MADS
MANUAL
KURSER
BRUGERMØDER
MDS-KODER
BESKRIVELSE
KONTAKT

powered by FreeFind
Antal prøver pr. serietype
Introduktion
Programmet Antal prøver pr. serietype anvendes til at vise en oversigt over antallet af prøver for hver prøvetype for en eller flere dage. Der kan også laves en oversigt pr. år, pr. måned og pr. bruger (antal prøver brugeren har oprettet/modtaget)
Vise antal prøver pr. Serietype
[Illustration af hvordan dato indtastes for opgørelsesperioden] Indtast startdato (Periode fra) og slutdato(Periode til) for opgørelsesperioden. Tast derpå [F8] (udfør søg).
[Illustration af hvordan opgørelsen] Opgørelsen vises nu for perioden.
Benyttes knapperne "Antal prøver for et bestemt år/måned" vil dialogboksen for udskrift fremkomme.
[Illustration af hvordan dato indtastes for opgørelsesperioden] For knappen "Antal prøver for et bestemt år" vil dialogboksen skulle udfyldes med en årsangivelse, i eksemplet med "2007".
Tryk derpå på knappen (kør rapport). Rapporten viser antal prøver pr type pr måned i det valgte år.

Knappen "Antal prøver for en bestemt måned" viser tilsvarende antal prøver pr dag i den valgte måned

Vise antal prøver pr. Serietype pr. registrerende Bruger
Indtast Perioden og derpå initialerne for brugeren (brug [F9] (værdiliste) hvis du er i tvivl). Tast derpå [F8] (udfør søg).
Udtrækket viser hvor mange prøver af hver type brugeren har oprettet/modtaget.

MADS
Klinisk Mikrobiologi - Aarhus Universitetshospital -  Region Midtjylland - Palle Juul-Jensens Boulevard 99
DK-8200 Aarhus N - DENMARK - Tel: (+45) 20 30 02 58 - Email: herlau@rm.dk