres eller slettes.
Ingen svarbegrænsning

Ingen svarbegrænsning: Svarene sendes som normalt.

Svar til MiBa - svar på papir: Elektronisk svar til MiBa, og kun papirsvar til rekvirenten.

Svar på papir og ingen svar til MiBa: Papirsvar til rekvirenten og ingen svar til MiBa.

Obligatorisk.

Valg fra listen kan ændres.
Prøver der er tilknyttede ovenstående projekt
prøver
Dette er en oversigt, som viser hvilke prøver der er knyttet til ovenstående projekt. Der kan ikke rettes i tilknytningen hér. Der kan ikke rettes i denne blok! Er prøven fejlagtigt knyttet til projektet, skal det rettes i Forside
Afslut Når det ønskede projekt er defineret trykkes [F10](acceptér), hvorved projektet  er oprettet. Når du er færdig med dine rettelser trykkes [F10](acceptér). Så er ændringerne gemt.
Slette et projekt
Det er muligt at slette projekter. Herved slettes også de tilknytninger de enkelte prøver har haft til projektet. Det er altså ikke nødvendigt at gå ind i grundoplysninger og løsne en prøve fra projektet før det slettes.

MADS
Klinisk Mikrobiologi - Aarhus Universitetshospital -  Region Midtjylland - Palle Juul-Jensens Boulevard 99
DK-8200 Aarhus N - DENMARK - Tel: (+45) 20 30 02 58 - Email: auh.mads-gruppen@rm.dk