MADS
MANUAL
KURSER
BRUGERMØDER
MDS-KODER
BESKRIVELSE

powered by FreeFind
Besøg ialt: 
MADS

MADS er et informationssystem til automatisk, standardiseret besvarelse af laboratorieprøver og laboratorieadministration på en klinisk mikrobiologisk afdeling. MADS er udviklet i Klinisk Mikrobiologisk Afdeling, beliggende på Aarhus Universitetshospital i Skejby. MADS bruges i dag af flere mikrobiologiske afdelinger rundt i Danmark.

Det er MADS-gruppens vision, at programmet forsat udvikles i tæt samarbejde med brugerne, der bedst kan beskrive kravene til et moderne LIS.
Se flere oplysninger under menupunktet Beskrivelse.

 

 


MADS - Klinisk Mikrobiologisk Afdeling - Aarhus Universitetshospital -  Region Midt - Palle Juul Jensens Boulevard 99
DK-8200 Aarhus N - DENMARK - Tel: (+45) 7845 5640 / 2427 9566 / 7845 5638 - Email: skejby.mads@rm.dk