MADS
MANUAL
KURSER
BRUGERMØDER
MDS-KODER
BESKRIVELSE
KONTAKT

powered by FreeFind
Udskrift af patientjournaler + tilhørende prøver
Introduktion
Programmet Udskrift af pat.journal+tilh.prøver anvendes til at udskrive oversigter over de journalnotater der er anført i den angivne periode. Med journalnotaterne udskrives de tilhørende prøver.
Udskrift af patientjournaler med tilhørende prøver
  1. I feltet "destinationstype" angives, om udskriften skal udskrives, vises på skærmen eller gemmes som en fil.
    I feltet "destinationsnavn" vælges hvilken printer en udskrift sends til.
  2. Perioden angives.
  3. Sæt udtrækket igang med [ENTER] eller klik på det grønne lyssignal-ikon.
  4. Her under vises et udsnit af et eksempel på en sådan udskrift.
    Skærmudskriften forlades med [ESC].


MADS
Klinisk Mikrobiologi - Aarhus Universitetshospital -  Region Midtjylland - Palle Juul-Jensens Boulevard 99
DK-8200 Aarhus N - DENMARK - Tel: (+45) 20 30 02 58 - Email: auh.mads-gruppen@rm.dk